Ezeréves őrszolgálat 4 - A végveszély hajnalán

Üres cellak Üres cellak

Ezeréves őrszolgálat

A végveszély hajnalán

Tudományos-fantasztikus regény

Írta: Demeter Attila

Első fejezet – Búcsú nélkül
Második fejezet – A város
Harmadik fejezet – A Déli Birodalom
Negyedik fejezet – A halál közelsége
Ötödik fejezet - Ármány
Hatodik fejezet – A királynő

 

 

Első fejezet – Búcsú nélkül

 

 

– 1 –

 

Shaare csendesen üldögélt a fiú mellett a fából ácsolt padon, a Bikahegy oldalába vájt Sziklás járda árnyas kanyarodójában. Lógatta a lábát, kalimpált vele a fű felett, közben a völgyet kémlelte. Kisgyerekkorukban kedvelték meg a helyet és egyre jobban élvezte az itt töltött időt. Négy vagy öt éves lehetett, amikor először menekült a bíborfa lombkoronája alá a Hosszú Kármin, a mostoha rosszindulatú nyaggatása elől, később csatlakozott hozzá a nála két évvel idősebb Doween.

Tavaly a fiú ajka felett megsötétedtek a pihék, hangja időnként váratlanul megbicsaklott, mélyre változott. Shaare észlelte ezeket a jeleket, és tudta, a férfivá érés kezdetére utalnak. Érezte, lassan rajta is jobban láthatóak lesznek a női vonások, és sejtette, akkortól valószínűleg másfajta kötelék szövődik közöttük. Azt kívánta, hogy ez a nap minél később virradjon rájuk. Jól érezte magát a megszokott bizonyosságban, pedig néha eszébe ötlött, mi vár rájuk, amikor végre felnőttként viselkedhetnek mind a ketten.

– Apám arra kért, lépjek be a rendvigyázókhoz – panaszolta Doween. – Nincs hozzá kedvem.

– Pedig jó sorod lenne közöttük – vélekedett Shaare.

A fiú kihúzta magát, és összehúzott szemmel nézte az alászálló napot.

– Utálom a verekedést és a parancsolgatást.

Shaare pontosan erre a válaszra várt, ő is ugyanígy gondolkodott az erőszakról. Amikor a mostohája a levesbe valót kergette az udvaron, és a csirkék csipogva menekültek a lába között, mindig elbújt a fészer mögé, onnan nézte szánalommal az ártatlan állat elfogását, pedig az természetes dolog. Enni csak kell, és a csirkéket azért tartották, de mégis szánta őket.

– Ezért barátkozunk egymással. – Szeretettel fordult a fiú felé, aki bólintott egyet.

– Esteledik – beszélt hirtelen másról Doween, és bizonytalanná vált a hangja.

Shaare érthetetlennek találta ezeket a gyors hangulatváltásokat. A jövőről akart beszélni, de a fiú ilyenkor többször is másra terelte a szót. Korábban gyakran játszadoztak a gondolattal, milyen lesz a sorsuk később, Doween akkor örömmel társalgott erről. Színezgették a jövőt, képzeletükben együtt nevelt gyerekeik sorsát igazgatták. A fiú mostanában ódzkodott ettől a játéktól, és Shaare gondolataiban felötlött, vajon tényleg nevelhetnének-e közösen gyerekeket. A lassan alakuló jövő rejtélyei közé tartozott ez is, mint annyi minden. Még nem döntötte el, hogy felnőtté válni jó dolog-e vagy sem.

– Baj az, ha esteledik? – terelte vissza a szót a napnyugtához. – Félsz hazafelé az erdőben? – Csúfolódva pislogott néhányat.

– Félősnek ismersz? – válaszolt kicsit sértődötten a fiú.

Évekkel ezelőtt  úgy kezdődött a közös csavargás, játék, hogy Shaare félénk kislányként gyámolításra szorult, és Doween megvédte a többi gyerek apró gonoszkodásaitól. A fiú védelme sokszor adott menedéket neki. Bár Doween utált verekedni, mégis elsajátított néhány igen hasznos fogást, és a nála nagyobbak között is sokan megjegyezték, jó, ha kerülik a vele való kötözködést. Megtanította őket arra, hogy jobban járnak, ha tisztelik őt, és békén hagyják azt a lányt, akit a védelmébe vett.

– Szívesen bámulom innen a naplementét. – Vállával a fiú karjához ért.

Doween megrezdült a mozdulattól. Shaare korábban nem tapasztalta, hogy ezekkel a futó érintésekkel zavarba hozná, mostanában azonban úgy látta, ilyenkor Doween tekintget mindenfelé, majd lesüti a szemét. Pár éve, a folyóparti fürdőzések alkalmával majdnem csupaszon hancúroztak a vízben, izmos karján kapálózott az alacsony hullámok hátán, és rettenthetetlen erő kisugárzását érezte maga felé. A magabiztos viselkedés akkor megerősítette őt. Rábízta magát a vízben, és megtanult úszni. Azt hitte, a fiú bátorsága rendíthetetlen, és meglepte, hogy olyan idő köszöntött rájuk, amikor ő maga is bizonytalanná válik.

A völgyben, a távolból idelátszó város irányában egy hatalmas griffmadár lebegett dermedten a levegőben. Shaare nézte a tájat, és megborzongott. A babona szerint a váratlanul megjelenő és mozdulatlan griffmadár rosszat jelent. Látták már néha a táj felett, olyankor suhant az égen, és ügyet sem vetett a környezetére. Most esett meg először, hogy fenyegető testével, esetlen fejével és farkával mozdulatlanul himbálózott a felhők alatt.

– Ha belépsz a rendbiztos iskolájába, akkor hosszú időre Orlakinba költözöl – fordult újra a fiú felé Shaare, ezúttal ő sütötte le a szemét. – Szomorú leszek, ha elmész. Ki véd meg a boszorkánytól? – hirtelen mozdulattal a fiúhoz hajolt, és adott egy puszit az arcára.

– Ezt miért kaptam? – csodálkozott el Doween.

– Köszönetképpen – felelte Shaare, aki maga is meglepődött bátorságán. – Mert megvédsz.

Doween arca kipirosodott, Shaare is forrónak érezte a saját bőrét. Lehajtotta a fejét, és várta a választ, de a fiú hallgatott.

– Tudod – kezdte végül – én…

Felnézett, rámosolygott…

…és hirtelen elakadt a lélegzete. Olyan rémítő látványban részesült, amitől szinte megbénult a tüdeje. Küzdött a légszomjjal, de tehetetlen izmai nem engedelmeskedtek, szédülés környékezte, végül az utolsó kétségbeesett pillanatban úrrá lett rajta az életösztön, erőlködve szétnyitotta az ajkát, és ismét lélegzethez jutott. Tágra meredt szemmel bámulta a helyet, ahol másodpercekkel korábban a barátja ült, és ahol a borzasztó mesék, vad legendák iszonyata beigazolódott ebben a rettenetes pillanatban. Eddig azt hitte, ezek a történetek a fonóbeli vénasszonyok szájról szájra járó meséi, ám mindez gyötrő gyorsasággal változott hihetetlen valósággá.

Ahol eddig Doween ült, nem látott mást, mint bizonytalanul szétfoszló, átlátszó párát. A barátja az előbb a szeme láttára vált egyetlen pillanat alatt semmivé.

Rémülten felsikított, felugrott, és forgolódva kutatott maga körül.

Győzködte magát arról, hogy képzelődik, újra meg akarta érinteni a fiút, reménykedett, hátha a képzelete játszik vele, de keze áthatolt a fellebbenő füstön vagy ködön, és Doween helyett a levegőt markolta az alig látható gomolygásban.

Egy pillanatra abbahagyta a sikítást, újra levegőt vett, aztán megint kitört belőle a félelem hangja. Nézett mindenfelé remélve, hogy a közelben valahol meglátja a barátját, akitől búcsú nélkül elszakította valami gonosz mágia, de sehol sem látta.

A félelem szülte zsivaj őt is zavarta, ezért fülére tapasztotta a tenyerét, mégis egészen addig kiáltozott, amíg ismét elfogyott a levegője. A pad változatlanul üres maradt, eloszlott a csekély füst, csak a durván ácsolt lóca szürkéllett a bágyadt napfényben.

Erőt vett magán, és elhallgatott.

A derült égből lesújtó villám tud ilyen rövid pillanat alatt ölni, pusztítani, viszont az égen nem látott viharfelhőket, villanásokat és menydörgés helyett madárdal szállt a fák között.

 

– 2 –

 

Shaare lassan felfogta, a legenda a keserű valóságról szól, vannak, akik egy váratlan pillanatban minden előkészület nélkül köddé válnak. A hihetetlen borzalom kilépett a rémálmokból, Doween örökre köddé vált.

Shaare hiába keresett magyarázatot a tragédiára.

Rémülten ugrott fel a padról, amit addig a biztonság szigetének hitt, és hátra-hátra pillantva rohant a falu irányába vezető ösvényen. A fák ágai az arcába csaptak, a gallyak között tanyázó lepkék és darazsak ijedten keltek szárnyra a váratlan rohamtól.

Riadalmában szinte vakon szaladt, néha megbotlott, a megszokás tartotta az úton. Futás közben tépelődött, mihez kezdjen. A mostohájához nem mehet, iránta érzett ellenszenve viszolygással töltötte el. Ő az utolsó, akivel a váratlanul támadt bajról beszélni akart, így hát rohant, rohant, míg lihegve elérte a tanítónő otthonát.

Kopogtatás nélkül rontott be a konyhába.

Lane anyó a tűzhely mellett állt, és a vacsorát kavargatta.

– Mi baj lányom? – fordult felé, amikor szinte áttörte maga előtt az ajtót.

– Doween! – nyögte Shaare. Kifulladt a futástól, mire megérkezett.

– Mi van Doweennal? – kérdezte a tanítónő, és félrehúzta a lábast.

– Doween! – ismételte a lány, és megkapaszkodott a tanítónő vállában.

– Mi történt gyermekem? – faggatta az asszony, és magához vonta a maszatos arcú gyereket.

– Elvitte! – lihegett sírásba hajló hangon Shaare.

– Mit vitt el a barátod? – szelíden megcirógatta hosszú haját, Shaare megrázta a fejét. Eleinte a sírástól rázkódott, végül egyértelművé tette, a tagadó választ jelzi hangtalanul a fejrázással.

– Őt vitte el – nyöszörögte.

Shaare kezdett félni, Lane anyótól hiába vár útbaigazítást.

– Mi vitte el?

– A füst – hebegte el nagy keservesen. – A völgyet néztük a padról, beszélgettünk, és váratlanul eltűnt mellőlem. Csak egy kevés pára maradt ott, ahol addig ült. Meghalt a néma villámtól.

Lane anyó sóhajtott egy nagyot.

– Nyugodj meg Shaare! – vigasztalta a lányt. – Akit a füst elvisz, nem hal meg.

– Akkor hová lesz? – Shaare hangja éles lett, már-már kiabált.

– Nem tudom – ismerte be a tanítónő. – Kevesen jöttek onnan vissza. Annyit azonban tudok, jó helyre vitte a griffmadár.

– A griff? – nézett nagyot a lány, és végre abbahagyta a hüppögést. – Láttuk a madarat a város felett. Szokatlanul viselkedett, mert egyhelyben állt, míg máskor száguld az égen. Mozdulatlanul lebegett a völgy peremén, de Doween a padról tűnt el. A madár távol maradt tőlünk.

– Amikor zsákmányra les, megáll.  Olyankor kutatja fel, akit elvisz.

– Mit csinál vele? – tágult a borzadálytól kerekre a lány szeme. – Megeszi?

Lane arcán halvány mosoly jelent meg.

– A griffmadár nem eszik embert.

– Mit eszik?

– Nem tudom – újra megsimogatta a lányt, aztán kezével megállapodott a vékony váll felett.

– Valamikor régen, amikor a városban éltem, a másikban, – intett a fejével a völgy felé – a Fekete Hegyen túl, Orlakinban. Hallottam erről a zárdában, ahol tanítónővé lettem. Az egyik társnőm bátyját elvitte a griff, és a nagyasszonyunk vígasztalt minket, ne sirassuk azokat, akik kiválasztottak lesznek, mert sokkal jobban élnek, miután elutaznak a madárral. Mindig lesz mit enniük, finom ruhákban járhatnak, puha ágyban alhatnak, télen más szedi össze helyettük a fűtéshez a fát az erdőben, munka helyett csak tanulnak. Ha elvégzik az iskolát, tudósok lesznek, és mindenféle titokzatos dolgot művelnek.

– Láthatom még őt? – reménykedett Shaare.

A tanítónő megint sóhajtott egyet.

– Alig hiszem – válaszolta halkan. – A griff átrepül vele a Déli Birodalomba. Ott élnek a tudósok, a király udvarában.

Shaare megborzongott a hírre, és megint elpityeredett.

– Ne sírj! – kérte őt Lane. – Lesz majd más barátod, aki vigyáz rád. Neki már más a dolga. Nagy ember lehet belőle a király mellett.

Shaare megbékélt volna a gondolattal, hogy a barátja meghalt a villámcsapástól, de bánatosan rágódott azon, él valahol a fiú, mégsem láthatja soha többé. Ez még úgy is elkeserítette, ha eltűnése után jobban élhet, mint eddig.

Az fájt leginkább, hogy az országot, ahová került, ellenségnek ismerte. A Déli Birodalom a Nagy Sivatag túloldalán feküdt, nagyon nehezen lehetett odajutni, és épeszű ember nem vágyakozott arrafelé. Sokan keltették rossz hírét annak a földnek. Azt rebesgették, levágják a fejét az arra tévedő idegeneknek, és utána a falu főterén lakomát csapnak a testéből, ha pedig Romokba, a fővárosba visznek valakit, akkor tenyészállatként bánnak vele, rabságban tartják, amíg szaporodni képes, aztán amikor már öreg és képtelen utódokat nemzeni, a többiekhez hasonlóan elfogyasztják valamelyik ünnepükön.

– Hazugság a legenda – szólalt meg hosszú hallgatás után a tanítónő. – Tudom, arra gondolsz, emberevők földjére került Doween. Ne higgy a meséknek! A tudatlan parasztasszonyok riogatják ezzel a gyerekeiket. Arrafelé ugyanolyan emberek laknak, mint amilyenek mi vagyunk itt, északon.

– Honnan tudsz erről bármit? A Nagy Sivatag áthatolhatatlan!

– Vannak, akik megkerülik az Üvegpusztát. Ha valaki minden áron délre akar jutni, kénytelen megmászni a hegyeket, úttalan utakon átvágni a vadonon, és a hosszú vándorlás után, ha megússza anélkül, hogy eltévedne vagy felfalnák a vadállatok, eljuthat oda. Néhányan megtették az utat, és akadnak olyanok, akik visszatértek… – a tanítónő lehalkította a hangját – …mesélik, hogy vannak emberek, akik a griffmadár hátán kelnek át a sivatagon, és úgy hírlik, a madárral repülve nem telik el annyi idő a megérkezésig, mint amennyi napkeltétől napnyugtáig tart.

Shaare máskor szívesen hallgatott meséket azokról a csodálatos dolgokról, amik a falu határán túl vannak, de most más érdekelte: Doween és a saját jövője. Kevéssé elégítette ki Lane anyó válasza, amely szerint tudós lesz belőle, aki a király jobb keze lehet.

– Visszatérhet, mint kovács? – kérdezte reménykedve.

A falusiak számon tartották a kovácsok időnkénti látogatását, megbecsült vendégnek számítottak a településen. Vassal dolgoztak, a lovak lábára való patkókat hoztak magukkal, amit aztán később, amikor a régi elkopott, a legények felverhettek az állatok patáira. Megjavították a szekerek fém alkatrészeit, megvasalták a kerekes kutak tengelyét, új zsanérokat készítettek a kemence ajtajára, ásót, kaszát, mezei szerszámokat árusítottak, majdnem csodákat tettek.

– Számunkra módfelett hasznos a kovácsok munkája, de nem ők a legfontosabb emberek az életünkben – felelte az anyó. – A barátodból igazi tudós lehet, aki a kovácsoknál is hatalmasabb tettekre hivatott. Talán ő hajtja egyszer a király griffmadarát.

Shaare ezt most hallotta először.

– A királynak saját griffmadara van?

– Az a hír járja – tétovázott a tanítónő.

 

– 3 –

 

Az udvarról nagy lármával rontott be a konyhába Vianka, Lane anyó hatéves unokája. Meztelen talpa hangosan csattogott az agyagpadlón.

– Éhes vagyok mami.

– Kész a vacsora. Moss kezet, és ehetsz!

A kislány a cseréplavórhoz ment, a nagy korsóból vizet löttyintett bele, és dörzsölni kezdte a tenyerét.

– Mihez kezdjek? – hívta fel magára a figyelmet Shaare.

Az asszony megcsóválta a fejét.

– Nincs mit tenni. Az a leghelyesebb, ha belenyugszol Doween elvesztésébe, és más barátot keresel.

Ez nem tetszett Shaarénak. Az járt az eszében, jó lenne megtalálni a pajtását, azután valahogyan kimódolhatnák, miképp maradhassanak egymás közelében. Meg sem fordult a fejében, hogy a fiú valami mást képzel a jövőjével kapcsolatban. Erős hittel bízott abban, Doween ugyanerre vágyik.

Hirtelen azt érezte, egy gondolat igyekszik áttörni az agyában kiépített védőfalat. Erőszakosnak érezte a behatolást, nagy erőt igényelt tőle, hogy visszatartsa a befurakodót, végül felhagyott ereje fecsérlésével. Kutatta, ki zavarja a gondolatait.

Meg fogsz szökni? – végre felfogta, Vianka tolakodik felé kíváncsiskodva az elméjéből indaként kihajló gondolataival.

Te hallod a gondolataimat? – kérdezte elámulva, némán, anélkül, hogy a kislány felé fordulna.

Persze, hogy hallom. Mindenkiét szoktam hallani, pont a tiédet ne hallanám?

Shaare eddig még senkivel sem találkozott, aki hozzá hasonlóan képes más gondolatait felfogni. Azt hitte, ez a tulajdonság egyedül az ő kiváltsága.

Azt még nem tanultad meg, hogyan zárj ki a fejedből a másokat?

Vianka most felé fordult, és nevetett.

– Mit nevetsz? – kérdezte fennhangon a nagyanyja, aki nem érzékelte a hangtalan párbeszédet.

– Shaare olyan kócos, mint aki egy hete fésülködött utoljára – hazudott szemrebbenés nélkül a gyerek.

Szégyelld magad! – intette őt némán Shaare. – Ne lopakodj be még egyszer az agyamba, mert letépem a füledet!

Nem akartam meglesni a gondolataidat – szabadkozott Vianka, és némán összezárt ajkáról egyáltalán nem látszott a nagylánnyal folytatott intenzív társalgás. – Annyira bánkódsz, hogy az udvar végéig hallatszik a sírásod.

– Te is bánkódnál, ha füstté válna a barátod.

– A nagyi szerint jobb dolga lesz, mint eddig volt.

– Elhiszem, ha látom – felelte mérgesen Shaare.

Utána mész, mert szerelmes vagy belé! – a kislány a leves felett megeresztett egy csúfondáros fintort.

Shaare elképedt a felé sugárzott gondolattól. Még sosem jutott eszébe, hogy szerelmes lehetne bárkibe, az pedig különösképpen nem, hogy éppen Doweenba, aki a legjobb barátja, amióta az eszét tudja.

Összevissza beszélsz! – sistergett a gondolat, amit Vianka felé küldött.

Nem árullak be – ígérte meg a kislány. – Ha megnövök, keresek magamnak egy olyan fiút, mint Doween, és mi is elszökünk itthonról. Elmegyünk a fővárosba, és megkeresünk titeket. Addigra már biztosan férj és feleség lesztek.

– Elég legyen! – ripakodott rá gondolatban. – Hagyd abba!

Este indulsz? – érdeklődött némán a kislány.

Mi közöd van hozzá? – Shaare gondolata megint dühösen csapott le. Vianka eltorzult arccal kapott a homlokához.

– Mi bajod? – nézett rá kérdően a nagymama.

– Belenyilallt a fájdalom a fejembe – ismerte be halkan a kislány.

Shaare megszánta. Váratlanul érte, hogy haragos gondolataival fájdalmat okozhat.

Ne haragudj! – kérte megenyhülten, még mindig némán üzent Viankának. – Nem bántalak többet – ígérte, és együtt érzően gondolt a kislányra, enyhíteni szándékozott a fájdalmát. Bár még gyermeknek érezte magát, mégis felnőttként ismerte fel a helyzetet. Erősebb a cserfes lánynál, és óvatlanul visszaélt az erejével. – Kisgyerek vagy még – gondolta. – Kár így rárontanom valakire, aki még járatlan ebben a dologban.

– Már rendbejöttem – válaszolta szavak nélkül Vianka. – Segítettél azzal, hogy megsajnáltál – visszahajolt az asztal fölé, és tovább kanalazta a levest.

– Elbúcsúzom – köszönt el fennhangon a tanítónőjétől Shaare.

– Vigyázz magadra! – kívánta Lane anyó, és Shaare megrettent az elbocsátó szavaktól, mert úgy hangzottak, mintha a tanítónő is olvasná az ő gondolatait, de rájött, csupán egyszerűen kikövetkeztette a szándékát.

– Egyedül nagyon védtelen vagy – intett búcsút a tanítónő.

Shaare elhagyta a tanítónő házát, tétovázva hazaindult. Türelmetlenkedett, vonzotta őt a messzeség, ahová Doween eltűnhetett, mégis fékezte magát. Úgy döntött, kivárja a reggelt, nem eredhet útnak egyszerű értéktárgyai nélkül. Jobb, ha összeszedi otthon a holmiját, azt a keveset, ami az övé, és napkelte után indul. Ha azonnal útra kel, ráesteledik, mielőtt eléri a várost. Éjszakázott már máskor az erdőben. Megtörtént néha, hogy magányosan elkószált, és késő este ért vissza a faluba, olyankor a lombok között talált rá a sötétség, az úttól távol. A Bikahegy erdejének állatai barátságos jószágok, nem tartott az erdei estéktől, ellenben joggal bizalmatlankodott az utakon kóborló mindenféle, és néha barátságtalan emberekkel szemben. Kevesebb bajjal számolhat, ha a szülőfalujában éjszakázik, feleslegesen nehezítené az indulását a hiábavaló kockázattal.

Hazament tehát, elfogyasztotta levesét, amit a mostohája főzött, aztán a boszorkányt és férjét gondosan kerülve, összekészítette a batyut, amit reggel magával visz. Az egész elfért a kis háromlábú széken, ami a kuckójában, az ágy mellett állt éjjeliszekrény helyett. Felesleges amiatt aggódnia, hogy valamiféle nagyobb kupac felkeltené az előkészületekre a figyelmet. Kevés tulajdona erre alig adott okot. Kis ruhatárát tette oda, a fésűjét, tisztálkodó szereket, tűt, cérnát, pár gombot tartaléknak meg a gyűrűjét, amit az anyjától kapott, mielőtt meghalt a martalócok támadásakor.

Nyugtalanul aludt. Az út rejtelmei, amelyek reá vártak, elkergették az álmait. Hánykolódott a kényelmetlen ágyon, és néha szenderült el rövid időre.

        
            A tartalomjegyzékhez

 

 

 

Második fejezet – A város

 

– 1 –

 

Shaare reggel gyorsan magára kapta a ruháját, és a vékony nyári takaróból ügyes batyut kötözött kis vagyona köré. Fogat mosott, aztán a fogkeféje mellé becsomagolt némi fogport. Elmosta a bögrét, amiből a tejet itta, és felkötötte a batyu egyik sarkára. Az udvaron feltornyozott tűzifából keresett egy vándorbotnak való öreg ágat, és még azelőtt elhagyta az otthonát, mielőtt mostohaszülei felébrednének.

Jobban örült volna, ha van nála pénz, de a vén boszorkány, a mostohája sosem adott egyetlen rezet sem, ezért üres zsebbel indult útnak. Abban reménykedett, hogy az édesanyjától kapott és nagy gonddal őrzött gyermekujjra való aranykarikát eladhatja a városban. Az árából néhány napra, pár hétre futja majd élelemre, és közben talál magának olyan elfoglaltságot, amivel kevés pénzért dolgozva megteremtheti önálló életének és vándorútjának alapjait. Elkergette magától a hiú ábrándot, hogy egyszerűen nekivág az útnak, és egyfolytában gyalogolva eljut a Déli Birodalomba. Azt képzelte, apró szakaszonként lassacskán közelebb jut a célhoz, és egy-két év alatt végigjárja az idegen országba vezető utat, amelynek a végén megtalálja Doweent.

A szűk ösvényen fák harmatos ágai lógtak az út fölé, úgy mehetett át közöttük csupán, ha egyik-másik gallyat félrehajtotta.

Általában élvezetesnek tartott a kora reggeli sétát az erdőn át lefelé a völgybe, ahol a sok ház állt egymás mellett, most árny vetült az örömre, a tegnapi nap nagy veszteségének emléke. Határvonallá lett életének az a szomorú pillanata, amikor Doween elillant mellőle. Szülei halála óta először érte komoly megrendülés. A mostohái mellett kevés örömet kapott, nem dúskálhatott élelemben vagy más természetű javakban, különösebben nagy bánatra mégsem adódott oka. A kis, hétköznapi gyötrések messze elmaradtak az este átélt szomorúságtól, ami megváltoztatta őt. A lelkét ért megrázkódtatás addig nem tapasztalt keserűséggel ismertette meg. Elvesztette a legközelebbi barátját.

Csekély derűlátással, inkább eltökélten és magabiztosan nézett a jövőbe, amelynek első állomására valamikor délután érkezik meg.

Járt már néhányszor a városban. Emlékezett arra, amikor legutóbb, a hűvös őszi hajnalon odáig gyalogolt a boszorkánnyal. Ketten fogták egy hatalmas háncskosár füleit, úgy vitték le a piacra a dióval megtöltött kast. A hátukra vászonzsákokat akasztottak, abban is a meghámozott termést vitték, úgy caplattak lefelé a hegyoldalról a Sziklás járdán. Üggyel, bajjal tudtak együtt haladni. A közösen cipelt kosár rángatása mindkettőjüknek terhet jelentett, azonban a dióért kapott négy ezüst forint és hatvan réztallér megérte a tortúrát.

Most egyedül közlekedve, csak a saját lépteire figyelt, nem igazodott máshoz, így szaporábbra vehette a járást.

Magasra hágott a Nap az égen, mire Shaare elérte a szomszéd falu, Hegyaljaliget határát. A girbe-gurba utcán több alkalommal is találkozott ismerős helybeliekkel. A hegyen megszokott látvány a szomszédos településről származó idegen. Gyakran megesett, hogy félnapi járóföldre vagy még messzebbre elmentek a szántóföldi munkához használható szerszámot beszerezni. Kevesen engedhették meg maguknak, hogy szekérrel járjanak vagy lóra üljenek. 

Hegyaljaliget nagyobb település a lejtőre épült saját lakóhelyénél, ami lényegében nem több, néhány egymás közelében letelepített tanyánál a Sziklás járda mentén. Szülőfaluja legurulna a meredek lejtőn, ha nagyobbra építik. Ott elszórtan álltak a házak, ahogy a meredély engedte, a földben egészen mélyen találtak vizet, nem ástak minden házhoz saját kutat. A legtöbb család a templom melletti hűs forrásból hordta haza a főzéshez valót és az állatok itatásához szükséges vizet, mosni a Sebes patakra jártak.

A lentebb épült Hegyaljaliget minden udvarában állt a kerekes vagy gémeskút, a főtéren is nyújtózkodott egy hosszú kútágas, amelynek a végén hordót libegtetett a szél. Az átutazók innen meríthették tele a kulacsot vízzel. Shaarénak eddig nem hiányzott a kulacs, így észre sem vette, hogy anélkül vágott útnak. Miközben a kút gyűrűjében megmerítette a vásott hordót, arra gondolt, beszerezhetne magának egyet. A hosszú úton, amelyre indult bizony jó, ha visz magával tartalék innivalót.

Késő délután ért a völgybe épült város, Porgen elé. Az erdőt elhagyva, ismerősként üdvözölte a település felé futó vízvezeték téglából és kőből épített lábazatát. Az oszlopok mellett kanyargott az út hol a bal, hol a jobboldalon, máshol a szétterpesztett lábazat két szára között. Küzdelmesen jutott itt előre, mert a vályú, amelybe a patakot terelték vagy kétszáz éve, néhol eresztett, és kerülgethette a permetezve csepegő hidegvizet. A délutáni nap fénye színes szivárványként tört meg a szitálva hulló cseppeken.

Kezdett komolyan megéhezni. A magával hozott kenyér és sajt estére még elég lesz, reggelit azonban muszáj szereznie valamilyen módon. Gyümölcsök már himbálóztak az ágakon, a szántón lelhet kukoricát, de jó lesz, ha felkészül arra, hogy élelmet keressen. Nem szívesen lopna ennivalót, viszont elkerülheti a kínos beszerzési módot, ha sikerül munkába állnia.

Csekély bűnnek számított, ha egy vándor élelmet lop a mezőn, de elkerülhette a bűnös utat, kérhetett is. Az emberek nem örültek annak, ha engedély nélkül dézsmálják meg a kenyeret vagy sajtot az őrizetlenül hagyott kamrában, ezért inkább adtak az úton lévő vándoroknak. A legegyszerűbbnek a munka kínálkozott. Porgen népessége állandóan gyarapodott, ahogy az egész birodalomé, így aztán munkáskezet mindig kerestek valamerre. Az élelmiszerre vagy a legalapvetőbb ruhára valót könnyen meg lehetett keresni, ellenben az iparosok termékeit már sokkal nehezebben sikerült kifizetni, azokért sok pénzt elkértek a mesterek.

A város szélén Shaare lekanyarodott a kiszélesedő ösvényről, amelyen addig haladt, és óvatosan kereste a település belsejébe vezető utcák közül azt, amelyiken feltűnés nélkül bejuthat a főtérre. Rossz lenne, ha belebotlanának a rendvigyázó emberei, és arról kérdezgetnék, idegen létére mit keres itt. Ki tudja, mivel jár, ha valaki ismeretlenként az erdei csapáson kerül a városba.

Déli irányba elfordulva két ház között megszakadt a sövénykerítés. Az ösvényből kitaposott sikátor nyílott, azon haladt tovább. Néhány épület után egy szélesebb utcát talált, és a porták között végignézve, párszáz lépés távolságra jövés-menést látott. Emberek lovon, szekérrel vagy gyalog igyekeztek esti tennivalóik után. A mellékutca, amelyre rátért, néptelennek látszott.

Egy asszony az övéhez hasonló batyuval a hátán lépett ki az egyik kapun, a három épülettel távolabb lévő mosóház felé igyekezett. Shaare illedelmesen jó estét kívánt neki, amikor elhaladt mellette, az asszony megnézte őt, és foghegyről viszonozta üdvözlését.

Nem keltett különösebb feltűnést, amíg bebandukolt a főutcáig, ahol elkeveredett a többi járókelő közé. Hátán vitt batyujával beleolvadt a helybéliek sorába, akár városlakónak is nézhették volna.

Szokatlannak érezte a nyüzsgést, a sok embert. A nagynak tartott helységben ezernél több ház állt, az utcákon pedig sokkal többen jártak, mint ahogyan a helybéliek száma alapján Shaare indokoltnak tartotta. A környező falvak lakói is megfordultak itt, árut cseréltek, ügyeket intéztek az elöljáróságon, páran pedig mulatságot kerestek maguknak. Korábban hallotta a falujabeliektől, ahogy rosszalló megjegyzéseket tettek némelyik szórakozóhelyre, ezért tudta, jobban jár, ha azokat elkerüli.

A főút a közepénél kiszélesedett, térré alakult. A széles útszakasz öblében emelvény állt, amit több célra hasznosítottak. Piackor ide léptek fel a kikiáltók, akik harsány hangon kínálták a különböző portékákat. Máskor ünnepi sokadalom vette körül ezt a dobogót, fent muzsikáltak a zenészek, lent pedig rúgták a port a táncolók. Most mutatványosok állították fel a sátraikat a téren, és tartottak előadást napnyugtáig.

 

– 2 –

 

 

Shaarét lenyűgözte a tér forgataga. Amikor a diót adták el, lényegesen kevesebb embert látott a poros piactéren, és őket is soknak gondolta. Most az érdekesnek ígérkező látványosság vonzotta a közönséget a szomszédos településekről, és a tér feketéllett az emberektől.

– Mikor kezdik a műsort? – kérdezte egy korabéli lánytól, aki a járda szélén ácsorgott.

– Már elkezdték – árulta el amaz. – Innen láthatsz egy keveset, ha hallani is szeretnéd őket, akkor közelebb kell menned, ahhoz persze meg kell fizetned a belépőt.

– Nincs pénzem – vallotta be Shaare.

– Most nekem sincs. Ezért álldogálok itt.

Nézték a távolban zajló előadást.

– Hogy hívnak? – kérdezte a lány.

– Shaare a nevem.

– Nem Porgenben laksz, ugye?

– A hegyről jöttem – mondta kis habozás után Shaare. Ki akarta puhatolni, mennyire számít ágrólszakadtnak a falujával. – Miből látod?

– Ismerek minden idevaló lányt, aki velem egykorú.

Shaare elcsodálkozott.

– Az hogy lehet? Ez egy nagyváros. Sokkal többen éltek itt, mint az én falumban. Nem ismerhetsz mindenkit!

– Még hogy Porgen nagy! – fintorodott el a lány. – Majdnem olyan porfészek, mint a környékbeli falvak, éppen egy kicsivel nagyobb talán.

Shaare egyszerűen nem hitt a fülének. Kisgyerek kora óta a világ közepét jelentette neki a völgyben épült település, és azt hitte, Porgen csak valamivel kisebb, mint Medveváros, az Északi Birodalom fővárosa.

– Te jártál már ennél nagyobb helyen? – nézett a másik lányra, arra számítva, hogy nagyotmondáson éri.

– Nem. A környékben mindenhol ekkora települések vannak, vagy legfeljebb valamivel nagyobbak. Azt hallottam, Orlakin, a tartomány fővárosa tényleg nagy, csakhogy az messze van, oda a mifelénk élő ember ritkán jut el.

Shaare megelégedett a válasszal. Az elhangzottak azt jelentették, ez a lány sem sokkal előkelőbb nála, ezért nincs oka szégyenkezésre. Mindjárt otthonosabban nézett szét a főtéren, és kevésbé nyüzsgőnek találta az ott járkálókat.

– Téged hogy hívnak? – kérdezte.

– Margit – válaszolta a lány.

– Margit? – Shaare ízlelgette a szokatlan nevet. Eddig még egyetlen ismerősét sem szólították így. – Szép név – állapította meg.

– Régi név – legyintett a lány. – Az Aranykorból való.

Shaarét már fárasztották az újdonságok, sokallotta a friss információkat. Megemésztette a tegnapi nap drámáját, Doween elvesztését, a Viankával történt civakodását, hajnali szökését, és a főutca szokatlan forgatagát; előtte van még az esti szálláskeresés, elege lett az élményekből. Meghaladta a várakozását a múlt olyan mélységeinek feltárulása, amelyek az Aranykorral kapcsolatosak.

– Miért kaptad ezt a nevet?

– Anyám Medvevárosban gyerekeskedett. Az a főváros, ezt tudod, ugye?

Shaare majdnem megsértődött. Úgy gondolta, mert tanyasi iskolába járt, szükségtelen ennyire lenézni, de eszébe jutott, kicsivel korábban még szégyenkezett szerény szülőfaluja miatt.

– Jártam iskolába – még mindig maradt duzzogás a hangjában.

– Nem akartalak leszólni – kért félig-meddig bocsánatot Margit. – Mit keresel itt?

Shaarét készületlenül érte a kérdés, pedig gondolkodhatott volna előre az erre adható válaszon.  Titkolni szándékozott a tervét: Doween után indult, ám úgy vélte, Margit megértheti őt, hiszen kortársak, ezért meggondolta magát.

– A barátomat tegnap elrabolta a griffmadár. A tanítónőm azt mesélte, a madár nem falja fel az áldozatait, hanem elviszi délre, ahol a királyt szolgálják.

Margit bólogatott.

– Tegnap délután láttam a völgy felett a madarat, és törtem a fejem, mit kereshet itt.

– Arról hallottál már, mi lesz azokkal, akiket elvisz?

– Annyit tudok, mint te. Nekem anyám mesélt róla. Fiatalon látta, ahogy a madárból előjönnek azok, akiket megutaztat.

Shaare lassan beletörődött az újabb meglepetésekbe. Úgy érezte, a világ egészen más azoknak, akik a faluján kívül élnek, mint a társainak a tanyavilágban. Egyre inkább meggyőződése lett, jól tette, hogy eljött otthonról, és elindult az úton, amelynek a végén megtalálhatja Doweent. Az eddig hallottak után magától értetődőnek tűnt, amit hallott. Persze, hogy előjönnek a madár hasából az utasaik, hiszen nem eszi meg őket.

– Éjjel lesz hol aludnod? – érdeklődött barátságosan Margit.

– Még nem tudom – vallotta be.

– Egy éjszakát ellehetsz nálunk – ajánlotta a lány. – Anyámtól kaphatsz vacsorát, ha nincs váratlan dolga valahol.

– Mit csinál anyád? – kérdezte Shaare.

– Ő a bábaasszony. Nemcsak itt, Porgenben szolgál, az egész környéket járja. Megeshet, hogy téged is ő segített a világra.

Kezdett besötétedni, a mutatványosok elhagyták a pódiumot, a közönség szétszéledt.

– Gyere! – invitálta a másik lány. – Nincs miért itt maradnunk, már vége a műsornak. Ha kiürül a tér, csak a részegek maradnak a kocsmák környékén, rájuk meg jobb, ha nem vagy kíváncsi.

Rövid ideig tartott az út. A bábaasszony a közelben lakott, mindjárt a rendvigyázók hivatala mögött, egy magas házban.

A bábákat Reguliában, az Északi Birodalomban vagy akár délen is nagyon megbecsülték. Több száz éves parancs a sokasodjatok és szaporodjatok gondolata. Azóta, hogy a bolygó csaknem teljesen kipusztult lakósságának alig több mint három és félezer tagja túlélte a pusztítást, a legfelsőbb erkölcsi parancsnak a minél nagyobb lélekszámú család fenntartása számított. Aki gyermektelenül öregedett meg, az kisebb tiszteletet kapott azoknál, akik fél tucat gyereket neveltek fel.

Margit anyja éppen a szennyes ruha kiöblítésével foglalkozott. A bábaasszony egy facsap elforgatásával folyatta a vizet a teknőbe, olyanféle alkalmatosságon keresztül, mint amit a boroshordókba szoktak ütni. Shaare fáradt elmével nyugtázta magában, hogy a mai nap a csodák ideje. Még sosem látott olyan házat, ahol a falból víz folyik.

– Vendéget hoztam – jelentette be a lánya.

– Mutasd! Hadd lássam! – fogadta őt az anyja, és csekély szigorral végignézett Shaarén.

– Mi járatban vagy? – érdeklődött.

– Egy kis csavargás – felelt helyette Margit egykedvűen. – Shaare az egyik környékbeli faluból való, és azt vette a fejébe, körülnéz a vidéken.

– Nem félsz egyedül az utakon?

– Az erdőben nőttem fel – tájékoztatta Shaare a bábaasszonyt. – Milyen veszély leshetne rám?

– Azt hiszed, eléggé ismered a világot? – Az asszony visszafordult a teknőhöz, amelyik közben színültig megtelt. A vízben feldagadó fehér köpeny meg nadrág rózsaszínű lét engedett magából.

– Anyád tudja, merre jársz? – faggatózott tovább.

– Anyámat megölték a martalócok hároméves koromban – Shaare hangján alig érződött, hogy bánkódna a szomorú dolog miatt. Ezt az állapotot szokta meg. Alig emlékezett az édesanyjára, annál több maradt meg benne mostohaszülei viselkedéséből.

– Szegény gyerek – sajnálkozott a nő. – Ma nálunk alhatsz, és velünk vacsorázhatsz.

Shaare addigra tisztességgel megéhezett, örült az ajánlatnak.

– Elviszem innen a kádat, és már moshatod a kezedet – megemelte a vízzel telt mosóteknőt, és átette egy asztalra. Ahonnan levette, egy kis edény gyűjtötte a vizet, amiből aztán egy lyukon távozhatott valahová, amikor kihúzták a dugóját. Shaare ámulva nézte az ismeretlen eszközt.

– Most látsz először falikutat? – kérdezte tőle Margit.

– Most – ismerte be Shaare. – Mi a kerekes kútról veszünk vizet.

Hirtelen megtelt a konyha emberekkel, előkerült az egész család. Bejött az apa, egy tömött bajuszú férfi egy idősebb fiú és három kisebb lány. A bábaasszony jelképe a saját családja, benne a sok gyerek.

 

– 3 –

 

Reggel megköszönte az este kapott menedéket, aztán elbúcsúzott új barátnőjétől.

– Mihez kezdesz? – kérdezte Margit.

– Munka után kell néznem, mert nincs egy rézgarasom sem. Nem alapozhatom a jövőmet adományokra.

– Az elöljáróságnak van egy hivatala, amelyik ezzel foglalkozik. Ott mindenki bejelenti, ha munkást keres. Menj oda, és talán ajánlanak valamit!

Margit még gyorsan dugott Shaare batyujába egy darab kolbászt meg kenyeret.

– Adok egy kis tartalékot – mondta. – Arra az esetre, ha a magadéból kell meglenned.

– Amikor útnak indultam, kevesebb jóságra számítottam az ismeretlenektől – hatódott meg Shaare. – Köszönöm!

Megkereste a hivatalt, amit Margit ajánlott. A bejárat előtt néhány unatkozó várta, hogy a hivatalnok kitárja az ajtaját, és foglalkozzon végre a bajaikkal.

– A nevedet! – dünnyögte mogorván az írnok, amikor rá került a sor.

– Shaare – felelte röviden. Az írnok felírta valami nagy könyvbe, aztán ránézett.

– Shaare mi? – villant mérgesen a szeme a kopasz alkalmazottnak. – Ennyi a neved? Családnév nincs?

– Árva vagyok – vallotta be Shaare. – Nem emlékszem apám vagy anyám nevére.

A hivatalnok tett egy türelmetlen mozdulatot.

– Valaki felnevelt, vagy nem?

– A mostohám.

– Na, végre! – egyre mogorvább pillantásokkal nézett rá a férfi. – Őt hogy hívják?

– Úgy szólítják a faluban, Hosszú Kármin.

– Akkor a te neved Hosszú Shaare – sóhajtott a hivatalnok, és bejegyezte a nehezen megszerzett adatot a könyvbe.

Shaare mérgelődött a faggatózás miatt. A faluban nem kérdeztek tőle ilyen ostobaságokat. – Mindenki tudta mi a nevem – gondolta, de magába fojtotta mérgét, mert segítséget várt ettől az embertől. Bár értetlennek találta, bízott abban, hogy mégsem ültetné a székébe a városi elöljáró, ha nagyon nehéz felfogású lenne.

A hivatalvezető egy másik könyvet lapozgatott, amíg végül megállapodott az egyik bejegyzésnél.

– Ez biztosan jó lesz neked – emelte fel a fejét a könyvből – Dolgoztál már valahol?

Shaare megrázta a fejét.

– Csak otthon.

– Moravánék szolgálót keresnek a fogadójukba, férjhez ment a lány, aki náluk dolgozott. Takarítani, mosogatni tudsz-e?

Shaare összeszorított ajkakkal bólintott. Elment a kedve a mogorva férfival folytatott beszélgetéstől.

– Végigmész a főúton a harmadik keresztutcáig, és két házzal beljebb meglátod a cégért az ajtó felett. Ha eltévedsz, bárki útbaigazít. Ha nem tudsz megállapodni velük, akkor gyere vissza, keresünk neked más munkát.

– Köszönöm – nyögte ki Shaare, és elindult a fogadó felé.

Valóban könnyen odatalált.

Az utcáról egyenesen az ivóba vezetett a bejárat. Az ajtóval szemben hatalmas, vaskos tölgyfapult állt, rajta kancsókban a különböző italok. Hátrébb egy széles, kétszárnyas ajtó nyílott, sarkig kitárták, onnan főzés zaja hallatszott ki. A pultot egy jól megtermett, nagydarab, barnahajú férfi támasztotta. Bőrköténye kifényesedett azon a helyen, ahol a deszkalapnak dörgölődött.

– Jó napot! – köszönt Shaare.

– Neked is – a fogadós ugyanolyan egykedvűen támasztotta tovább a pultot, mint addig.

– Az elöljáróságon azt mondták, itt kapok munkát – Shaare előbbre lépett, de csak módjával közelítette meg a vaskos pultot, úgy érezte menten agyonnyomja a súlyos falap, ha nem tart tőle tisztes távolságot.

– Munkát – ismételte el a férfi, és hümmögött hozzá, majd lassan felemelte hatalmas testét a deszkáról.

– Virka! – kiáltott egy nagyot, aztán várta a választ, hiába. Shaare összerezzent a második ordítástól.

– Virka! – Jó nagyot kiáltott, megzördültek tőle a poharak a polcon.

– Mit ordítasz? – csattant a közelből egy női hang. – Pár percig meglehetnél nélkülem!

– Gyere már a Robak rágjon meg!

Shaare megrettent a szörnyű átkot meghallva. Arra számított, ettől az asszony nyomban előrohan, akárhol is van, és csépelni kezdi az ura fejét.

– Mit akarsz már? – kérdezte szinte szelíden, és előjött a konyhából.

– Ez a lány dolgozni szeretne – huppant egyet a vállán a súlyos bőrkötény ahogy a lány felé bökött.

Nagytermetű asszonyság volt Moraván Virka. Hatalmas keblei feszítették a fekete blúzt, a kendő, amivel a haját lekötötte, a háta közepéig ért, csípője széles kanyarban kerekítette ki a szoknyáját a derekától lefelé.

– Az elöljáró hivatalából küldött az írnok.

Virka egy hosszú fakanalat tartott a kezében.

– Fordulj! – mutatott körbe a kanállal.

Shaare pördült egyet lassan, azután újra szembefordult, és megállt az asszony előtt.

– Vézna vagy egy kicsit ahhoz, hogy szolgáló legyél – vizsgálgatta gyanakodva.

A lány megrettent a gondolatra, idősebb korára netán ugyanilyen vaskos asszonyság lesz, mint a fogadósné, aki vizsgálgatja. A falubéli nők között kevés volt az ilyen nagy darab asszony. Megborzongott a gondolattól, felnőttként másként néz majd ki, mint az ismerősei, és súlyos csípőt meg hatalmas kebleket cipel magán, mint Moraván Virka.

– Tudok dolgozni – bizonygatta alkalmasságát.

– Iskolába jártál rendesen?

– Mind a hat évet kijártam – Shaare elővette a zsebéből a kis csontlapot, amelyen egy aranyozott karika bizonyította, osztályelsőként végzett.

A fogadósné szúrós szemmel mustrálta, aztán nagy kegyesen bólintott egyet.

– Nem bánom – egyezett bele. – Tehetünk egy próbát. Takarítanod, mosogatnod kell meg efféle dolgod lesz. Adok ételt, szállást, és naponta nyolcvan réz garast, az hetente majdnem öt tallér, egyelőre ennyit kaphatsz. Arra elég, hogy ruhát meg minden olyan kacatot megvásárolj belőle, amire a magadfajta gyerekek áhítoznak. Ha gond nélkül eltelik pár hét, jól dolgozol, elégedettek leszünk veled, többet adok.

– Igen – rebegte bátortalanul Shaare.

– Mondd azt, igen asszonyom! – kettőt lépett feléje. A lány szinte eltörpült a termetes nőszemély mellett. – Lopni pedig ne merészelj! Ha bármit elemelsz, azonnal kidoblak, és zárkába dugatlak az elöljáróval.

– Nem! Eszembe sincs! – rémült meg Shaare.

– Nem! Asszonyom! – igazította ki éles hangon Virka.

Szigorúnak hallatszottak az asszony szavai, viszont érdes hangjával ellentétben a tekintete barátságos maradt. Talán minden új cseléddel ezt a modort ismertette meg először. Shaare eddig nem tanulta a feljebbvalókkal való viselkedést, így nem sikerült megfelelően értelmezni az asszony szavait. Annyit megsejtett, aligha lesz jobb sora itt, mint a boszorkány mellett volt.

– Igen! Azaz, nem Asszonyom! – felelte összezavarodva.

Virka asszony nem törődött Shaare zavarával, a múltban nyilván többször oktatott ki cselédlányokat a helyes viselkedésre.

– Reggelente az első dolgod a takarítás lesz. Összesöpörsz mindenhol, elrendezed a vendégek szobáit, aztán segítesz az ebéd elkészítésében. Főznöd nem kell, azt én elvégzem. A te beosztásod a zöldségtisztítás, krumpli hámozás, meg az edények tisztántartása. Ebédkor rád vár a folyamatos mosogatás, ha azzal végeztél, akkor estig nincs tennivalód. Felőlem akár le is feküdhetsz, vagy csavaroghatsz a városban. Vacsora előtt állsz újra munkába, amikor ugyanaz a dolgod, mint délben.

A fogadósné megmutatta a kuckóját a folyosó végén, ahol az elődjeként szolgált lány lakott. Kapott tőle egy túlméretezett bőrkötényt a konyhai munkához, és a dolgára küldte.

Shaare munkához látott. Sepert, felmosott, letörölgetett mindent, rendbe tette az ágyakat. Ahonnan elutazott a vendég, áthúzta a takarót, azután jelentkezett a konyhában ahol a krumpli pucolás, zöldségtisztítás várta.

Fárasztotta a megállás nélküli munka, de tartott Virka haragjától.

Kora délutánig eltartott a fogadóban az ebédidő, amit szintén végigdolgozott, csak mosogatás után pihenhetett le. Hiába ajánlotta fel az asszonya a városban tett sétát, nem vágyott a csavargásra. Leheveredett a szalmazsákkal fedett ágyra, és pihentette elfáradt lábait.

A rövidke nyugalom kevésnek bizonyult ahhoz, hogy az izmai ellazuljanak, és visszakapja erejét, ezért alig érezte kevésbé fáradtnak magát, amikor a munka esti szakasza következett.

Napszállta után végigdőlt az ágyán, és nem ért rá azon tűnődni, megéri-e az itteni tüsténkedése azt a napi nyolcvan garast.

A hét végére belerázódott a munkába. Könnyebben ment az egésznapi talpalás, mint három nappal korábban, amikor elszegődött a fogadóba.

Vasárnap, délben magához hívta őt Virka.

– Nehéz a munka? – kérdezte gúny nélkül, őszinte kedvességgel a hangjában. Shaare addigra már tudta, az asszony barátságosabb, mint első pillanatban látta. Megértette, akkor működik rendben a fogadó, ha mindenki végzi a maga dolgát.

– Belejövök, asszonyom – felelte bizakodóan. – Ma már nem annyira nehéz, mint amilyennek az első nap éreztem.

– Elégedett vagyok veled – dicsérte őt Virka. – Megkapod a heti béredet. Ma lesz a búcsúelőadás a főtéren, nézd meg a mutatványosokat. Nem kell eljönnöd a műsor vége előtt, elég, ha elindulsz, amikor levonulnak a színpadról a csepűrágók, de akkor igyekezz! Hétvége van, ilyenkor kicsit jobban kirúgnak a hámból a városiak.

– Köszönöm, asszonyom! – Már könnyebben jött a megszólítás Shaare ajkára.

 

– 4 –

 

Shaare helyet foglalt a kemény és kényelmetlen padon, ahová keresményének több mint a feléért beülhetett. Kis függöny takarta a pódium elejét, míg a mutatványosok az előadásra készülődtek.

Alig várta, hogy széthúzzák a zsinórról belógatott vásznat, és elkezdődjék az előadás. Érdekelte, mi történik, amikor elkezdődik a műsor, amibe három nappal korábban a járdáról belepillanthatott. Akkori rövid leskelődése után tájékozatlan maradt afelől, mit csinálnak a cirkuszosok a dobogón. Örült, hogy végre közelből láthatja őket, és a beszédüket is értheti, amikor megszólalnak.

Először egy fiatal lány táncolt valami hihetetlenül tündöklő ruhában, ami alig takarta vékony testét. A késő délutáni fényben úgy csillant meg az anyagon a napsugár, mintha saját kis lámpái lennének az öltözéknek. A sima deszkán kezdte a táncot, azután fellépett egy alacsonyabb emelvényre, és két fiú egy magasabb dobogót varázsolt elő valahonnan, azon pördült párat a szokatlan hangzású zenére. Végül egy hajlékony rudakból és kötelekből álló építményen mozgott olyan módon, amely már távol állt a tánc fogalmától. Felugrott, forgott, pörgött a vízszintes rúd körül, majd felállt rá, és a magasban lépkedett a veszélyesen hajladozó, ingó, remegő, vékony korláton. A közönség visszafojtotta lélegzetét, figyelte a mutatványt, és Shaare is nagyon drukkolt, nehogy leszédüljön a nála kicsivel idősebb táncos a magasból. Elkápráztatta a kecses mozgás, és lefoglalta a könnyű aggodalom, amit a lány épsége miatt érzett.

Ujjongás és üdvrivalgás fogadta a filigrán táncost, amikor a mutatvány végeztével kecsesen leugrott a dobogóra.

Shaare ámult az egymást követő szereplők produkcióit nézve. Az egyik mutatványosnak tűz tört elő a szájából, a következő félelmetes, nagyfogú fenevadak pofájába dugta a fejét, más egy hatalmas kígyót tekert maga köré, azzal táncolt. Egy csapat a magasban kifeszített kötélről lelógó keskeny és imbolygó pallón mutatott be attrakciót. Ahhoz hasonlított a számuk, amit az első lány adott elő, de ők egymásba kapaszkodtak, ugráltak, forogtak a levegőben. Életük és testi épségük a saját ügyességükön kívül annak az embernek a figyelmén és erején múlott, aki erős markában tartotta a függeszkedő, vagy a levegőben az egyik pallóról a másikra ugró légtáncost.

Sötétedés előtt került sor az utolsó mutatványra.

Az elsőnek megismert, vékonytestű leány beállt egy asztallap nagyságú deszkaállvány elé, tőle tíz lépés távolságra pedig lecövekelt egy harcias külsejű, idősebb ember, aki hosszú dobókéseket szorongatott a kezében. Mellette állt segítségül egy másik lány, aki még további pengéket kínált felé egy kis párnán.

Halk, egyre erősödő dobpergés szólt. A tábla előtt álló lánynak egy kendővel bekötötték a szemét, ő megfeszítette a testét, mozdulatlanná merevedett, és várakozott.

A férfi meglóbálta az egyik kést, és elhajította. Az acél pördült kettőt a levegőben, aztán a lány testétől féltenyérnyi távolságra beleállt a deszkafalba. A nézőtérről halk sóhajok hallatszottak. Féltették a lányt.

A férfi ezután folyamatosan hajigálta a késeit, amelyek mindig két perdülés után fordultak be a fatábla irányába, és a lánytól a korábbi távolságra vágódtak be a deszkába. A fatáblán a tucatnyi éles penge nyomán rövidesen kirajzolódott a fiatal mutatványos testének körvonala.

Az utolsó kés eldobása után a közönség azt hitte, vége az idegtépő pillanatoknak, az igazi produkció azonban ezután következett. A segítő, aki eddig a késeket adogatta, most a férfi szemét is bekötötte egy kendővel, aztán kihúzkodta a táblából az addig beleállított pengéket.

Abbamaradt a dobpergés, a nézőtér elcsendesedett, a távolabb álló karámból hallatszott csupán az állatok patáinak neszezése, dobogása.

A bekötött szemű ember súlyozgatta a kezében a vasat, próbálgatta a hajítás lendületét, aztán egy idegesítő szünet után a lány felé dobta. A nézőtérről néhányan felsikítottak, amikor az acél a megfelelő helyen beleállt a deszkába.

Még további négy hajítása maradt a férfinak, aki az utolsó alkalommal a lány feje fölött célozta meg a deszkát. Shaare azt látta, hogyha a lány megmozdítaná a fejét, eltalálhatná őt, amikor a deszkába vágódik a penge. A kés a mozdulatlan testtől biztonságos távolságban csapódott a deszkába, baj nélkül ért véget a mutatvány.

A végén mindketten lekapták a fejükről a kendőt, és meghajoltak a nézőtér felé. A lány mosolygott, úgy nézett szét az emberek feje felett, majd perdült egyet a lábujjain, mintha körbemutatná: lám, nincs sérülés rajtam.

Shaare a többiekkel együtt lélegzett fel. Féltette a lányt, mintha saját magát féltetné, és bár bízott benne, hogy veszélytelen a produkció, mégis szorongott mindvégig.

A mutatványosok összehúzták a zsinórra feszített függönyt, elkezdték összeszedni a kellékeket, és neki eszébe jutott Virka asszony feltétele. Azzal engedte el, siessen vissza dolgozni. Tétovázás nélkül furakodott kifelé a tömegből, és mire a fogadóban lakó éhes vendégek első csapata megérkezett az asztalokhoz, Shaare bőrkötényével a nyakában, már munkához látott.

 

– 5 –

 

A jó hangulatú előadás elvarázsolta őt az addig ismeretlen látvánnyal. Utána megújulva, felfrissülten kapkodta a lábát. Ha van hozzá bátorsága, tánclépésben szedi össze az edényeket az asztalokról, és pörögve, forogva viszi a konyha mosogatójához, de erről inkább lemondott. Csak óvatosan mozoghatott a drága cseréptányérokkal, amelyeket a kézművesek messze földről hoztak évente négy alkalommal a vásárra. Bajba kerülne, ha eltörné valamelyiket.

A jókedve azért megmaradt. Dudorászott, amikor munkája végeztével a kuckója felé ment, és vidáman hajtotta álomra a fejét.

Nehezen aludt el, eleinte kerülte az álom, pedig lent az ivóban már elcsendesült a lárma, bezárták a kocsmát, és a fogadósok nyugovóra tértek. Halotta, amint nagy döndüléssel becsapódik a főbejáratot védő vastag ajtó, azután átvetik a nagy pántot a kereszttartón, hogy kívülről ne lehessen kinyitni a szárnyakat. Nem alkalmaztak éjjeliőrt, a vastag tölgyfakapu lehetetlenné tette, hogy valaki bűnös céllal bejuthasson az alvó emberek közé.

Shaare a másik oldalára fordult, megigazította takaróját, és elszenderült.

Rövidre sikeredett az álma, mert halkan osonó léptek, és kamrája ajtajának nyikorgása felriasztották. Rémülten húzta magára a pokrócot, nem tudta ki és miért nyitott be hozzá. Az első pillanatban azt gondolta, a pénzéből megmaradt másfél réztallér vonz egy tolvajt, és elhatározta, inkább veszni hagyja azt, nem száll szembe senkivel. Hirtelenében nem jutott eszébe, hogy a fillérek helyett valami más csábította oda éjszakai látogatóját.

Felismerte az ajtón beosonó embert anélkül, hogy látná. A fogadós jellegzetes, bortól, sörtől származó szaga tudatta vele, ki a hívatlan látogató.

– Mit akarsz? – kérdezte bizonytalan hangon.

– Téged aranyom – Shaarét azzal sem hatotta volna meg, ha kedvesen szól hozzá, de ahhoz kevés volt a buzgalma. Még jobban magára húzta takaróját.

– Hagyj engem! – nem mert lármát csapni, inkább könyörgőre fogta a hangját.

– Előbb befekszem egy kicsit melléd, azután hagylak drágám – mondta a férfi, és lefelé ráncigálta a takarót az ágyról.

– Nem lehet! – Shaare még jobban szorította a vékony pokrócot, nem akarta Moravánt közel engedni magához. Kitalálta, miért zaklatja. Ahhoz már eleget tudott az életről, hogy elmenjen a kedve az engedelmességtől.

– Ne bolondozz, te lány! – Moraván leült az ágy szélére, és Shaare arcát kezdte simogatni, mire a lány ijedten kapta félre a fejét. Kúszott a fal felé, amennyire tudott, fejét szorította befelé a vékony párnába.

– Nem akarom! Nem érted?

– Az nem számít! – A fogadós hajolt felé, ajkát kereste, kezével kicsiny melle után kapott.

Shaare eredménytelenül taszította el magától a nehéz férfit. Annyi sikerrel járt, mintha egy száz éve gyökeret eresztett fát próbálna puszta kézzel kidönteni.

– Menj! – lihegte, és félrefordította a fejét a rossz szagú száj elől.

– Elég ebből! – morogta a férfi, és belemarkolt a lány felsőtestébe.

Shaare hihetetlen haragra gerjedt, ha van benne elég erő, üti, veri a nagydarab férfit, de ismerte keze gyengeségét. Mivel a félig ráfekvő ember súlya szinte mozdulatlanná tette, csak dühöngött. Haragjával akarta felnyársalni a támadót.

Ekkor történt a csoda.

Moraván arcáról előbb bamba ámulat látszott, aztán egyre keservesebb ráncok jelentek meg a szája környékén. Beletelt egy kis időbe, míg Shaare rájött, a belőle áradó izzó gyűlölet okozza a szemlátomást szörnyű kínt a támadónak, aki kerge állat módjára gyötrődik mellette. Emlékezett a fájdalomra, Vianka panaszára a neki akaratlanul okozott fájdalomról, amikor haraggal támadt rá, pedig őt nem akarta bántani, most szabadjára eresztette dühét. Gondoskodott róla, hogy a Moraván fejébe hasító fájdalom elborítsa az agyát, és hatalmas gyötrelmet okozzon. A fogadós keservesen nyöszörögött, félrehengeredett róla, felugrott az ágyról, kezével szorította a halántékát, és felnyögött. Eszét vesztve pörgött, forgott egy helyben, görnyedten jajgatott, aztán a jajgatásból hangos ordításra váltott.

Már éppen fékezni készült hatékony védőfegyverét, a haragját, amikor kivágódott fülkéjének ajtaja, és a fogadósné lépett be rajta hálóköntösben.

– Itt vagy? Te senkiházi! – egyik kezében egy mécsest tartott, a másikban a leghagyományosabb női fegyvert, a tésztanyújtót forgatta. – Mit keresel itt, te átkozott? – mire befejezte a kérdést, már le is sújtott a nyújtófával.

– Ne bánts Virka! – Moraván kapkodott, hadonászott a karjával, védte magát a sodrófától, azután újra a fejét szorította öklei közé. – Majd megőrülök, annyira kínoz a fájdalom – könyörgött a felségének, aki alig figyelt a kérlelésre.

– Kínoz? – kérdezte sziszegve, és tovább ütlegelte a férfit. – Azért gyötör, mert fogott rajtad a Robak átka.

– Nagyon fáj asszony! – Moraván hangja keserves nyögésnek hangzott.

– Még jobban fog fájni, ha el nem takarodsz innen, te szégyentelen! – szitkozódás közben egyre csak kereste a helyet a férjén, ahol jó nagyokat üthet rá. – Ez még csak egy gyerek! Te vén kéjenc! Vele fajtalankodnál?

Shaare látta, múlóban a veszély, és önkéntelenül kijjebb engedte agyának szorításából támadóját, mire Moraván húzódott az ajtó felé.

– Takarodj innen! – Virka asszony még suhintott kettőt a távozóban lévő ember után, aztán abbahagyta az ütlegelést.

– Nem lett bajod? – kérdezte Shaare felé fordulva.

– Nem, asszonyom – felelt illedelmesen. – Időben érkeztél a segítségemre.

A fogadósné rendbe szedte magán a hálóruhát, és indult vissza a saját ágyába. Az ajtóból még hátraszólt.

– Vele még számolok, te nyugodtan alhatsz. Mostantól elkerül, nincs tőle félnivalód.

 

– 6 –

 

Shaare reggel már a batyujával jelentkezett a fogadósnénál.

– Elmegyek, asszonyom – jelentette be fáradt hangon. Sápadt arcán ott tükröződött az éjszakai álmatlanság.

– Elmész? – Virka tekintetében kis szomorúságot látszott.

– Igen, asszonyom!

– Jó sorod lenne itt. Az a gazember távol tartaná magát tőled, efelől nyugodtan maradhatsz.

– Lehet – felelte egykedvűen Shaare.

Moraván Virka megvonta a vállát.

– Nem kötözhetlek ide, sajnálom, ha elmész. Bepanaszolod az uram az elöljárónál?

Ez meg sem fordult Shaare fejében, eddigi életében mást tanult. Megszólták azt a faluban, aki minden kis sérelem miatt panaszra szaladgált a rendvigyázóhoz. Az éjszakai háborgatás miatt különösen szégyellné, ha magyarázkodásra szorulna. Ki tudja, vajon hinnének-e neki, amikor előadja panaszát.

– Azt hiszem, nem – felelte kis gondolkodás után halkan, szinte szégyenkezve. Kínos lett volna az éjszakáról beszélni bárkivel. Még Virka asszony előtt sem szívesen hozta szóba, pedig ő végső soron a megmentésére érkezett akkor.

– Azt hiszed? – nézett rá még mindig bánatosan az asszony. – Tudod, szükségem van erre az alávaló emberre, noha nincs kedvem miatta magyarázkodni és védeni őt. Az éjszakai molesztálásért valószínűleg sóbányába küldenék egy évre, és akkor bajba kerülnék. Egyedül képtelen vagyok a fogadót működtetni. A gyerekeimet felneveltem már, az unokáim azonban még kicsinyek, és a segítségemre szorulnak.

Shaare csupán bólintott egyet ahelyett, hogy megismételné, nem tesz panaszt.

Az asszony elhallgatott, és lassan a bukszájába nyúlt.

– Kapsz tőlem útravalót – kivett a bugyellárisból előbb öt, aztán még tíz tallért. – Nem azért adom, hogy megvásároljam a hallgatásodat, hanem mert azt szeretném, rám ne emlékezz haraggal – átnyújtotta rézpénzt.

– Köszönöm, asszonyom – dadogta Shaare, és tétovázott, elvegye-e a pénzt. Tudta, elvégzett munkája kevesebbet ér a kapott pénznél, az addigi élete alapján hatalmasnak tartott összegnél.

– Tedd csak el! – tanácsolta a fogadósné. – Hasznodra válhat, ha nálad van.

A lány elvette a pénzt, és a zsebébe csúsztatta.

– Viszontlátásra! – köszönt el.

– Vigyázz magadra! – eresztette útjára az asszony.

Shaare kilépett a kapun, a főút felé vette az irányt. Töprengett rajta, mihez kezdjen. Rászánta magát arra, hogy elhagyja a várost, és ehhez segítséget nyújtott a fogadósné, amikor pénzt adott neki. Azt azonban még homály fedte előtte, hogy lassan gyarapodó vagyonát miképp válthatná át messzire vivő utazásra.

Hallott róla, hogy a nagyobb helyeken kocsit bérelhetnek azok, akik útra kelnek, postajáratnak nevezték ezeket a járműveket. Mióta a városban tartózkodott nem hallott erről beszélni, tehát valószínű, errefelé más módon utaznak az emberek.

A főutcán látta, hogy ahol tegnap este a mutatványosok pavilonjai álltak, most halomban álldogál a sátrak anyaga. A vadállatok karámja kerekekre került, a szelídebbeknek hám simult a nyakára, és a kocsik elé fogva toporogtak; néhány szekér rúdjához lovakat kötöttek.

Ámuldozott a karaván láttán, ehhez hasonlóval még nem találkozott. A lány, aki az este elsőnek lépett a dobogóra, egyszerű ruhában tüsténkedett a kocsik körül. Egészen másképp nézett ki, mint amikor csillogó öltözetében a rúd tetején táncolt balerina módjára.

Shaare batyujával a vállán közelebb merészkedett a nyüzsgő csapathoz.

– Jó napot! – köszöntötte a kötéltáncost.

– Jó napot! – válaszolt a lány, és továbbra is végzet a dolgát.

– Elmentek innen? – kérdezte, bár a készülődésből ez eléggé nyilvánvalónak tűnhetett.

– El.

– Merre indultok? – érdeklődött tovább Shaare. Az motoszkált az agyában, pénze egy részének ellenében magukkal vihetnék őt.

– Keresünk egy másik várost – felelte a lány, és alig figyelt rá, megállás nélkül rendezkedett tovább. – A nyárelőnapi ünnepséget a Kapros Völgyben töltjük, arrafelé indulunk.

A Kapros Völgy említésére Shaare még inkább kívánkozott a sátorosokkal tartani. A mesékben hallott már a hatalmas kaporfákról, zenélő lombkoronájukról, amelyek a nyár kezdetekor virágzanak, és évente egyszer dalra fakadnak. Ezek a fák csak egyetlen helyen élnek, hiába kísérleteztek magjának elvetésével máshol, valamilyen ok miatt csak a Kapros Völgyben eresztettek gyökeret. A Robak elvonulása után ez az egy dolog maradt a hozományukból, amit a túlélők különleges áldásnak tekintettek.

Egy idősebb férfi rosszalló pillantást vetett a beszélgető lányok felé. Úgy tett, mintha elkerülné a figyelmét, a beszélgetés nem hátráltatja a kötéltáncost a munkában.

– Én is vándorúton vagyok – bökte ki Shaare, mire a lány végre megállt a munkában, és alaposan megnézte magának a másikat.

– Mire akarsz kilyukadni?

– Van egy kis pénzem – ajánlotta fel Shaare. – Odaadom viteldíjnak, ha magatokkal visztek. – Azt nem hozta szóba, hogy azért kel útra, mert a peremvidékről bármerre elindulva, közelebb jut Doweenhez.

A lány felemelt egy összecsavart kötélcsomót, gyömöszölte a zsákjába.

– Fordulj a vezetőnkhöz! – Fejével a szétbontott tábor közepén serénykedő magas, őszes férfi felé intett. – Borden talán megengedi, hogy velünk gyere. Mondd meg neki, a mi kocsinkon van egy hely, de a pénzt ne említsd! Ha elviszünk, anélkül is felszállhatsz hozzánk.

Shaare letette a válláról a batyut, reménykedett benne, a holmija nélkül jobb benyomást kelt a szemlélőben, amikor a vezető elé járul.

– Vigyázol rá? – kérdezte. A lány csak bólintott.

– Szólítsd Borden Mesternek! – kiáltott utána segítőkészen.

Shaare a sok ismeretlen holmi között ügyetlenkedve közelítette meg a vezetőt.

– Jó napot, Borden Mester! – köszöntötte.

– Jó napot! – Borden alig figyelt rá, a sátortábor elbontásának gondja kötötte le a figyelmét. Shaare csak ácsorgott előtte, míg végül makacs egyhelyben toporgásával felkeltette a főmutatványos figyelmét, és ránézett.

– Miért zavarsz? – kérdezte – Nagyon elfoglalt vagyok.

– A cirkusszal mennék, ha engeditek – hozakodott elő a kéréssel Shaare.

– Mi nem kéne még! – mordult fel a Mester. – Zarándok csoportnak látszunk, amihez csak úgy csatlakozhatsz?

– Az a lány – intett a tábor széle felé Shaare – azt mondta, felszállhatok az ő kocsijukra, mert van ott egy hely.

– Floria mondta? Egyszer már figyelmeztettem őt, az a kocsi ugyanúgy nem az övé, mint ahogy az enyém sem. A cirkuszé, és mások dönthetnek arról, ki ül fel rá.

Shaare elszontyolodott. A pénzt mégsem merte említeni, hiszen a kötéltáncos azt ajánlotta, ne tegye, pedig valamit mégiscsak fel kellene ajánlania.

– Mihez értesz? – kérdezte a főnök. Elébe ment Shaare könyörgésének.

– Sok mindenhez – sóhajtott fel a lány. Érezte, végre olyan területre ért a beszélgetés, ahol már lehetnek esélyei az alkura.

– Takarítok, mosogatok, mosok – gondolkodott, említsen-e még valamit.

– Ezt mindenki maga végzi errefelé – intette le Borden. – Tudsz valami egyebet, amivel hasznunkra leehetsz út közben?

– Tudok varrni.

A cirkusz vezetőjének végre felcsillant a szeme.

– Azt mondod, tudsz varrni?

– Tanultam az iskolában.

– Jártál iskolába?

Shaare megint elővette a tanítónőjétől kapott csontlapocskát. A férfi vetett rá egy pillantást, azután a figyelme gyorsan másfelé kalandozott.

– Elszakadt az egyik kocsi ponyvája. Láss munkához! Varrd meg indulásig, aztán ha nem sikerül befejezned, útközben folytathatod a munkát.

– Hol az a ponyva? – nézett szét Shaare.

– Floria megmutatja – eresztett meg egy csúfondáros mosolyt Borden. – Úgy is az ő ötlete ez a dolog.

Floria valóban útbaigazította Shaarét, aki habozás nélkül nekilátott a varrásnak. Már az elején érezte, nehéz dolgot vállalt. Egyedül alig tudta megmozdítani a súlyos ponyvát, és a kemény anyagon nehezen döfte át a tűt.

Amikor elkészült a felével, látta, a cirkuszosok a tábor minden szerelvényét felrakták, majdnem mindenki a kocsikon ült.

A Mester megállt mellette.

– Hogy haladsz? – kérdezte.

– Lassan – vallotta be a lány. – Súlyos és vastag az anyag, nehéz vele boldogulni.

– Rá se ránts! – vigasztalta Borden. – Dobjátok fel a kocsira! – adott utasítást két erőművésznek, akik könnyedén felhajították a szekérre a Shaare számára rettenetesen nehéz ponyvát. – Este letáborozunk, sötétben aligha tudsz tovább dolgozni, de holnap folytathatod.

A Mester hátat fordított, indult a saját kocsija felé, ahol a bakon ülő asszony már emelte a gyeplőt.

– Ülj fel Floria mellé! – kiáltott még vissza a válla felett. – Velünk tarthatsz.

 

Az oldal tetejére

 

 

Harmadik fejezet – A Déli Birodalom

 

 

– 1 –

 

Doween furcsa bizsergést és kis szédülést érzett. Shaare felé fordult, szólni készült hozzá, de hiába kereste. Körülnézett, hátha nyomára akad a lánynak, és meglepő dolgot tapasztalt, nem a lány tűnt el mellőle, hanem ő került valami más helyre egyetlen szempillantásnyi idő alatt.

A hegyoldal keményre ácsolt rönkpadja helyett egy kényelmes, puha széken üldögélt mióta feleszmélt. Felállt, a feje csaknem a mennyezetig ért, ahol hosszú sorban tompa fények sorakoztak egymás után, pedig a kezdődő alkony még alig indokolta, feleslegesen világítottak azok a lámpák.

A vajszínű, lágy anyaggal borított falba a kis termecske teljes hosszában ablakokat vágtak, azokon akadálytalanul törhetett be a késő délutáni napsugár. A padlóra, ahol az ő széke mellett még kéttucatnyi puhán bélelt ülés állt, a nap éles vonalakkal rajzolta ki az ablak keretét.

Szemügyre vette a tájat. Az egyik oldalon, a hegy lábánál a várost látta, átellenben feljebb a Sziklás járda fái bólogattak, felismerte a lankás emelkedőt. Ott üldögélt az előbb Shaare mellett a kanyargós hegyi ösvény egyik pihenőjén, a rönkökre fektetett padon.

Felállt, ismét a város felé fordult, lenézett a földre, és a szántón, a zöldellő kukoricavetés hajladozó levelein megpillantotta a griffmadár árnyékát.

Éppen akkor, amikor felötlött benne a gyanú, hogy a madár belsejében van, a fülke elején lévő üvegezett ajtón át, egy férfi lépett be. A ruhája egészen másképpen nézett ki, mint azoké, akiket a falujában megismert. Vastagtalpú, durvára cserzett csizma helyett fényesre festett bőr lábbelit hordott, érdes szövetű nadrág helyett vasalt pantallót viselt; szebbet annál, mint amilyet ő ünnepnapokon felvehetett, és a zubbonya alatt is sima, hófehér ing világított.

– Légy szíves, ülj le az egyik székbe, és csatold be az övedet!

Doween a derekához nyúlt, rendben lévőnek találta a derékszíját.

– Akármelyik oldalra ülhetsz – mutatott az egymás mögött álló székekre a férfi.

A fiú engedelmesen lehuppant egy középen álló helyre. Ezen ugyanolyan kényelmes kárpitot talált, mint amelyiken magához tért.

Elhelyezkedés után vette észre, hogy egy nő is velük van. Nem tudta megítélni hány éves az asszony, aki másodjára érkezett a székekkel teli helyiségbe. Az ő ruházata is eltért az általa addig megismert asszonyokétól. Nemcsak a falujabeli nők öltözékétől, de a városban élő módosabb emberekétől is. A külsejét figyelve alig talált támpontot, amiből meghatározhatná a korát. Azt látta, hogy nála sokkal idősebb, lehet akár huszonöt vagy akár negyvenöt éves, és ott abbahagyta a találgatást, mert a negyvenévesnél idősebb asszonyokat, a faluban már vénnek tartották, és igen nagy tisztelet övezte őket.

– Jó estét, felhőlovag! – köszöntött rá az asszony.

– Jó estét – viszonozta a köszönést. Megrökönyödött a megszólításon, de töprengés nélkül túltette magát rajta. Úgy könyvelte el, hogy azok, akik a felhők magasságában ismerik meg egymást, jogosan használják ezt a titulust.

– Ülj az ablak mellé! – tanácsolta a férfi. – Onnan jobb a kilátás. Mindjárt indulunk.

– Indulunk? – kérdezte csodálkozva.

– Igen – felelte a férfi, és megismételte – csatold be az övedet!

A felszólításnak engedelmeskedve Doween megint a derekához nyúlt, aztán eszébe jutott, az előbb már meggyőződött arról, rendben van a nadrágszíja.

– Becsatoltam – hárította el a figyelmeztetést, mire a férfi nevetett.

– Erről beszéltem – kihúzta a válla mellett az üléstámlából a fémcsatban végződő széles szalagot. – Bizonyára nem láttál még ilyet. – Matatott egy kicsit a szalagon, aztán amikor már kettős szíj védte a fiút, indult vissza a helyére, az első kabinba.

– Miért kötöztél meg? – nézett rá szemrehányóan Doween.

A férfi megint mosolygott.

– Dehogy kötöztelek meg. Megkötöznék egy felhőlovagot? – tovább nevetett. – Ezt itt megnyomod, és a csat kinyílik – visszament hozzá, megmutatta a parányi gombot, amelyik kioldja az övet. – Ez biztonsági öv. Azért csatoljuk be, hogyha nagyon hullámossá válik alattunk a levegő, akkor ne pottyanj ki az ülésből. A hegyek felett ilyenkor tavasz végén, néha viharos az idő, és repülés közben bosszantó meglepetéseket okozhat. Amikor magunk mögött hagyjuk a csúcsokat, kikapcsolhatod – barátságosan nézett rá, egyáltalán nem úgy, ahogyan fogolyra szokás nézni. – Nekem dolgom lesz, ha valami baj van, nyomd meg ezt a fehér billentyűt, és beszélhetünk egymással. A vécét a fülke végében találod – újra indult előre, a saját helyére.

– Uram! – kiáltott utána Doween.

– Tessék? – fordult vissza a férfi. – Szólíts Javirnak! Ha úgy tetszik, hozzáteheted, hogy parancsnok.

– Hová megyünk, Javir parancsnok?

– A fővárosba.

– Orlakinba?

– Az a tartományotok fővárosa – válaszolt a férfi helyett az asszony. Messzebbre utazunk.

– Medvevárosba?

– Az Regulia fővárosa, mi Romokba megyünk, a Déli Birodalomba.

Doweennak a hír hallatán sírhatnékja támadt, csakhogy elrestellte magát. Arra gondolt, kár lenne gyerekes viselkedésével gyengének mutatkozni, ha elbőgi magát, szégyenbe kerül. Tudta, a Déli Birodalom nagyon messze van, és azt a sok rémmesét is ismerte, amellyel az engedetlen gyerekeket szokták riogatni. Nem hitte el a rémmeséket, nem gondolta azt, hogy valóban azért nyelte le őt a griffmadár, mert felszolgálnák a királynak vacsora helyett, inkább a nagy távolság keserítette el, amit visszafelé már sosem tud megtenni, és ezért örökre Itliában marad. Történhet vele akármi, még jól is alakulhat a sorsa, de többé nem láthatja anyját, apját, testvéreit és a barátait.

Az előbb, amikor az arcán érezte Shaare ajkát, azt szerette volna, ha ez később sokszor megismétlődik. Elkeseredett attól, hogy tán örökre elveszítette őt, pedig ez egyre valószínűbbnek tűnt. A sivatagon keresztül számára nincs út északra, a lány még kevésbé reménykedhet abban, hogy eljut hozzá délre, a napsütötte Romokba.

Lassan süllyedni kezdett alatta a város, és a hegy is lejjebb szállt egy kicsit, aztán feleszmélt, ez csak látszat. A hegy mozdulatlan maradt, a griffmadár emelkedett magasabbra. Előbb csak lassan, később fokozatosan gyorsulva vágtatott alattuk a táj.

– Éhes vagy? – Az asszony hangja térítette vissza a gondolatait a jelenhez.

– Nem nagyon. – Egyre csak Shaare és lassan távolodó otthona járt a fejében, nem az evésre gondolt.

– Mikor ettél utoljára?

– Délben.

Az asszony felállt, hosszú vékony anyagból készült szoknyája libbent egyet a székek között. Doweennak az ötlött eszébe, milyen szép lenne Shaare ebben a ruhában, és a gondolat megint eszébe juttatta, hogy talán soha sem láthatja többé őt.

– Hozok valami ennivalót – mondta a nő, és az ülések mögötti falhoz lépkedett, ahol megnyitotta egy szekrényféleség ajtaját. A nyílás mögött világosság látszott, a polcokon ennivaló kínálta magát tálcán és palackok álltak egymás mellett.

– Szólíts Halinnak! – tájékoztatta a nevéről az asszony, amikor visszatért. – Sánta Halin a nevem. Letette az ennivalót az előtte lévő ülés hátára szerelt polcocskára, amit egy könnyed mozdulattal kattintott fel.

 A tálcán puha kenyeret, sajtot, főt tojást és sonkaféleséget hozott meg egy gyorsan párásodó üveget, itallal.

Doween kedvetlenül eszegetett a tálcáról.

– Látom, nincs sok kedved a vacsorához, de jobban teszed, ha fogyasztasz valamit, mert sokáig tart az utunk – unszolta Halin.

– Hány nap múlva érünk oda?

Az asszony könnyedén felnevetett. – Napok? Dehogy. Pár óra alatt.

– Romokba? – hitetlenkedett a fiú.

– Oda.

– Kérdezzük meg a parancsnokot – tanácsolta a nő. 

Doween előre akart menni a parancsnokhoz, hogy közvetlenül neki tehesse fel a kérdést, testén megfeszült a biztonsági öv, amikor csorbán maradt az előzékeny felugrás.

– Nyomd le a gombot – mutatott az asszony a fehér lapocskára a szék karfájának a végén.

– Persze – motyogta a fiú, és hüvelykjét erősen rátapasztotta a hideg felületre.

– Javir parancsnok, hallasz engem?

– Itt vagyok fiú. Hallak rendesen.

– Milyen hosszú lesz az utunk? – érdeklődött.

– Két óra alatt megérkezünk.

Doween elengedte billentyűt. A meglepetéstől megfeledkezett arról, hogy megköszönje a választ. – Ilyen gyorsan lehetetlen utazni – gondolta. Azután eszébe jutott, eddig azt is lehetetlennek tartotta, hogy valaki a felhők között repkedjen, és íme, ő most ezt teszi. A beszélgetést is rejtélyesnek találta. A parancsnok másik fülkében tartózkodott, az ajtót sem nyitotta ki senki, mégis tisztán hallotta a hangját, mintha csak két lépés távolságban állna előtte, és bár halkan válaszolt neki, a gomb lenyomása után a parancsnok is mindent hallott abból, amit mondott.

– Szeretnék hazamenni! – csúszott ki Doween száján legőszintébb gondolata.

Az asszony elvette előle a maradék ételt, majd leült a szomszédos székre. Féloldalt fordult, és a szemébe nézett.

– Jó helyed lesz ott, ahová kerülsz. Semmiben sem szenvedsz hiányt, de van egy nagyon rossz hírem a számodra – tartott egy kis szünetet, amíg a fiú felkészül a kellemetlen információra. – Amit most mondok, az lesz az egyetlen igazán rossz hír, a közeljövőben. Nem árt, ha megbékélsz a gondolattal, de lehet, hogy sosem mész haza. Előfordulhat, hogy egyszer majd hazajutsz, de az nagyon sokára lesz. – Tekintetében kedvesség tükröződött, mintha azt nézné, mi zajlik le a fiúban. Talán attól tartott, Doween elsírja magát.

A fiú összeszorította az ajkát, és merev arccal hallgatott.

– Fogoly vagyok? – kérdezte.

Az asszony megcsóválta a fejét.

– Felhőlovag vagy, akiket csak akkor tarthatunk fogságban, ha bűnt követnek el.  Haza sajnos nem mehetsz, mert nagyon messze kerülsz az otthonodtól. A repülő az egyetlen eszköz, amivel hazamehetnél, a gépeinket viszont egyre ritkábban használhatjuk, mert alig van hozzájuk pótalkatrészünk.

Doween bólintott, mintha értené a hallottakat, pedig érthetetlennek talált mindent.

– Mi a neved?

– Ha azt sem tudjátok, ki vagyok? Miért raboltatok el?

– Nem raboltunk el. Szándékod ellenére kerültél ide, ez igaz, de tévedsz, ha azt hiszed, nekünk az a kedvtelésünk, hogy gyerekeket szakítsunk ki az otthonukból.

– Akkor…

– A tudósaink és a műszereink jelezték, felhőlovaggá lett egy fiú a hegyeken túl. Ide jöttük az egyik repülőnkkel, amelyiknek a fedélzetén van egy eszköz. Ez azonosítja a fajtánkat, és téged jelölt ki. Megállapította, hogy elérkezett az idő, tovább kell gyarapítanod a tudásodat mindannyiunk érdekében, és teleportált ide a gép fedélzetére. A nevedet a műszer sem ismeri.

– Doween vagyok. Ács Doween, és nem értek az ácsoláshoz. Mint ahogy te sem sántítasz.

Halin megint elnevette magát.

– Van humorérzéked, és még ebben a szokatlan környezetben is megőrizted. Meglátod, jól fogod magad nálunk érezni.

– Egy dolgot hadd kérdezzek még – kérlelte Doween, a tanárnő jóváhagyóan bólintott.

– Mit jelent az, hogy felhőlovag vagyok?

– Rövidesen elmagyarázom, de előtte még meg kell tanulnod néhány dolgot. Egyelőre elégedj meg annyival, az egész birodalom jövője múlik azon, mennyire okosak vagyunk mi, felhőlovagok.

– Sokan vagyunk?

– Lehetnénk többen is – adta meg a talányos választ Halin.

Doweenban kavargott a rengeteg kérdeznivaló. Nem sikerült rendbe szedni a gondolatait, nehezen talált rá a legfontosabb kérdésekre. Ami mindennél lényegesebb, azt már tudta. Nincs fogságban, és mégsem mehet haza Shaaréhoz. Mintha megbüntették volna, de láthatóan nem erről van szó, úgy tűnik, ez a dolgok rendje.

 

– 2 –

 

Eszeveszett iramban suhant a táj. Gyorsan bukkantak fel és tűntek el alattuk a hegyek, noha eddig azt hallotta róluk, hogy csak nagy kerülővel, a csempészek által használt ösvényeken kelhet át rajtuk bárki. Az utat általában egy esztendőnél hosszabbra taksálták, és épeszű ember nem vállalkozott rá még akkor sem, ha ostobaságnak tartotta a rémmeséket, és különben bátran vágott neki az ország ismeretlen útjainak.

A hegylánc ormai lassan elkülönültek a tájtól. Alant, ahol a növények éltek, zöld sáv határolta a területet, felette barna és fehér foltok váltakoztak, még feljebb hatalmas, szikrázóan fehér sapkás szirtek gubbasztottak. Doween még sosem látta az örök hó birodalmát. Azokon a hegyeken, amelyek az otthona körül álltak, tavasszal mindig elolvadt a csapadék, de másoktól már hallotta, hogy a Nagy Sivatagot övező hegykoszorú az örök jég hazája. Most láthatta, ott tényleg hidegen fehérlik minden, ridegen magasodnak a hegyek az ég felé.

– Azt ígértem, elmondom, miért vagy felhőlovag – törte meg a merengést Halin.

– Nagyon régen, még az Aranykor végén, amikor rengetegen éltek itt a Földön, vendégek látogattak hozzánk a csillagokból. Ezek a vendégek – bár szívesen fogadtuk őket – gonosz céllal érkeztek. Több évig éltek közöttünk, mire kiderült róluk, azt tervezik, elveszik tőlünk a bolygót, minket pedig rabszolgává tesznek. Az őseink ezzel szemben ragaszkodtak a szülőföldhöz és a szabadságukhoz. Amikor ez kiderült, az idegenek úgy döntöttek, kipusztítják a lakosságot, mind a tízmilliárd embert. Az elképzelésük majdnem sikerült, azután valami közbejött nekik. Máig sem tudjuk miért, a pusztítás befejezésekor valami okból eltakarodtak innen. Úgy tudjuk, a saját bolygójukon belháború tört ki, és a harc miatt tértek haza. A Föld lakosságát azonban addigra szinte teljesen kipusztították.

Doween hallgatta a történetet. Tudott az Aranykorról meg arról, hogy a Robak vetett véget az Aranykornak. Az kimaradt a legendákból, hogy a betolakodók idegen csillagról érkeztek. A nép ajkán mesebeli szörnyekké alakultak a hódítók.

– A Robak idézte elő a pusztítást? – kérdezett közbe.

– Így nevezték magukat – bólintott Halin. – Amikor megkapták a parancsot az elvonulásra, annak ellenére befejezték a dúlást, hogy abból a legcsekélyebb hasznuk sem származott. Olyan fertőzést bocsátottak a népre, ami ellen az Aranykor tudósai nem tudtak védekezni, és az emberiség néhány véletlennek köszönheti, hogy csekély létszámban ugyan, de megmaradt. Mielőtt végleg távoztak, hatalmas energiájú gépeikkel óriási földrengéseket keltettek, ami aztán teljessé tette a pusztítást, romba döntötte a civilizáció minden építményét. Elpusztultak a házak, leomlottak a városaink, összedőltek a földalatti épületek is. Alighanem felületesnek érezték volna magukat, ha a járvánnyal beérik, gondoltak arra a néhány emberre, akik túlélhették a tőlük származó betegséget, és ezzel a végső rombolással szándékoztak elérni, hogy azok se maradhassanak életben, akiket a kór valami miatt megkímélt. Szinte az egész civilizáció kihalt, ám ezt is kevésnek tartották. Azt a területet, ahol korábban az őseink megengedték nekik, hogy felépítsék saját városukat, az űrhajóikkal égették fel. Eltűntették ott tartózkodásuk nyomát, azzal együtt, amit a nyomdokaikon járva esetleg használhattak volna a túlélők. Azon a helyen pusztaság van, azt nevezzük Nagy Sivatagnak.

– Mégis megmaradtunk – állapította meg a fiú, Halin pedig helyeselt.

– Egyikük, ma már kideríthetetlen miért, segített rajtunk egy keveset. Ez a csekély segítség sokat jelentett akkor, de lényegesen többet számított az, hogy működött, és még mindig működik valahol egy Gép, egy nagy tudású szerkezet, amelyiknek az a feladata, hogy megóvjon minket a katasztrófáktól. Nem tudjuk, ki hozta ide ezt a szerkezetet és mikor, annyit tudunk róla, sok ezer évig tette biztonságossá az életet itt a bolygón. Az Aranykor vége előtt már meghibásodott, és képtelen volt teljesen megóvni az egész népességet a járványtól, de nem hagyta magára teljesen az embereket. A Gépet, amelyik a Holdon áll, körülveszi egy védőbúra, és ennek a burának a segítségével néhány tucatnyi tudós, valamint két másik ember átvészelhette a pusztítást. Ők ketten, a töredékesen még mindig működő Géppel közösen sok emberöltő óta gondoskodnak arról, hogy a népesség ne legyen civilizálatlanná, és megmaradjon közöttünk a tudás. Akikről az előbb szóltam, két évig éltek a Holdon, ahol egy fiuk született. Később szereztek tudomást arról, hogy ez a fiú különleges képességekkel jött a világra, azonban addigra jócskán szétszóródtak a társadalomban a leszármazottjai.

A jó felfogású Doween gyorsan következtetett a történetből.

– A leszármazottak egyike vagyok? – Nem kérdésnek szánta, inkább hangosan gondolkodott.

– A védőbúra a Földön kívül, a fejünk felett, a felhőkön túl működik, ezért felhőlovagoknak nevezték a fiú leszármazottait.

– Nem érzek magamban különleges képességet – vetette közbe Doween.

– A pilótafülkébe szerelt műszer minden kétséget kizáróan megállapította, te a leszármazottak egyike vagy, rövidesen a felszínre törnek benned a rendkívüli tulajdonságok. A Gép, amivel a műszer kapcsolatban áll, még sohasem tévedett.

– Mégis úgy vélem, hogy illene valamiféle változást tapasztalni magamon. A műszer, amit említettél, bizonyára lát valamit, különben nem jelöl meg, de én ugyanolyannak érzem magam, mint tegnap voltam, vagy azelőtt bármikor.

– Adottságaink a serdülőkor végén jelentkeznek. Észre fogod venni, hogy rendkívül gyorsan tanulsz, nagyon jól vág az eszed, és nagyon egészséges vagy. Néha másképp viselkednek a felhőlovagok, mint ahogy várjuk, ettől még a műszer ítélete rendszerint helytálló. Mindegyikünknek megvan a saját jelleme, de az többnyire változatlanul marad születésünktől, a halálunkig. Nem a jellemünk fejlődik, hanem a képességeink és a tudásunk. Mind magunkban hordozzuk a születésünk pillanatában azokat a vonásokat, amelyek egy felhőlovag személyiségének a jegyei. A Föld hatvanmillió embere mind változhat, alakulhat, de mi akkor tudunk a feladatunknak jól megfelelni, ha szilárdan kitartunk azok mellett a tulajdonságok mellett, amelyeket születésünkkor megkaptunk. Kevesen vagyunk, és ha ötletszerűen élünk, akkor elpocsékoljuk az erőnket, nem szolgáljuk az emberiséget. A hivatásunk nem igényel tőlünk különlegesen nagy önmegtartóztatást. Házasodunk, gyerekeket nevelünk, mint bárki a földön, a munkánkat viszont nem a kedvünk határozza meg. A célt kell követni, az emberiség felemelkedését, mert tudjuk, hogy a hódítók visszajönnek, és akkor készen kell állnunk a védekezésre.

– Te is felhőlovag vagy? – tette fel a nevetségesnek hangzó kérdést Doween. El is szégyellte magát gyorsan. Hogyan lehetne egy asszony lovag?

– Igen, Doween. Rokonok vagyunk.

Úgy érezte, ezen gondolkodhat egy ideig. Tegnapig azt sem tudta, hogy léteznek felhőlovagok. Most éppen arról hallott, hogy közéjük tartozik, és máris további reményteljes elképzelést dédelgetett magában. Badarságnak tartotta, kergette a képzeletéből a felbukkant pillanatnyi ötletet, de az makacsul tolakodott továbbra is előre.

– Ahol éltem… – nyögte ki – …lakott egy lány. Nagyon közel állt hozzám…

– Sajnálom – szakította félbe a mondatot a tanárnő – Tégy le arról, hogy valamikor a jövőben viszontláthatod.

– Reménykedhetem-e benne… – Doween ragaszkodott a felbukkant gondolathoz – …lehetséges, hogy felhőlovag?

Halin széttárta a kezét, Doween szánakozást olvasott le az arcáról. Nyilván megértette a kötődését a szülőföldjéhez, és a pajtásához, akivel együtt gyerekeskedett. Azt nem érezhette, hogy alig egy órája alaposan megzavarta a lelki nyugalmát, amikor Shaare forró ajkát az arcához nyomta.

– Valószínűtlennek tartom – felelte. – Elméletileg lehetséges, mégis kicsi az esélye annak, hogy a közvetlen szomszédságodban még egy fajtánkbeli akadna. Napjainkban hatvanmillió ember él a földön, és emberöltőnként tíz-tizenkét felhőlovag bukkan fel csupán, mert nem minden leszármazott lesz azzá, hézagos az öröklési rend. Sokszor hat-hét generáción keresztül lappanganak a képességeink az utódokban. Azt jelenti ez, hogy a következő két-három évtizedben aligha számíthatunk Orlakin tartományban újabb társunk felbukkanására. Keserűséget okoznál magadnak, a hiú ábrándokkal. Azt tanácsolom, ne gondolj arra a lányra úgy, mint akivel találkozol még valaha. A munkánkat, és egész életünket a tudománynak szenteljük, ezt az egész emberiségért vállaljuk.

Az asszony elhallgatott, talán attól tartott agyonnyomná őt a temérdek friss tudnivaló, talán más járt a fejében, ezt Doween nem mérhette fel, de örült annak, hogy egy ideig elmerülhet a saját gondolataiban, hiszen kavargott benne minden. Nem elemezte az összes hallott hírt, csak ismételgette magában azokat a gondolatokat, amikkel Halin megismertette.

Nézte a repülőgép ablakán túli tájat, és bánkódva szoktatta magát a tényhez, Shaare eltűnt az életéből. Ismerkedett a szokatlan vidékkel, és titokban reménykedett benne, hogy a griffmadár akadálytalanul elsiklik a magas ormok felett, és nem kap kedvet ahhoz sem, hogy kedvük ellenére kitegye őket valami kopár sziklára.

Sokáig repültek a szirtek felett. Erősen esteledett, mire átértek a legmagasabb csúcsok túlsó oldalára. Egy idő után megkönnyebbült, mert az ormok egyre alacsonyabbak lettek, aztán szelíd lankákká alakultak, végül folyókkal barázdált síksággá simultak. Itt-ott fények gyúltak ki a legelők és a szántóföldek hatalmas térségeit megtörve.

Az alkonyi félhomályban egybefolyt a külvilág látványa, lassan rátelepedett a vidékre a sötét éjszaka, azután feljött a hold, és barátságos kékes fénnyel világított meg mindent. Az addiginál gyengébben, de ismét láthatta az alattuk elsuhanó erdőket, mezőket. Homályosan megkülönböztette egymástól a szántóföldeket, fás ligeteket meg a településeket, ám a halvány holdvilágban, lényegében felismerhetetlenek maradtak a körvonalak.

A griffmadár röpte lassult, a magasság csökkent, és a táj fokozatosan átalakult. Már megkülönböztette a facsoportokat, szántófölddarabkákat, látszottak a közöttük húzódó utak, néhol feltűnt egy-egy elkésve hazafelé baktató szekér a vetés közé írt keréknyomban.

A távolban látszó sok fényből arra következtetett, hogy egy igazán nagy város felé tartanak, amely hatalmasnak látszott, és egészen másmilyennek nézett ki, mint Porgen, ahol addig többször megfordult. A mezővel szomszédos részei otthonosnak tűntek, de a házak tömbjeit átszelő széles utakat, a megszokottnál magasabbra törő épületekkel idegennek találta. Porgenben is álltak a főút mentén emeletes paloták, azokon mindössze néhány ablak sorakozott a földszint felett. Az itteni házak magasabbak, három, négyemeletesek lehettek.

A repülés határozottan lelassult, a madár leereszkedett egészen alacsonyra, úgy látszott a hasa bele is akadhatna a háztetőkbe, de kikerült minden akadályt, baleset nélkül repültek tovább.

Doween az út során nem gondolkodott azon, vajon mi történik vele a leszállás után; a földet érés közeledtével azonban elfogta az aggodalom. Eddig megnyugtatta az, hogy társasága van a madár bendőjében, csendesítette szorongását Javir parancsnok és Halin nyugalma. Ehetett, és ez azt valószínűsítette, a madár nem saját kedvteléséből falta őt fel, és alighanem feltétlen engedelmességgel tartozik a gazdái iránt. Amikor az utazás láthatóan a végéhez közeledett, újra gondolkodóba esett. Azon tépelődött, lehet-e jó szándékú az, aki elrabolta őt, hiszen ha az lenne, hagyja őt békében ott, ahol felnevelkedett, és ahol az életét korábban képzelte.

Észrevétlenül, a legapróbb döccenés nélkül értek földet. Amikor csendesen megállapodtak a talajon, alig érzett különbséget a repülés, és a földön való ácsorgás között. Annyit látott, hogy a mező futása megáll, és az ablakokon keresztül látható éjszakai látkép mozdulatlanná válik.

– Megérkeztünk. – Javir jött be a fülkébe. – Kicsatolhatod az övet.

Doween először ösztönösen a derekához nyúlt, azután eszébe jutott a parancsnok intelme a biztonsági övről. Nem szívesen nevettette ki magát, ezért magabiztos mozdulattal megnyomta a kioldószerkezet gombját, és a széles heveder lassan visszahúzódott az üléstámlába.

Javir matatott valamit a helyiség oldalfalán, mire feltárult egy nyílás, és friss levegő áramlott a fülkébe. A huzat nem olyan üde, otthoni illatokat hozott Doween felé, mint amit megszokott, hanem langyosnak, majdnem melegnek érezte azt. A hőmérséklet a hegyvidék nappalaira emlékeztette. A szülőföldjén, ahol nyári estéken, a Sziklás járdán sétálgattak, még a legforróbb napok után is hűvösebbet érzett alkonyat után.

– Gyere! – hívta őt a parancsnok. – Kiszállunk. – Kezével invitáló mozdulatot tett, mint amikor egy házigazda barátságosan áttessékeli a vendéget a verandáról a szobába vagy fordítva.

Doween a nyíláshoz ment, lelépett a kis lépcsőre, ami a madár oldalából nőtt ki, és kereste a továbbvezető utat. Mivel a holdfény erősen világított, botladozás nélkül járt a félhomályban. Egy hatalmas, valószínűtlenül sima kőudvarban szálltak le. A közelben, a madár mögött az egyik irányban kisebb-nagyobb épületeket látott; a szemközti irányba egészen nagy távolságra eljutott a tekintete, ott véget ért a teljesen egybefüggő kőtábla, azon túl fákkal tűzdelt rét sötétlett.

A lépcső alján egy férfi várt rá.

– Jonna vagyok – mutatkozott be az ember. – Jól utaztál?

– Azt hiszem – felelte bizonytalanul.

– Éhes vagy? Kaptál enni a parancsnoktól?

Doween másról akart beszélgetni. Arról, mit keres ő itt a kőtáblán, ahol idegen házak veszik körül, és ahol sokkal melegebb van, mint ahogy azt megszokta ebben az évszakban.

– Kaptam vacsorát Javir parancsnoktól – felelte, és nem faggatózott azokról a dolgokról, amelyek érdekelték.

– Gyere! Elmegyünk a szállásodra. Útközben szívesen válaszolok a kérdéseidre. Szerintem most ugyanolyan zavarodott lehetsz, mint ilyenkor bárki, megérdemelsz némi tájékoztatást.

– De még mennyire – csúszott ki a tiszteletlen mondat a fiú száján. Kicsit röstellte magát az iménti nyegle válaszért. – Bocsánatot kérek!

– Semmi baj barátom! Kirángattunk az otthonodból, nem tudod, hol jársz, mit keresel itt. Vannak, akik durván viselkednek ilyenkor az ijedtségtől, vagy verekszenek. Akad közöttetek még olyan is, aki felhőlovaghoz méltatlannak mutatkozik, és gondjaink vannak vele. Szerintem a te dolgod könnyű lesz itt, mert nem látszol nagyon rémültnek vagy idegesnek.

 – 3 –

 

Szellő libegtette a nyitott ablak előtt lógó függönyt, és langyos, reggeli napsugár simogatta Doween arcát. Találgatta, hol van, mire lassan visszatért az előző nap mindent felforgató eseményeinek emléke.

Feltápászkodott az ismeretlen ágyról, és szétnézett az idegen szobában, ahol olyan tárgyakra pillanthatott, amelyek többnyire ismeretlennek tűntek. Szemközt nagy ajtók sorakoztak egymás mellett, törte a fejét, azok vajon hová vezetnek. Ennyi egymás mellett álló ajtó nem nyílhatott termekbe, mert csak nagyon kis szobák lehetnének mögötte. Eszébe jutott, talán fülkéket építettek a falba, de ennek sem találta értelmét, a szekrényeket viszont hiányolta a helyiségből. Felötlött benne, talán az van az ajtók mögött, de elképzelni sem tudta, mire használna valaki annyi szekrényt.

 A másik falat csaknem végig betöltötte egy hatalmas ablak. A háta mögé, ahol az ágy fejrésze állt, egy könyvespolcot szereltek. Elképzelhetetlenül sok, rengeteg könyvet összegyűjtött, aki a szobát berendezte. Legalább húsz kötet támasztotta egymást a falra akasztott, szépen gyalult és pácolt deszkán.

Látott egy ajtót közvetlenül az ágy mellett, és a negyedik falban is volt egy. Mind a kettőt fényes fehérre lakkozták. Az ágyával szemköztire emlékezett, azon át érkezett este, az ágy melletti kijáratról nem sejtette, merre vezet.

Sosem gondolta, hogy így is lehet építkezni, ilyenek is lehetnek a házak. Az otthona, ahol addig élt, egészen más módon épült. Az alacsony deszkamennyezet csaknem súrolta a fejét, az ajtón pedig csupán lehajtott fejjel mehetett át, ha el akarta kerülni a szemöldökfával való fájdalmas találkozást. A kicsi és drága üvegablak náluk kevés fényt engedett be kintről, a helyiséget egy alacsony ajtó választotta el a konyhától, onnan mindig behallatszott a család többi tagjának motozása. Nagyanyja és nagyapja egy másik szobában aludtak a konyha túlsó oldalán, és ott ugyanolyan homály uralkodott, mint a saját kuckójukban. A recsegő deszkából ácsolt ágyon szalmazsák szolgálta az alvást, ami tél végére mindig lelappadt, és akkor lett kényelmesebb, amikor a nyár elején frissen tömték az illatos, frissen szárított szalmával.

Nyújtózkodott egyet az ismeretlen anyagból készült ruganyos matracon, aztán gyűrött öltözékére nézett, és megállapította, ráférne a tisztálkodás. Szívesen rendbe szedte volna a ruháját, előbb azonban vécére kívánkozott. Törte a fejét, kitől tudhatná meg az utat az illemhely irányába. Kinézett az ablakon, és valószínűtlennek tűnt, hogy a szépen gondozott park eldugott zugaiban valahol budi állna, de sürgetően érezte, valami módon mégiscsak ki kéne engednie a tegnap óta felgyülemlett folyadékot magából.

Kilépett a folyosóra, ahonnan halk zajokat, lépések neszét hallotta. Jó lett volna, ha Jonna, aki tegnap este fogadta, útbaigazítja. Talán, ha kérdezősködik, elárulja neki mit, hol talál reggel, de fáradtabb volt annál, hogy kitalálja, másnap mire lesz szüksége. Egyéb gondok foglalkoztatták.

A hosszú folyosó vége felé egy kék kötényes asszony furcsa takarítóeszközökkel ügyködött, úgy látta, éppen felmos.

– Jó napot! – köszönt oda a nőnek.

– Jó napot fiam! – válaszolt a takarítónő. – Jól aludtál?

– Köszönöm jól… – Doween habozott. Mégsem kérdezheti meg egy ismeretlen nőtől, hol talál vécét, azonban a sürgető kényszer követelte a megoldást.

– Az illemhelyet keresem – nyögte ki végre.

– Nem találtad meg a fürdőszobát? – nézett rá az asszony.

– Nem fürdeni szeretnék, hanem… – Megint habozott, mire a nő a fejéhez kapott.

– Aha! A peremvidéken éltél eddig.

– Azt hiszem, de most más foglalkoztat. Nagyon örülnék, ha megtalálnám a vécét – nyögte Doween kissé toporogva.

Az asszony végre megszánta.

– Megmutatom, hol találod – visszakalauzolta a szobába, és kinyitotta az ágya melletti ajtót. – Ez a fürdőszobád, itt van a vécé is.

Felhajtotta az ülőke fedelét, és a fényes kagylóra mutatott. – Itt elvégezheted akármelyik dolgod, és amikor végeztél meghúzod ezt a láncot – meglóbálta a feje felett, a falra szerelt, fehér edényből kilógó láncocskát, aztán megrántotta egy pillanatra, amitől hangos zubogással víz ömlött a vécébe. – Ez tisztára mossa a kagylót.

Doween ámult, és a sürgető kényszer ellenére elfelejtkezett arról, amiért bejöttek.

– Itt találsz kézmosószereket, és ezt – bökött egy másik, fényes valamire – ha eltekered, akkor kezet moshatsz alatta – megmutatta hogyan nyithatja ki a csapot, aztán visszazárta. – A másik csapból forró víz jön, azzal vigyázz, ne égesd meg magad.

Az asszony kiment, Doween pedig végre elintézhette a dolgát. A vízcsap felett, amelynek a használatát gyorsan kitapasztalta, a polcocskán tiszta fogkefét, fogport meg poharat talált. Megmosta a fogát, aztán egy vékony csontfésűvel megigazította a haját a fantasztikusan fényes, és valószínűtlenül egyenes tükörben.

Amikor visszatért a szobájába, Jonna ott üldögélt az ablak előtt álló asztal mellett.

– Hagytalak aludni, mert az első napon mindenkit megkímélnek az ébresztőtől. Megmutatom, mit hol találsz az épületben meg az udvaron. Először reggelizni megyünk.

Doween teljesen bizonytalannak érezte magát, és válasz helyett hallgatott. Bólintott egyet, és ment a társa után.

A folyosó végén lépcsősor vezetett lefelé, onnan érkeztek az este. Felfelé is indult egy lépcső az épület más szintjeire. Amikor áthajolt a korláton, úgy tűnt, mintha egy négyszögletes kútba nézne, de lent a víz helyett sima kőpadló tükröződött.

– A szemközti épület alagsorában van az étkezde – Jonna magabiztosan lépkedett lefelé, Doween, a korlátot fogva, óvatosan botorkált utána. A férfi a legalsó lépcsőnél várt rá, ahonnan elkísérte egy nagyobb terembe, ahol asztalokon evőeszközök, tányérok és bögrék várták őket.

– Megvártalak az evéssel, mert szerintem hitványul éreznéd magad, ha egyedül ülnél az asztalnál egy vad idegen helyen. Azt hiszem, van bajod bőven így is. Emlékszem rá hogy éreztem magamat, amikor idekerültem.

– Mióta vagy itt? – érdeklődött Doween.

– Évek óta – válaszolta Jonna.

A terem végénél lévő ablakhoz egy polcra ennivalót készítettek ki. Friss kenyeret, tojásrántottát, sonkaszeleteket, egy kancsóban tejet, egy másikba valami sárgás lét.

– Ez mi? – bökött a kancsóban sárgálló, ismeretlen ital felé.

– Narancslé. Tej helyett fogyaszthatsz ezt is.

Doween idegenkedett az ismeretlen italtól.

– Még sosem láttam narancslét.

– Kóstold meg! – ajánlotta, mire Doween nemet intett.

– Inkább majd máskor – felelte bizalmatlanul, és arra gondolt, egyelőre nem szaporítja feleslegesen az újdonságokat maga körül, van elég ismeretlen dolog amúgy is, amivel meg kell barátkoznia. – Most tejet innék.

Tálcákra készítettek két adagot, és asztalhoz ültek.

Sokan reggeliztek a teremben. Fiatalok, idősebbek, fiúk, lányok, férfiak, nők ültek a székeken, mindegyik szokatlan öltözékben. Halk beszélgetés meg evőeszközök zaja zsongott a teremben.

Doween eddig még sosem látott ennyire vékonyra vágott sonkát. Úgy vélte, igen finom élű késsel lehet ilyet szeletelni. A kenyér is meglepte. Nem szokott hozzá, hogy minden étkezésre friss kenyeret kapjon, és az ennyire bőséges reggeli rendkívülinek számított a megszokotthoz mérve. Azt máris megállapította, nagyon gazdagok lehetnek azok, akik idehozták.

Lassan változott a véleménye az utazásáról, amit eleinte elrablásnak képzelt. Akit elrabolnak, azt finom étkek helyett száraz kenyéren tartják.

– Keressük meg a tanárnődet! – javasolta Jonna, amikor végeztek a reggelivel, és elindult vissza a lépcsősor felé.

Egy másik épületbe mentek, ahol az első emeletig tartott az útjuk. A folyosó ugyanolyannak látszott, mint abban az épületben, ahol az éjszakát töltötte. A sok ajtó között félúton találtak egyet, amelyen csillogó táblára vésve meglátták Halin nevét, és a megszólítását, a professzort.

Jonna éppen indult volna a dolgára, amikor Halin megállította.

– Bocsáss meg Jonna! Sejtem, hogy rengeteg tennivalód van, de örülnék, ha elkísérnéd Doweent a raktárba, ruhát, fehérneműt vételezni! Nem hiszem, hogy kiismerné magát az egyetemen, így erre a kis időre még légy a kalauza!

Az étkezdével szemközti folyosón találták meg a ruharaktárt. Doweennek itt tűnt fel, hogy az addig látott fiatalok egy része azonos formájú öltözetet visel.

– Miért van mindenki ugyanolyan ingben? – kérdezte kísérőjétől.

– Ez a növendékek egyenruhája. Úgy tudom, azért egyforma, mert így olcsóbb gyártani.

Doween ezt félig-meddig értette.

Válogathatott a polcokon a megfelelő méret után kutatva. Kapott nadrágokat, ingeket, kötött anyagból készült pulóvereket, zoknikat, alsóneműt és cipőt. Egy egész ölre való ruhát vitt fel a szobájába, ahol a szekrényekben mindennek talált helyet.

– Mielőtt átöltözöl, zuhanyozz le! – javasolta Jonna.

– Miért zuhannék le? – lepődött meg Doween, mire a másik elnevette magát.

– Fürödj meg a forró víz alatt! – felelte röviden, aztán elmagyarázta mit vár el tőle.

Doween szégyenlősen vetkőzött le, ódzkodott a tisztálkodás errefelé gyakorolt módjától. Minden héten fürdött addig is, igaz, hogy hideg vízben, és fehérneműt is cserélt hetente. Sokat adott a tisztálkodásra, de feleslegesnek gondolta, hogy meztelenkedve ugráljon fürdéskor. Általában gatyában mosdott a nagy cseréplavór fölé hajolva, aztán amikor derékon felül végzett, fölé guggolt és tisztára fürdött öv alatt is. Erre a rövid időre szokott levetkőzni.

Jonna látta társa zavarát, ezért rácsukta az ajtót, és kint várta meg őt.

– Naponta fürdünk, reggel vagy este – tájékoztatta mielőtt kiment.

Doween rejtette a meglepetését, ezért csak hümmögött az újabb friss információ hallatán.

 

– 4 –

 

Amikor új ruhájában visszatért a professzor asszonyhoz, kezdetét vette az igazi tanulás. Halin először történelem órát tartott neki.

– Ahhoz, hogy megértsd a lényeget, először régi dolgokkal ismertetlek meg. Amikor a Robak elvonult, valamivel több, mint háromezer ötszáz ember gyűlt össze a Föld két pontján – folytatta Halin – Ez a hely az egyik, ahol most tartózkodunk, a másik Regulia vagy ahogyan megismerted, az Északi Birodalom. Amíg éltek azok, akik az Aranykorban születtek, őrizték az akkori tudomány egy töredékét, azonban amint kihalt az a generáció, hirtelen elenyészett a megmaradt tudás legnagyobb része. Egy kis csapat feladata lett az Aranykorból származó ismeretek fenntartása és továbbadása a következő nemzedékeknek. Mi közéjük tartozunk, és ez ideköt Romokba. Itt vannak a könyvtáraink, az iskoláink, a munkatársaink, az eszközök, amit az őseink megmentek a nagy rombolás után, és azokat is itt találod, amiket a közelmúltban újra fejlesztettünk.

A nyitott ablakon túl madarak éneke szűrődött keresztül lágy lombsuhogáson. Doween nehezen képzelte el azt a rémes pillanatot, amikor maroknyi ember a kihalt földön, a romba döntött városok között ráébred a magányra, és ahelyett, hogy megsemmisülne, megtörne, majd átadná magát az enyészetnek, felemeli a fejét, és rászánja magát az újjáépítésre.

A távolból hallatszó fémes csiszatolás zaja térítette vissza a gondolatait a mához. A kaszáját élesítette egy kertész, aki a park gyepszőnyegét tartja rendben.

– A letelepült túlélők nagy nehézségek előtt álltak – folytatta a rögtönzött történelemórát a professzorasszony. – A több évezred alatt megteremtett technika java abban a pillanatban elenyészett, amikor a földrengés elpusztította a városokat. Ha állva maradnak az épületek, akkor sem alakul sokkal jobban a sorsunk. Az egész társadalom tudásanyagának megőrzéséhez, a technika működtetéséhez több millió ember folyamatos képzése szükséges, és a megmaradtaknak csupán egy része volt tudós. Mégis elhatározták, hogy amit lehet, átmentenek az Aranykor tudományából, de ez nagyon nehezen ment. Még a meglévő ismereteket is körülményesen hasznosították, mert kevesen maradtak. Páran azzal foglalkoztak, hogy az írást és olvasást megmentsék, ők szedték össze a fellelhető könyveket és Saddle memóriákat, de az emberek zöme a létfenntartással küzdött.

– Mi az a Saddle memória? – kérdezett közbe Doween.

– Az Aranykor végén több mint száz éven keresztül nem papíron, hanem egészen másként őrizték az olvasnivalót, kis készüléket használtak erre a célra. Az ezekben használható adattárolókat nevezték így, Saddle RAM – felelte Halin, majd folytatta az előadást.

– Háromszáz évig tartott, míg a két településen annyit gyarapodott a létszám, hogy a tudásanyag megőrzése mellett, a többség tanításával is foglalkozhattak. Addigra azok, akik az élelem, a ruházkodás és a legfontosabb használati tárgyak előállításával fáradoztak, ötezer évnyit veszítettek a kultúrából. A régi világ nekik csak legenda maradt, és a tudományuk arra korlátozódott, hogyan kell vetni, aratni, állatot etetni, kunyhót építeni és egyszerű ruhát készíteni.

Doweent lesújtotta a történelmi lecke, és érdekelni kezdte, milyen lenne az élet, ha az ezeréves tudást még birtokolhatnák. Elborzadt a gondolttól, hogy csodának tekintheti azt, hogy egyáltalán fennmaradt valami az Aranykor kultúrájából.

– Nagyjából háromszáz év eltelt anélkül, hogy a király és a királynő ráébredtek volna a felhőlovagok létére. Talán még akkor sem figyelnek fel a kiváltságos képességekkel bíró embercsoportra, de végül betévedt az udvarba egy férfi, aki a királyi iskola diákjainál gyorsabban tanult, és rövid idő alatt az uralkodó tanácsadója lett. Ő fejtette meg a felhőlovagok titkát, ő készítette a műszert, amit az egyik repülőre telepítettek. Ezzel keressük azóta a fajtánkat a nép között.

– A király és a királynő felhőlovagok?

– Nem Doween – felelte lassan, megfontoltan a tanárnő. – Ők a szülei annak a fiúnak, akitől származunk.

– Én a jelenlegi királyra gondoltam – pontosította a kérdést a fiú.

– Róluk beszélek.

Doween szeme elkerekedett.

– Az hogy lehet? Mennyi ideje történt mindez?

– Nyolcszáz éve.

– Hogy élhetnének annyi ideg? – vetett ellent a fiú.

– Ők az Őrzők. A király és a királynő ötven évenként megfiatalodik. Hosszú életük a biztosítéka annak, hogy a civilizáció, ha nehezen is, de fennmaradt.

Doween elképedt a gondolatra. Ezeréves emberek vezetik a föld lakóit.

– Ők éltek már az Aranykorban is.

– Miképpen lehetséges ez?

– A Gép, amelyik megóvta őket a Robak fertőzésétől, megfiatalítja őket, valahányszor megöregszenek.

– Örökké élnek?

Halin megcsóválta a fejét.

– Azt állítják, egyszer, esetleg hamarosan, meghalnak ők is. Haláluk időpontja ugyanúgy megjósolhatatlan, mint bárkié.

– Láthatom majd a királyt én is? – kérdezte Doween.

– Több mint valószínű. Itt él a fővárosban, közöttünk dolgozik, tanítja a fiatalokat, sokszor megfordul az intézetben.

– Milyen ember?

Doween kíváncsi lett az uralkodóra, akiről váratlanul megtudta, hogy idegen helyett, távoli ősapát tisztelhet benne, aki túlélte az általa nemzett generációt, azok leszármazottainak háromtucatnyi további nemzedékét, és még mindig velük van.

– A király és a királynő hasonlóan él a felhőlovagokhoz. Nem tehet meg bármit, amihez kedve van. Felelősök a jövőért, és ezer évvel ezelőtt azért vette maga mellé a Gép kettőjüket társnak, mert alkalmasak a feladatra. Ha ingatag, ostoba vagy rosszindulatú emberek lennének, zátonyra futtatták volna a hajót, amit civilizációnak nevezhetünk – felelte az asszony. – Mind a ketten kiérdemelték a tiszteletünket.

Hosszú órákon keresztül tartott még az ismertetés a múlt történetéről. Halin elmagyarázta, mennyire sok időbe tellett, míg az elvadult gondolkodású emberek között újra rendezetté tették az életet, államba szervezték a két birodalom lakóit, gondoskodtak oktatásról, minimális szintű egészségügyi ellátásról, a rend fenntartásáról, a rablások, az erőszak visszafogásáról és az ipar alapelemeinek megteremtéséről.

 

– 5 –

 

Jonna végre elszabadult a kéretlen feladattól, amit Halin adott neki. Szívesen segített az asszonynak, mert azt gondolta, egyszer majd behajthatja a fizetséget a munkáért. Szerette, ha van a háttérben tartalékállomány, ámbár általában úgy dongtak körülötte a lányok, asszonyok, mint a virág körül a méhek. Könnyen talált magának társat az ágyába, és gyakran élt a kínálkozó lehetőséggel, pedig a király környezetében nem nézték jó szemmel a kicsapongásait.

– Nyomaszt ez az álszent társadalom, amit ez a vénség kialakított itt a fővárosban – mondta Markónak, a legjobb barátjának, amikor végre beért a saját munkahelyére, a történelmi részleghez.

– Nem érzed magadat jól a bőrödben? – évődött vele a cimborája.

– A bőrömben nagyszerűen megvagyok, ez a város nem tetszik nekem.

– Vidéken kellene élned – vélekedett Marko.

– Felhőlovagként nem válogathatok. Te is tudod, de úgyis más terveink vannak.

Marko bólogatott, és elmerült egy régi, megsárgult könyv tanulmányozásában. Jonna viszont irtózott a gondolattól, hogy a feladatával foglalkozzék. Unta a könyveket, unta a történelmet, és unta az egész birodalmat a királyával együtt. Rengeteget tanult az avittas feljegyzésekből. Alaposan ismerte az Aranykor történetét, és tudott arról, sok olyan elképzelést tartanak távol a birodalom polgáraitól, amelyek a Robak előtti időkben a mindennapi gyakorlat részeként jelentek meg a hétköznapi életben. Markóval közösen alakított terveik szerint rövidesen átvezetik a két birodalom népét abba az életformába, amelyik úgy működik, mint az Aranykor mindennapjai működtek. Mivel erre nincs más jelentkező, ők jelölik ki az utat, amelyen haladni kell.

– Milyen az északi leány? – nézett fel a tanulmányozott könyvből Marko.

– Kicsoda? – Jonna elszakadt kedvenc témájától, az általuk megálmodott reformoktól, hogy másik a szenvedélyéről, a szép nőkről beszélhessen.

– A lány, aki egy éve itt tanul nálunk. Nem hideg? Északról jött, arrafelé sok a jégcsap.

Jonna megcsóválta a fejét.

– Dehogy jégcsap! Inkább tűzhányó – elvigyorodott az előző estére gondolva. – Sokat tanult tőlem is az a gyermek.

Marko derűsen pislantott egyet.

– Eddig úgy tudtam, az érettebb nőket kedveled.

– Igaz, barátom. Tavasszal Corsán jártam, és összetalálkoztam a sziget legtüzesebbre érett asszonyával, Merlanával. Még nem tudja, de én már bizonyos vagyok benne, hogy közelebbi ismeretségbe kerülünk egymással.

Marko felállt, visszatette a polcra a könyvet, és másikat vett a kezébe. A jelölésnél fellapozta, visszaült az asztalhoz, és tovább folytatta a jegyzetelést. Foghegyről vetette oda a barátjának a következő gondolatot.

– Áruld el neki, hogy felhőlovag vagy, és a karodba omlik!

– Szégyellném magam, ha ilyen cselekkel szereznék nőt – felelte szemrehányó hangon Jonna.

Elszakadt az ábrándjaitól, és a munkájával kezdett foglalkozni.

Némán dolgoztak egy ideig, amikor eszébe jutott, hogy a közelmúlt egy-két pillanatát érdemes lenne megosztania a barátjával.

– Érkezett egy ifjú lovag az udvarba tegnap este.

– Mindig jönnek – motyogta egykedvűen a társa.

– Ez a fiú valami miatt tetszik nekem.

– Tetszik? – rökönyödött meg Markó – Egy fiatal fiú?

Jonna mérgesen elfintorodott.

– Sótlan vicceid vannak. Arra gondoltam, hogy ha ketten kevesen leszünk a terveinkhez, a fiú a segítségünkre lehet. Ne tévesszük szem elől!

 

– 6 –

 

A következő napokban, hetekben és hónapokban Doween lassan hozzászokott a gondolathoz, hogy délen éli le életének következő néhány évét, de talán az egész életét is. Megismerkedett a társaival, a tanáraival és a tananyaggal, amely új tudományokkal ruházza fel, és amelyek majd alkalmassá teszik az egész emberiség szolgálatára. Jöttek a professzorok, akik matematikát, fizikát, kémiát és más alapszintű tárgyat tanítottak, és egyre könnyebben ment a tanulás. Eleinte a falusi iskolában elsajátított anyagot hasznosította, aztán kiderült, az ott tanult lecke csupán a töredékét képezte annak a tudománynak, amelyet itt pár hét alatt megszerzett. Nyiladozó elmével figyelt a magyarázatokra, és észrevette, hogy a Halin által ígért képességek valóban munkálkodnak benne, mert hetek alatt annyi új ismeretre tett szert, mint a falujában élő többi ember évek alatt sem.

Shaarét azonban nem feledte.


Az oldal tetejére

 


Negyedik fejezet – A halál közelsége 

 

–1–

 

Shaare jól érezte magát a mutatványosokkal. Már az első utazáson összebarátkozott Floriával, a nála kevéssel idősebb kötéltáncos lánnyal. A bakon egymás mellett rázódtak a köves úton, nézték a tovabaktató nyári lombokat az út mentén, és beszélgettek. Shaare, bár nem szívesen emlékezett vissza az incidensre, elmesélte kalandját az előző munkaadójával. Úgy érezte, az olyan lány, aki vele egyidős, megértheti a borzongást, amit a vén férfi otromba közeledése miatt tapasztalt. Arról óvakodott beszámolni, hogy végül a saját erejével védte meg magát, a menekülést az erőszakoskodás elől az asszony megjelenésével indokolta.

– Közöttünk nincs mitől félned – nyugtatta meg új barátnője. – Itt a cirkuszban kevés kivételt leszámítva rendkívül józan életet élünk. Akadnak ugyan páran, akik néha eltévesztik a mércét az ivásban, de a randalírozást Borden nem tűri.

– A falumban sem tartottunk ilyesmitől – Shaare gondolata visszarepült a szülőföldjére, ami valószínűleg örökre eltűnt a távolban a mostohájával együtt. Azt remélte viszont, hogy gyerekkora másik meghatározó emléke, Doween nem válik semmivé, hanem jövője része lesz.

Vándorlásuk közben megértette, hogy Floria miért nem kérdezett rá, mi késztette őt a falu elhagyására. Ha felületesen is, de gyorsan megismerte a mutatványosok néhány jellemvonását. A társaság nyugtalan emberekből kerekedett ki, akik a csavargáshoz szokott életet kedvelték. Mindegyik más indíttatásból járta a világot. Leginkább azért bolyongtak, mert szerették a változatosságot. Ritkán töltöttek hosszabb időt egy városban, életükhöz tartozott az utazás. Éves ciklusokban járták útjukat, és kedvelték ezt az életformát. Mindig másik környezetben, új közönség előtt léptek fel, ehhez vonzódtak. Őt sem faggatták arról, miért távozott onnan, ahol született.

A társulat minden nyáron eljutott a Kapros Völgybe, és a nyárelőnapi ünnepen felléptek a nagy karneválon. A virágzás idején tolongtak a látogatók az illatos kaporfák lombjai alatt, és azon az egy éjszakán, amikor a virágok dalra fakadtak, csendes áhítattal hallgatták a ritka természeti tüneményt.

A folyó két oldalán húzódó lankás hegyek között a Moldva folydogált célja, a messzi tenger felé, és a völgyben minden nyáron egy egész éjszaka és az azt követő nap alkonyáig zengett a zsongás, a kaporfák zenéje. Dallamok nélkül szólt a muzsika, csupán harmóniák egymásutánja hallatszott. Egymáshoz simultak a lombkorona érdes levelei, virágai, és ebből született az a hang, amit az emberi fül zenének hallott. A nagy esemény minden évben látogatók tízezreit vonzotta a partot csendesen öblögető folyó völgyébe, a liget mellé épült település környékére.

Sohasem tudták pontosan, mikor érkezik el a nap, amelyiken a fák lombjai nagyot nyújtóznak, és az ágak egymást elérve muzsikálni kezdenek. Annyit sejtettek, hogy mindig valamikor a nyári napforduló környékén történik meg a növények násza, amelyik a fülnek gyönyört okozó harmóniákat kelti.

A Robak elvonulása utáni időkben pár évig csak a helybéliek jártak ki a ligethez és figyelték az idegenből származó fák dalát. Máshonnan nem is jöhettek, hiszen lakatlanná lett a világ, azonban a kaporfák erdeje menedéket nyújtott az ott tartózkodóknak. A völgyben egy maroknyi ember egészségesen vészelte át a kórt. A hódítók aligha szándékoztak menedéket teremteni a pusztítás elől meghátráló túlélőknek, mégis ezt tették, a Kapros Völgy lakói átvészelték a járványt. Senki sem ismerte a csoda okát, és az idegenek által a földre telepített liget titka azóta is megfejtésre vár.

Az idehozott növények a bitorlók ellen fordultak. Mintha megharagudtak volna rájuk, mert elhurcolták a szülőföldjükről, és idegen talajba ültették őket.

A kaporfák sehol másutt nem telepedtek meg, és a pár generáció alatt tudatlanná változó emberiség, szinte varázslatos helyként emlékezett a kis területre, ahol elkerülték a tömeghalált.

Később, ahogy növekedett a népesség, egyre többen és többen zarándokoltak el a völgybe, ünnepelték a napot, amikor a fák virágozni kezdenek, és szokatlan zenéjükkel elkápráztatják a hallgatóságot.

Amikor Shaare, a Borden Mester által vezetett társulat befogadott tagjaként a völgybe érkezett, már több évszázados hagyomány volt, a mindenféle látványossággal megtűzdelt karnevál, amivel a kaporfák virágzását tisztelték meg.

A cirkuszosok vendégszereplése is az ünnepségek része lett.

Borden mutatványosai a legjobbak közé tartoztak. A völgyet meg az évenként megismétlődő fesztivált gondozó kis település vezetői szívesen látták őket minden nyáron, a társulatnak pedig jelentős bevételt és hírnevet hozott a fellépés. Így a rendezők és művészek egyaránt jól jártak.

Ebben az évben a napéjegyenlőség után két nappal bontották ki lombjukat a kaporfák. Huszonnégy órán keresztül zengett-bongott a dal a folyóparton, és ezalatt az idő alatt mindenki ünnepelt. A mutatványosok és művészek elhallgattak, nem versenyezhettek a természeti jelenséggel. Ha nem tiltanák az íratlan szabályok az előadásokat, akkor sem lenne másként, hallgatóság nélkül maradnának, mert az emberek a fákra és a fák zenéjére figyelnek ilyenkor.

Shaare korábban már hallott legendákat arról, milyen a kaporfák dala, de addig reménytelennek tartotta, hogy valaha eljut a távoli völgybe, és személyesen megtapasztalhatja az ünnep hangulatát. Most barátnőjével állt a folyó mellett, tágra nyílt szemmel nézte a két parton elterülő ligetet, és hallgatta a zsongást, ami csak itt tapasztalható.

– Az idei virágzásra eljött a királynő – súgta a fülébe Floria.

– Láttad? – kérdezte Shaare.

– Nem – felelte a barátnője.

– Biztosan testőrök, meg talpnyalók hada veszi körül, és ki sem látszik az udvaroncok gyűrűjéből.

– Nem hiszem – kételkedett Floria. – A pletykák szerint sosincs vele nagy udvartartás. Megjelenhet bárhol egy szemvillanásnyi idő alatt, csakhogy a felhővár, ahonnan idelátogat, rajta kívül mást nem tud ide küldeni. Legfeljebb néha kíséri el magányos útjára a király.

– Nem őrzi senki?

– Miért őriznék? – kérdezett vissza Floria. – Megtámadná valami őrült?

– Őrültek mindig lehetnek – vélekedett Shaare.

– Azt hallottam, hogy sérthetetlen. A felhővár megvédi minden támadás elől.

– Hol van a felhővár, ahol lakik? – kíváncsiskodott Shaare.

– Nem ott lakik – válaszolt Floria. – Medvevárosban, az Északi Birodalom központjában él. A felhővár pedig valahol az égben van, innen kapta a nevét. Ez az a hely, ami az óhajára magába szippantja egy pillanat alatt, és ahonnan továbbmehet bárhová a földön.

– Izgalmas lehet.

Floria válasz nélkül hagyta a megjegyzést, nyújtogatta a nyakát a folyópart legszebb pontja felé. Abban reménykedett, hogy megpillantja valahol a királynőt.

– Megismernéd, ha látnád? – faggatta őt Shaare.

– Nem tudom. Bizonyára – A lány tovább fürkészte a partot, vele együtt sokan pásztázták tekintetükkel a tömeget.

Gyorsan híre ment a királynő érkezésének, és sokan kívánták őt látni. Néhányan ilyenkor áldást kérnek tőle, amit rendszerint vonakodott megadni.

– A felséges asszony áldása használ bármire? – csodálkozott Shaare.

– Szerintem mindenki sejti, hogy mágikus ereje nem egyéb babonánál – válaszolt Floria. – Azt hiszem, a tudása minden bizonnyal hasznosabb nekünk, mint az áldás, amit oszthat. Valószínűtlennek tartom, hogy bármiféle mágiára képes lenne.

– Szeretném egyszer látni az uralkodónőt. Bizonyára nagyon öreg és megtört ennyi évszázad után.

– A királynő a legszebb asszony a földön – szólt közbe egy fiú, aki mellettük állt.

– Tévedés – mondta másvalaki. – Úgy néz ki, mint egy negyvenes éveiben járó nő.

– Akkor mégis öreg – motyogta Shaare.

– A királynő negyvenévesen is fiatal és szép – vitatkozott vele az előbbi fiú. – Amikor hatvan éves, még akkor sem néz ki olyan vénnek, mint a nagyanyám negyvenkét esztendősen.

– Honnét tudod? – nézett rá Shaare, aki már kissé unta a tudálékos beszédet. – Láttad már?

– Mindenki láthatja – felelte kicsit lekezelően a fiú. – Az ezüstpénzeken az ő arcképe van.

Shaare, noha egyszer már kapott bért Borden mestertől, még keveset mustrálgatta az ezüstöt meg az aprót. Másfél ezüstforintban állapodtak meg egy havi munkáért. Amikor megkapta, elsüllyesztette a bukszájába, és ott őrizte. Becsben tartotta a hihetetlenül nagy summát, amelyik az ő falujában csodálatos vagyonnak számított a korabeliek között. A réz tallérokat és garasokat elhasználta napi kiadásaira, az ezüstöt félretette, úgy tartotta azt tilos elköltenie, az lesz a tőke ahhoz, hogy eljusson délre, utazása végcéljához. Titokban elővette az érmét, és tenyerébe rejtve rápillantott. A fényes pénzdarabról egy hosszú hajú, szép nő nézett rá. Amikor már eleget tanulmányozta a pénzt, felpillantott, hátha meglátja valahol a most megismert arcot.

– Az a hír járja, boszorkányokat keres – súgta Floria.

– Boszorkányokat? – ütközött meg az állításon Shaare. – Mit tesznek azzal, aki boszorkány?

– A Robak tudja. Van, aki azt híreszteli, hogy kivégzik őket. Ez hazugság, biztos lehetsz benne.

– Ha ez hazugság, akkor mi lesz velük?

– Honnan tudjam? – kérdezte –  A boszorkányok látszatra  ugyanolyanok, mint te vagy én. Az agyuk működik másként.

– Mit tudsz erről? – faggatta őt Shaare.

– Semmit – vonogatta a vállát Floria. – Eddig sem találkoztam boszorkánnyal, remélem, később sem kerülök kapcsolatba velük.

Tucatnyi méterre tőlük, megmozdult a tömeg. Hullámzott, majd az emberek táguló körben térdre borultak, meghajtották a fejüket, ám tekintetükkel mégis a kör közepe felé pislogtak.

– Álljatok fel! – parancsolta szelíd, határozott hangon a középen álló, egyszerűen öltözött asszony, akiről a ruhája alapján senki sem gondolta volna, hogy ő a királynő. – Ne alázkodjatok meg előttem!

Valóban szép volt a felséges asszony. Hosszú, hullámos, őszülő haja a vállát verdeste, tekintete élénken járt körbe a tömegben, mintha keresne valakit. Derűs arca nyugalmat sugárzott, hosszú ujjai rásimultak egy gyermek fejére, megsimogatta a kócos fiúcskát. A hangja áthatolt a zengő, zúgó lombkorona harmóniáin.

– Álljatok fel! – ismételte, mire az emberek lassan feltápászkodtak. Mire a távolabb állók ráébredtek volna arra, hogy kifejezzék a tiszteletüket az uralkodónő előtt, alakja már beleveszett a tömegbe, mindössze egy óvatosan távolságot tartó kör mutatta azt, merre jár.

Shaare rokonszenvet érzett a királynő iránt, kereste hozzá az utat a tömegben, de mások is ugyanígy tettek, így egyre szorosabb lett az embergyűrű.

– Utat! Utat! – követelt magának helyet a lányok háta mögött egy bőrpáncélos, kardját csörgető férfi. – Az elöljáró küldött a királynőhöz – tájékoztatta a morgolódó embereket a katonás külsejű küldönc.

Miközben a hivatalnok elhaladt mellettük, Shaare érezte a páncéljából áradó nyersbőr természetes illatát. A királynő felé tartott.

Az emberek vonakodva nyitottak utat előtte. Csak lassan tágult a tömeg, nem tudtak hova lépni. Mindenhol állt valaki, aki áhítattal hallgatta a zenélő kaporfákat, és lenyűgözve nézte az egyszerű ruhába öltözött felséges asszonyt.

– Asszonyom! – hajtotta meg térdét a küldönc, amikor odaért hozzá. – Az elöljáró megtiszteltetésnek tekinti, ha megvendégelhet a sátrában.

– Köszönöm, küldönc – válaszolt a királynő. – Mutasd az utat, és szívesen meglátogatom az elöljárót.

Ezúttal nagyobb tisztelettel nyílt meg az emberek sűrűje, mint korábban, amikor a páncélos egyedül vágott át a tömegen. A felséges asszonyt sokkal több megbecsülés övezte, mint a helyi vezetőt és a küldöncét.

– Utat! Utat! – hangoskodott a katona eléggé feleslegesen. A fontoskodás a kenyere lett, így aztán nem tudatosult benne, a kiáltozása mennyire szükségtelen.

Bár a felséges asszony az imént szólította fel az alattvalóit, hogy ne alázkodjanak meg, mégis akadtak, akik leborultak előtte, mások a fejüket hajtották le. Shaare vakmerően, felemelt arccal bámulta a szép asszonyt, aki Reguliát kormányozta; a királynő meglátta, és megállt előtte. Shaare mozdulatlanul állta a pillantását, pedig nem akarta magára vonni az uralkodónő haragját.

– Tiszta a tekinteted – szólt hozzá bársonyos hangján az uralkodónő, mire Shaare észhez tért, és mélyre lehajtotta a fejét.

– Bocsásd meg, asszonyom, hogy megbámultalak! – makogta.

– Nézz rám! – parancsolta a királynő. – Előttem ne hajolj meg! Jobban szeretem, ha az emberek rám figyelnek, mintha elrejtik a szemüket.

– Igen – dadogta Shaare, azonban továbbra is a földet bámulta, nem mert modortalan módon farkasszemet nézni az uralkodónővel.

– Nézz a szemembe! – ismételte meg a királynő a parancsot. – Az előbb még nagyon határozottnak láttalak, ne veszítsd el a bátorságodat!

– Bátor leszek asszonyom – ígérte Shaare. – A tiszteletlenség viszont távol áll tőlem.

– Nézz nyugodtan a szemembe! – a királynő hangja megint szelíden szólt. – Lehet, hogy téged kereslek – mondta talányosan – bár azt hiszem, még fiatal vagy. Honnan jöttél ide a Kapros Völgybe.

– Porgen tartomány egyik falujából.

– Porgenből? Az nagyon messze van. A szüleid veled vannak?

– Apámra nem emlékszem, még a születésem előtt meghalt. Anyámat is rég elvesztettem. Tíz éve, vagy kicsit régebben megölték a hegyekben a martalócok.

A tömeg türelmetlenül mozgolódott a felséges asszony háta mögött. A távolabb állók értetlenkedtek, lökdösődtek a megtorpant menetben, a közelebb állók nem engedték a nyüzsgést a királynőig jutni.

A felséges asszony higgadtan szemlélődött, bár a tekintetében, mintha részvét csillant volna meg, és Shaare ezen meglepődött. A királynő aligha kesereghet minden egyes árva bánatán – gondolta. Aki az egész néppel törődik, ritkán foglalkozhat egyéni sorsokkal.

– Hogy jutottál el idáig?

– A cirkuszosok magukhoz vettek.

– Tudsz valami mutatványt?

– Semmit felséges asszonyom. A két kezemmel érdemlem ki azt, hogy velük tarthatok.

– Miért hagytad ott a faludat? – faggatta őt tovább az uralkodónő.

Shaare nem szívesen beszélt arról a dologról. Florián kívül eddig senkivel sem osztotta meg a rémes délutánnak a titkát. A királynő tiszteletet érdemlő hangja mégis habozás nélküli válaszra késztette.

– Egyetlen barátomat elragadta mellőlem a griffmadár. Azt remélem, hogy a mutatványosokkal eljuthatok oda, ahová a madárral utazott. – A hite a távoli utazásban meg abban, hogy Doween az eltelt hetek után még mindig emlékezne rá, élénken lüktetett a szívében. Saját maga előtt is vonakodott beismerni, minél több idő telik el az elválás és a viszontlátás eléggé valószínűtlen pillanata között, annál kisebb az esély arra, hogy Doween többnek látja majd őt egyszerű, gyerekkori barátnál.

– Szóval a Déli Birodalomba szeretnél eljutni?

– Igen asszonyom – megint lesütötte a szemét.

Csend támadt. A völgyben csak a lombok harmonikus zsongása hallatszott. A királynő lassan egyszerű ruhája zsebébe nyúlt, és elővett egy ékszert.

– Látod ezt a gyűrűt? – emelte fel a csillogó karikát. – Mutasd a kezed!

Shaare lassan előrenyújtotta a karját. A királynő a tenyerébe fogta a lány csuklóját, aztán másik kezének finom mozdulataival ráhúzta a gyűrűt az ujjára, az anyjától örökölt gyűrű mellé.

– Próbáld meg lehúzni!

Shaare megpróbálta levenni a kő nélküli egyszerű karikát, az makacsul ragaszkodott hozzá.

– Nem jön – hebegte kissé ijedten – pedig felfelé egészen könnyen siklott. Úgy éreztem, még egy kicsit nagy is nekem.

Az asszony lassan rákulcsolta a kezét az övére. Összecsukta, ráhajtotta ujjait a tenyerére, szinte ökölbe szorította Shaare kézfejét.

– Most már a tied. Nem hagy el téged.

Még egyszer a szemébe nézett, aztán hátat fordított neki, és indult a türelmetlenkedő küldönc után.

 

– 2 –

 

Amikor a kaporfák elvirágoztak, néhány napig még a völgyben maradtak, majd elindultak nyugat felé, a birodalom fővárosának irányába. Egy vagy két napnál tovább sohasem maradtak ugyanazon a helyen. Nagyobb városokban akadt elegendő közönség arra, hogy több estén át megteljen a nézőtér fizető vendégekkel, de a Kapros Völgyből a Medveváros felé vezető út egy szakaszon elkerülte a népesebb településeket, emiatt mégsem aggódott senki. Tél elejére elérik az Északi Birodalom fővárosát, és utána bejárják a népes területet, ahol egymást érik a városok.

Múltak a hetek, és Shaare ujján eltávolíthatatlanul ott csillogott a királynő gyűrűje. Néha ránézett, fényesítgette, aztán lassan hozzászokott, és kevesebbet törődött vele. Természetesen szívesen büszkélkedett az ajándékkal, amit a felséges asszonytól kapott, csak éppen nem tudta, mihez kezdjen vele. Lehúzni nem sikerült, mintha a kezéhez nőtt volna, de valami másról lehetett szó, hiszen a gyűrű mozgott az ujján. Forgathatta, ha akarta, és nem zavarta semmiben. Végül megszokta, és sokszor elfelejtkezett róla.

Egyre jobban összebarátkozott Floriával. Esténként, amikor a lány a kötélen táncolt, aggódva figyelte, nem esik-e le a magasból, ámde mindig épségben fejezte be a mutatványt, így egy idő után megnyugodott. A műsor végét azonban továbbra sem szerette. A késdobáló mutatvány minden alkalommal felzaklatta. Maga elé képzelte a látványt, ahogyan repül a kés, és ahelyett, hogy pengéjével a deszkafalba találna bele az öreg mutatványos, Floriát találja el.

Egy éjszaka álmot látott, és álmában megtörtént a rémes látomás. Floria sebesülten csuklott össze a palánk előtt, sikoltozott, vérzett, végül mozdulatlanná dermedt és élettelenül, megfagyott szemmel hevert a pódiumon. Az emberek segítség helyett csak álltak körülötte, és csendesen lehajtották a fejüket.

– Mindegyikünknek ez lesz a vége – motyogta az álombeli állatszelídítő.

Szerencsére rövid ideig tartott a látomás. Felocsúdott, de éberen is barátnője véres maradványait látta maga előtt a sötétben. Halkan felsírt. A néma éjszakában bármennyire vigyázott, a vele egy szobában alvó Floria megriadt, és felébredt.

– Mi baj Shaare? – kérdezte. – Fáj valamid?

Shaare szipogott és hallgatott, eldöntötte, titokban tartja az álmát. Úgy érezte, ha elmeséli, azzal közelebb hozza a valósághoz a szörnyűséget, ami megkísértette éjszaka.

Csak reggel hozta szóba, amikor a világosság már elűzte a rémképet.

– Kérdezhetek valamit? – nézett barátnőjére.

– Kérdezz! Ha tudok, felelek – ígérte a másik lány.

– Esténként, amikor a befejező szám kezdődik… – a megindultságtól alig sikerült folyamatosan beszélnie. Beszéd közben nagy szüneteket tartott, még napfény mellett is borzasztónak rémlett az éjszakai látomást. – Szoktál félni? – kérdezte végül.

– Mitől?

– A késektől – dadogta Shaare.

– Miért félnék a késektől – nézett rá értetlenül Floria. – Tomek nem rám céloz velük, hanem a deszkára, több ujjnyira tőlem.

Shaare csodálkozott Florián, amiért félvállról veszi a kérdést.

– Nem arra gondoltam, hogy szándékosan dobna feléd… – megint elakadt. Törte a fejét, hogyan magyarázza el aggodalma okát. – Tévedésből is hajíthatja rossz helyre a kést.

– Mitől tévesztené el a dobást? – kérdezte Floria nyugodtan. – Évek óta csinálja, és én kisgyerekkorom óta állok a kései előtt. Pontosan repül a megfelelő helyre a penge, mindig biztos kézzel dobálja a deszkába őket.

– És amikor bekötik a szemét? – Shaarét továbbra is nyugtalansággal töltötte el a gondolat. A társulatnál töltött néhány hét alatt már megtanulta, a produkció egy része korántsem olyan veszélyes, mint amilyennek a nézők gondolják, de minden veszélyt mégsem küszöbölhettek ki a műsorból. Néha legendák jártak körbe a vacsoraasztal felett olyan esetekről, amikor balul ütött ki egy mutatvány, és megsérült valamelyik artista. Ez ritkán fordult elő, mégsem zárhatták ki a kockázatot a munkájukból.

– Nem olyan veszélyes, mint amilyennek látszik – állította Floria.

– Tomek kilát a kendő mögül? – reménykedett Shaare.

– Akkor csalnánk – barátnője szeme kerekre tágult a meglepetéstől. – Azzal azonban nem csapjuk be a nézőket, ha csendesen jeleket adok, és így bekötött szemmel is kitalálhatja, hogy hol állok.

– Nem értem – vallotta be Shaare. – Hogy lehet jeleket adni? Teljesen mozdulatlannak látlak ilyenkor.

Floria elnevette magát.

– Az kéne még, hogy mozogjak! Akkor kerülnék igazán bajba! Másképpen adok jeleket.

– Hogyan?

– Emlékszel rá, ilyenkor a közönség halálos csendben van.

A halálos jelző borzasztó összefüggéseket hozott elő Shaare elméjében. Gyorsan elhessegette magától a rémes álomképet.

– Mindenki aggódik az épségedért, ezért az a nagy némaság.

– Ezt a csendet használjuk ki – világosította fel Floria. – Halk, alig hallható pisszegéssel adom meg az irányt, és az segíti Tomeket a célzásban.

Shaare nem elégedett meg a válasszal.

– Láttam tegnap, hogy Tomek izzadt a mutatvány közben, pedig este hűvös szellő fújdogált. Mégis vizesre törölgetett egy kendőt, amíg a taps közben hajlongtatok. Lehet, hogy jobban izgul, mint te?

– Tomek a késdobálók királya – zárta le a beszélgetést Floria. – Ne nyugtalankodj miatta!

Shaare lassan beletörődött abba, hiába izgul barátnője testi épsége miatt, a műsor minden este azzal ér véget, hogy egy deszkapalánk előtt áll, míg a mutatványos késekkel dobálja körül.

 

– 3 –

 

Ősz elején egy nagyobb településhez érkeztek. Addigra falvakkal sűrűn telehintett vidéken mentek keresztül, valami bánya lehetett a közelben. Néhol nagy épületeket láttak, ezeket gyárnak nevezték. Szövőüzemek váltakoztak sörgyárakkal, kovácsműhelyekkel, fűrésztelepekkel. A bányából kitermelt szenet többnyire helyben hasznosították, sok szén fogyott a városok szélére épült gyárakban. A vasöntödékben nehéz acélbugák készültek, amelyekből a birodalom kovácsai mindenféle hasznos holmit gyártottak, emellett a bányászott szénnel fűtötték a lakások kályháit, kemencéit, meg a serfőzők üstjei alatt is azzal tüzeltek. Errefelé az erdőből kivágott fát nem égették el, azokból értékes faáru készült. A folyók és patakok sokfelé hajtottak fűrészgépeket, és a fűrész alól kikerülő gerendákat, pallókat, lovas kocsikon szállították az építkezésekre, a bútorasztalosok telephelyére meg a folyó partjára, ahonnan leúsztatták az alföldi városokba.

Egészen más képet mutatott a táj, mint amit addig láthattak. Míg a birodalom peremén főleg mezőgazdasági munkát végeztek az emberek, errefelé már kevesebben foglalkoztak földműveléssel, a sűrűn lakott falvakban és a még népesebb városokban inkább kézműves és iparos munka folyt.

Már benne játak az október első napjaiban, és lényegesen korábban esteledett, mint az elmúlt hónapokban. Az idő lehűlt, estefelé magukra vették a vastag kötött vagy gyapjú kabátokat.

A mutatványosok élete mozgalmasabb lett. Egyik-másik elöljáró meghívta magához az artistákat ebédre vagy vacsorára, és ilyenkor emelkedettebb hangulatban álltak fel a dobogóra a műsor kezdetekor.

Floria fiatalként távol tartotta magát a részegítő italoktól, így Shaare az ő mutatványai felől nyugodt lehetett, mások ellenben adtak néha okot az aggodalomra. Egy ízben az egyik magasban hintázó lány elvétette az ugrást, és csak az egyik kezével kapaszkodott a trapézba. Nagyot sikított az ijedségtől, megrándult a válla, komolyabb baja mégsem esett. Három napig kihagyta az ugrásokat, mert fájt a karja, aztán minden visszaállt a hagyományos rendre.

A többiek egykedvűen vették tudomásul a tényt; majdnem baleset történt.

– Nagyon aggódsz miattunk? – kérdezte Shaarétól az egyik előadás szünetében Floria.

– Megbarátkoztam veletek – válaszolta őszintén Shaare. – Szomorú lennék, ha valamelyikteknek baja esnék. Nekem nincsen családom, és a nyár eleje óta hozzátok tartozom. Olyanok vagytok, mintha a nővéreim és a fivéreim lennétek. Még a szigorú Borden Mester is fontos nekem, akár az apámnak is érezhetném. Észrevettem, figyeli, melyik fiú sündörög körülöttem. Láthatóan vigyáz rám, pedig nem vállalt ilyesmit.

– Borden mindenkire vigyáz – állapította meg Floria. – Ha másmilyen lenne, nem vezethetné a társulatot.

Floria gyorsan végzett az átöltözéssel. Egy vékony egyrészes dresszet viselt a késdobáló számhoz. Azt tartották fontosnak, minél jobban a testéhez simuljon a ruha, mert ha egy fodros-bodros öltözéket húz magára, akkor a loknikban elakadhat a kés. Ha az ismerős döndüléstől eltérően koppan a becsapódásakor a penge, akkor a következő hajítás alkalmával Tomek eltévesztheti az irányt a szemét takaró kendő alatt.

Shaare összeszorított fogakkal nézte a mutatványt a színpad széléről. Nyugodtabban figyelt, mint kezdetben, de mégsem oldódott fel teljesen. Floria mintha figyelmen kívül hagyná, hogy a késdobáló mostanában néha pontatlanabbul dob, mint máskor. Shaare úgy gondolta, barátnője titkolja a saját izgalmát a szám előtt, ő viszont leplezetlenül idegeskedett.

Úgy látszott, hogy az öreg kissé imbolyog, ebből arra következtetett, talán ivott, mielőtt színpadra lépett, pedig az ő esetében ez szigorúan tilos lenne.

Nemcsak Shaarének szúrt szemet Tomek bizonytalansága, másoknak is. Akadtak néhányan, akik Shaaréhoz hasonlóan aggódva figyelték a záró számot.

A második sorozatnál kezdett hibázni a késdobáló. Két penge rendhagyó módon, a lapjára fordult, mielőtt csattant a fán, lepattant róla, és kopogó hanggal végigperdült a padlón. Ez önmagában csupán veszélytelen kellemetlenség, csakhogy a pontatlan dobások arról beszéltek, Tomek rossz formában van.

A sorozat vége előtt az egyik kés, a lány derekához veszedelmesen közel vágódott a deszkába. Bár Floria megrándult a meglepetéstől, fegyelmezte magát, mozdulatlanul vesztegelt tovább a helyén. A késeket összeszedő lány, rámordult a férfira.

– Észnél vagy? – sziszegte. – Majdnem eltaláltad.

– Nézz rá! Ugyanolyan sértetlen, mint bármelyik más alkalommal – nyegléskedett halkan az öreg, míg átvette a késeket a lánytól. – Megmozdult az a kis hülye, azért került közelebb hozzá a penge a szokottnál.

Tomek megtörölte a homlokát a zsebkendőjébe, kezében a késeket egyensúlyozta, és odaállt a segítője elé.

– Kösd be a szemem! – utasította.

– Hagyd ki ezt a részt! – kérte a lány.

– Azt mondtam kösd be! – parancsolta mérgesen Tomek – és tartsd a szád!

A lány kelletlenül a férfi arca elé tette a kötést. Már mindkét fellépő szemét kendő takarta, ez mindig így zajlott. A deszkapalánknak támaszkodó lány nyugodtabban várta a gyilkos záport, ha nem látta a mester kezében villogó szerszámokat.

Amióta Shaare tudta, mire figyeljen, már hallotta a halk pisszenéseket, amivel Floria tájékoztatta a helyes irányról a késdobálót. Tomek most hosszan méregette a kezében a dobókés súlypontját, figyelte az irányt, honnan érkeznek Floria sziszegései. A nézőtér a szokásos rémült csendben nézte a mutatványt, mint általában. Már túlságosan hosszú lett a várakozás, amikor az első villogó penge végre átszelte a levegőt. Shaare majdnem feljajdult a rémülettől, kezét a szája elé szorította, úgy fojtotta magába a sikoltást. Barátnője testétől félujjnyira rezgett a deszkába vágódott kés. A nézőtérről izgatott susmorgás hallatszott.

– Túl közel ment – tájékoztatta halkan a segítő a késdobálót. – Jobbra hajíts!

Shaare rémületet olvasott le a színpad szemközti oldalán, árnyékban álló artisták arcáról. Mindegyiket nyugtalanította társuk rendkívül gyatra formája. Atlana, a vén állatszelídítőnő zsebre dugott kézzel toporgott a színfalak mögött, az egyik zsonglőr az ajkát harapdálta izgalmában. Úgy tűnt, mindenki hallgat a pódiumon lejátszódó drámáról, mégis elterjed a hír az összes sátorban arról, ma este baj történhet. Lassan gyülekeztek a cirkusz tagjai a színpad mellett. A nyakukat nyújtogatták, hogy lássák, mi zajlik a dobogón. Alkonyi homály uralkodott a téren, a világításra használt petróleumégők és gyertyák jól bevilágították a pódiumot, mindenki látta, valami másképp megy, mint kellene.

– Hozzuk le onnan! – tanácsolta az egyik légtáncos. – Még bajt csinál.

– Csendet! – sziszegett hátra Tomek, és elhajította a kést. A penge ezúttal a szokásos, biztonságos távolságban csapódott a deszkába.

A nézőtérről felszakadó sóhajhoz ezúttal a színpad körül ácsorgók sziszegése társult.

– Fejezd be! – utasította Borden halkan, mégis határozottan. A szava általában parancsnak számít, ám Tomek úgy látszik tényleg beivott vagy valami más ok miatt, kivételesen fütyült az utasításra.

– Még egy dobás van hátra – válaszolta, és meglóbálta a pengét. – Maradjatok csendben!

Elhajította a kést. Az acél fényesen villant, pörögött, repült a színpad felett.

A nézőkben megfagyott a levegő, mert Shaare és mindenki más azt látta, az utolsó kés másfelé vágtat, mint kellene. Ha csak úgy látszana, hogy a lány testéhez veszélyesen közel csapódik be, Shaare csupán dühöng, de az összevissza pörgő, vadul imbolygó vas sokkal veszélyesebb pályára tért. Mindenki számára nyilvánvalóan Floria szíve felé tartott.

Shaare összerándult az ijedelemtől, a gondolatai rémülten cikáztak, a tudata tiltakozott az ellen, hogy egy ostoba baleset következtében elveszítse a barátnőjét. Az idő pedig, mintha kitágult volna a rettenetes tragédia előtt, a kés röpte lelassult, de továbbra is pörgött, forgott, vándorolt előre halálos útján.

– Nem! – sikoltott hatalmasat gondolatban Shaare, akiben eszelős erővel fellobogott a féltés. – Ez lehetetlen! – Összeszorított ajka elfehéredett az aggodalomtól. – A kés ne bántsa Floriát!

Akarata küzdött az idővel, amely látszólag tovább fékeződött, mintha percekre nyúlna a röpke pillanat, amíg a vas célba érhet. Kavarogtak az agyában a gondolatok, öntudatlanul törekedett a tizedmásodpercek további késleltetésére, és még jobban lassulni látta a villámló repülést. A pörgés lomhább lett, szemével tisztán követte az acél útjának minden hüvelykjét. Gondolataival görcsösen ragaszkodott a parancshoz: barátnőjét hagyja sértetlenül.

Először egy nő sikoltott fel a nézőtéren, ebből villámgyorsan moraj keletkezett, az egész közönség felbolydult a várható tragédia közeledtére. A pillanat alatt, míg a zaj erősödött, a penge tovább haladt bizonytalan útján Floria melle felé, aki kötéssel a szemén mit sem érzékelt a veszélyből. Nyugodtan állt, várta a szokásos döndülést, amikor a deszkának csattan a vas, és rezegve megáll a fában.

A fém csillogva verte vissza a szuffiták elé állított lámpák és gyertyák fényét, egyre veszedelmesebben közeledett a védtelen Floria felé, aki kendővel takart arccal a legteljesebb mozdulatlanságban állt a palánk előtt. Fegyelmezetten őrizte a szerepe szerint kötelező mosolyt az ajka körül, amikor a penge hegye már-már elérte a testére feszülő vékony ruhát.

A nézőtér rémült zsibongása fülbántó zajjá változott, Borden már ugrott volna a színpadra, hogy egy utolsó reménytelen mozdulattal félrelökje az áldozatot a gyilkos eszköz elől.

Shaare fél szemmel észlelte a Mester kétségbeesett mozdulatát, és nem tudatosult benne, hogy érzékszervi csalódás vagy képzelgés helyett a valóságot látja. Nem futotta erejéből a tények helyes értelmezésére, azt képzelte, az idő tágul ki a végtelenségig a számára, pedig a valóságban a gyilkos szerszám útját szabályozta akaratával. Elméjéből szinte fájdalmat okozva száguldott a parancs a színpad felé, és közben ő is hitetlenül bámulta a jelenséget. Engedelmességre kényszerítette a vasat, és hatalmas erőfeszítéssel törekedett megóvni Floria életét.

A penge megadóan tejesítette a követelést, vánszorogva befejezte röptét, azután tétován, lebegve megállt barátnője melle előtt. Egy rövid pillanatig ott függött, majdnem hozzáért a védtelen lányhoz, hegye szinte karcolta a testhez tapadó fényes ruhát. Az egész közönség, a helyükről felugró férfiak, nők és a gyerekek, akik rémületükben az anyjukba kapaszkodtak, mind látták, a halál csak milliméterekre van tőle.

Mind a tanúi lettek annak, amiről Shaare úgy hitte, a képzelete játszik vele, a káprázat okozza azt, hogy titkos hatalomnak engedelmeskedve a halálos dobás gonosz íve megtörik. Az idő folyása felett valóban nem gyakorolhatott hatalmat Shaare, de a késnek parancsolhatott, és a penge a valóban megállt a levegőben, mintha azon gondolkodna, megölje-e a lányt vagy sem.

A tömeg is felfogta, káprázat helyett a valóságot szemlélik. A kés, amelyik szinte felnyársalni készült Floriát, a hegyét lassan lefelé fordítja, bizonytalanul, irányát veszíti, majd a földre hull, és a nyelével koppan a padlón.

A látvány megcáfolta a várható bizonyosságot és a fizika törvényeit.

A lány, akire másodpercekkel korábban a biztos halál várt, lassan leszedte a kötést a fejéről, és keveset sejtve a lezajlott drámáról, a szokásos módon meghajolt a nézőtér felé.

Később, miután befejeződött a kivételesen szokatlanul hosszúra nyúló ünneplés, tudatosult benne, kis híján véget ért az élete.

Összehúzták a függönyt, és szedegették össze a kellékeket. Elfújták a lámpákat, mindössze néhány gyertyát hagytak égve, hogy lássanak, amikor elcsomagolják az eszközöket.

– Mi történt? – kérdezte Floria a reszkető Shaarétól. – A kendő mögött hallottam, amikor felhördült a közönség. Nem tudtam mire véljem a furcsa lármát – a padlón fekvő, ártalmatlanná vált pengére mutatott. – Ez miért hever itt?

Lehajolt, felvette a kést.

Te csináltad – érzett egy bizonytalan gondolatot az agyában Shaare. – Te mentetted meg. Ugye?

– Miből gondolod? – makogta vacogó foggal Shaare. Kusza gondolatai támadtak a megtörtént események után. Elméje önkéntelenül igyekezett burokba zárni a közelmúlt szörnyű pillanatait. Arra emlékezett felszínesen, hogy nagyon akarta, a kés ne találja el a barátnőjét. Azután lassan visszatértek a rettenetes képek. Megküzdött elméjének önkéntelen próbálkozásával, nem engedte elillanni a lezajlott dráma mozzanatait az emlékei közül. Újra látta az acélt lassan repülni a végzet felé, majd a bágyadt vánszorgás után a földre esni, és ezt lassan összekapcsolta a lelkében és agyában követelt céllal. Rájött, hogy a két dolog: görcsös szellemi erőfeszítése, valamint a kés ártalmatlanná válása egy időben zajlott, és valószínűleg összetartozik. 

– Miből képzeled? – dadogta még egyszer. Nem gondolt arra, hogy fennhangon senki sem szólította meg. A csaknem bekövetkező tragédia és saját görcsös erőfeszítése elvette a tisztánlátását. – Egészen messze, a pódium mellett álltam. A távolból hogyan tehettem bármit?

– Te állítottad meg a kést a levegőben? – kérdezte hangosan valaki.

– Hogyan állíthattam volna meg innen a színpad mellől? – védekezett még mindig erőtlenül.

Megint az agyában érezte az idegen gondolatát. Utoljára a tanítónő unokája felől érkeztek hozzá ezen az úton tolakodó, hangtalan mondatok – Látom a boszorkánygyűrűt az ujjadon. Egyszer nekem is felhúzták a kezemre, lejött róla. – Shaare végre ráébredt, kinek a szavai furakodnak az agyába. A közelben ácsorgó Atlana irányából érkezett a néma suttogás.

Mit akarsz tőlem? – kérdezte hang nélkül, elkínzott tekintetét az állatszelídítő felé fordítva.

Ne félj! – üzente gondolatban Atlana. – Hallgatok arról, hogy boszorkány vagy.

– Nem! – sikoltott magában rémülten a lány. – Olyan vagyok, mint ti. – Majdnem elsírta magát kétségbeesésében.

Erre mi képtelenek lennénk. Ezt csak egy boszorkány tudja megtenni.

Atlana közeledett felé, a tekintetében indulat helyett szánakozást látott.

– Ideje ágyba mennünk! – mondta hangosan mindenkinek, aztán belekarolt Shaaréba. – Megviselt téged a látvány – szólt hozzá, mintha éppen most kezdené a beszélgetést.

Shaare magyarázkodni akart, de elhagyta az ereje. Kimerítette őt a végzetes pillanatban kifejtett hihetetlen méretű erőfeszítés, valamint a tudat, ami lassan előtte is tökéletesen világossá vált – bármennyire tagadja, másmilyen, mint a többiek.

Arcát a kezébe temetve csendesen pityergett.

– Ne sírj Shaare! – vigasztalta őt a némán lezajlott párbeszéd tartalmának ismerete nélkül Floria. – Minden porcikám ép, és minden csepp vérem megvan, látod? Élek és semmi bajom.

– Nagyon megrémült, amikor az esti mutatvány előtt észrevette Tomek részegségét – válaszolt helyette az állatszelídítőnő. – Azt hiszem, jobb lenne, ha ma velem aludna a barátnőd.

Shaare engedte, hogy Atlana magával vonszolja a sátra felé.

A cirkuszosok csóválták a fejüket, és mentek a dolguk után. Jobbnak látták, ha következtetés nélkül hagyják a furcsa eseményt. Látszólag elfeledkeztek a gyanúról, amit mindannyian éreztek: valaki közülük más, mint ők.


Az oldal tetejére
 

 

 

Ötödik fejezet – Ármány 

 

–1–

 

Langyos őszi napfény simogatta a Déli Birodalom tengeri határain elterülő Corsa alacsony hegyoldalában sárguló szőlőleveleit. Merlana a présház előtt tüsténkedett. A téglából épített kerti tűzhelyen kavargatta a pörköltet, amit majd a szüret résztvevői között szétoszt ebédre.

A férfiak a prést tekerték a pincelejárat előtt, a gyerekek meg a rokonságból néhányan kisebb sajtárakba gyűjtötték a fürtöket, és amikor tele lett az edény, hívták a két öreget, az asszony apját meg apósát, akik puttonnyal a hátukon járkáltak a sorok között, gyűjtötték a bornak valót a szorgos kezű szüretelőktől.

Szépnek ígérkezett az idei termés. Az eső és a napfény éppen a megfelelő mennyiségben érkezett, és mindig akkor, amikor a növény kívánta. Az aranyló szőlőszemek duzzadtak a cukros létől, és a vén, már régóta halott vulkán oldalán most is ízletes, erős ital érik majd a hordókban.

Jonna, aki egy ideje náluk dolgozott, a cefrét lapátolta külön hordókba a prés közelében, ahol gyűjteni szokták. Az idén a pálinka is sokat hoz majd a kasszába.

Merlana kedvtelve nézte a vállas, izmos férfit, aki csupán egy ujjatlan trikóval takarta a felsőtestét, és bátran mutogatta szemrevaló alakját a nőknek. Ebből a szempontból jelenleg egyedül ő jöhetett számításba az egész társaságban. A többi asszony a nála jóval idősebb korosztályhoz tartozott, a fiatalok pedig még éretlennek számítottak. A legidősebb lány, Norma is éppen elérte azt a kort, amikor jobban teszi, ha óvja őt a tolakodó férfinép elől. Télen lesz tizenöt éves, és Merlana berzenkedett a gondolattól, hogy valamelyik környékbeli gazda fiához házasodjék be. Városi fiút szánt a lányának, és közülük is a legfinomabb úri körökből valót.

– Gyere ide Norma! – intett a lányának, mert azt vette észre, túlságosan sokat sündörög körülötte a szomszédból való Frank, aki jóvágásúnak látszott ugyan, mégsem tartotta a lányához megfelelő kérőnek. Úgy tervezte a jövőt, ne akkor kelljen lebeszélnie őt egy házasságról, amikor tolongnak körülötte a kérők. Merlana mindent úgy intézett, hogy a vágyairól sosem értesült az, akitől elvárta óhaja teljesítését, csupán valamiért mindig éppen úgy alakultak a dolgok, ahogyan ő sugallta. Lenézte azokat az asszonyokat, akik veszekedéssel vagy erőszakkal valósították meg az elképzeléseiket. – Minek az a sok harag, amikor szépszerével is elérhetem a céljaimat? – kérdezte ilyenkor magától, és eszerint élt.

Most Jonna izmos karjai közé vágyakozott. Gyötörte a kíváncsiság, vajon tud-e még hatni bármelyik férfira úgy, mint lány vagy fiatalasszony korában sikerült.

– Kavargasd az ételt – szólt a lányának – segítek eltakarítani a cefrét.

A kemény munkától verejtékező férfiak már emelkedett hangulatban dolgoztak. Találtak a tavalyi borból bőségesen a pincében, nemcsak az eladásra szánt hordókban meríthették meg a lopó végét, hanem azokban is, amelyeket maguknak meg a család barátainak tartogattak. Munka közben harsány, a női füleknek kevéssé tetsző tréfák követték egymást. Amikor a ház asszonya a közelükbe ért, az emberek kénytelen-kelletlen visszafogták magukat az adomázásban, viccelődésben.

– Kész már az ebéd? – érdeklődött a férje.

– Készen vagytok már a szürettel? – feleselt Merlana.

– Hiszen csak most kezdtük! – vágta rá Turlon. – Miért lennénk készen?

– Egész álló héten ezt csináljátok – panaszkodott az asszony, és megragadott egy gazdátlan lapátot.  Beállt Jonna mellé, dobálta a cefrét a hordóba.

– A te vidékeden nincs ilyen jó bor. Ugye? – kérdezte a férfit.

– Ez a bor csak a ti dombjaitok oldalában terem meg itt a jó öreg Corsán. Könnyű a dolgotok, amikor eladjátok.

– Könnyű bizony – helyeselt Merlana. – Nem hordjuk vásárokra, ide zarándokolnak érte a vevőink személyesen. A király is a mi borunkat issza.

Jonna arca elkomorult az uralkodó említésétől.

– Az ő borába keverjetek hashajtót – morogta.

Merlana megcsóválta a fejét.

– Dehogy teszem én azt akárki italával – ellenkezett. – Mi a bajod vele?

– Az, hogy ő az uralkodó.

Merlana igyekezett titkolni, mennyire meglepődött.

– Ki más uralkodna, hiszen ő a király?

Jonna válasz nélkül, egykedvűen lapátolta a prés alól kidobált szőlő maradványokat.

Merlana gondolataiba befészkelte magát a kérdés, mi kifogása van a férfinak a király ellen. Az ő életükhöz nagyon megfeleltek az uralkodó intézkedései. Több mint félezer éve ő a király, és ez így van rendjén.

A munka igénybe vette a figyelmüket, este folytatták a megkezdett beszélgetést. Megint az asszony vetette fel a szőlő mennyiségére és minőségére vonatkozó gondolatot.

– Jó a termés – állapította meg az asztalnál.

– Jó bizony – hagyta jóvá nehezen forgó nyelvvel az ura.

– Szép haszon lesz rajta, ha rendesen kiforr a bor – kapcsolódott be a társalgásba Jonna.

– Lehetne szebb az a haszon! – akadékoskodott az asszony.

– Mi a bajod már megint? – méltatlankodott a férj. – Ugyanúgy nyafogsz, mint tavaly, pedig az idén negyedével több termett, mint akkor. Mi lenne, ha egyszer végre elégedett lennél valamivel?

Merlana összeszorította a száját, duzzogott.

– Mi van asszony? – kötekedett Turlon. – Megsértődtél? Nehezedre esne, ha nem rontanád a kedvünket?

– Jól van te pipogya! – szólta le a férjét Merlana. – Elégedj meg mindig mindennel, aztán amikor kihazásítod a gyerekeidet, majd veszünk fel hitelt a hozományra, amit a kelengyéjük mellé adunk.

Turlon valószínűleg erélyesebben csitította volna a feleségét, ha kevésbé nehezíti a nyelvét a hordókból kilopott tavalyi nedű. Az italtól izgágán makacskodva, de kissé rendezetlen mondatokban folytatta a szópárbajt.

– Legalább az idei szüreten ne nyafognál, amikor jobb termést takarítunk be, mint bármelyik évben az eltelt tíz esztendőben! – Szemlátomást megviselte ez a hosszú monológ, jobban járt volna, ha rálegyint a felesége véleményére, ahogyan máskor szokta: asszonybeszéd.

– Sokkal többet kapnátok ezért a jó borért az Északi Birodalomban, ha ott adnátok el – szólt közbe Jonna.

– Erről beszélek! – vágta rá az asszony.

– Eszedet vesztetted – mordult rá a férje. – Keljek át a havasokon a kedvedért?

– Béreljetek hajót – tanácsolta Jonna.

Az asszony legyintett. – Te is részeg vagy! A szárazföld legközelebbi részére eljutni egyszerű dolog, azt kis bárkákkal megtehetjük. Északra felhajózni sokkal körülményesebb kirándulás. A hajósok ellopnák a borunkat, aztán kiraknának minket valami lakatlan partszakaszon, és ott vesznénk.

Szembefordult Jonnával, szinte csak hozzá szólt. – Te éltél a király udvarában. Tényleg van repülőszerkezete?

– Honnan tudod, hogy ott éltem? – terelte másra a szót Jonna az egyenes válasz helyett.

– Látszik rajtad. Elárul a beszéded, a viselkedésed, minden mozdulatod.

– Jó a szemed – nyugodott bele Jonna –, és jól tudod. Vannak repülőgépei őfelségének – Öszeszorított ajkakkal fejezte be a szavait, mintha gyűlöletét palástolná. Átlátszóra sikeredett a palást.

– Azok közül kellene kibérelni egyet, az átrepíthetne a Nagy Sivatag felett. Pár óra alatt ott lehetnénk, kiraknánk a borunkat, bezsebelnénk az árát, és másnapra már jönnénk hazafelé – csapott le az ötletre Merlana.

– Te vagy részeg, asszony! – dühöngött a férje. – A királyi repülők szállítsák a borunkat? Még nem is láttad azokat a masinákat. – Jonna felé fordult. – Te legalább láttál már egyet közülük?

A férfi mogorva lett, hallgatagon a markába szorította bádogpoharát, és elvonult a hálóhelye felé.

 

– 2 –

 

Jonnának kerülte a szemét az álom, keveset ivott ahhoz, hogy elnyomná nyugtalan, elégedetlen és rebellis gondolatait. Azon töprengett, miképpen köthetné a helybeliek véleményét a saját elgondolásaihoz. Egyelőre bizonytalankodott, hogyan hozza szóba a saját terveit, és egyáltalán említsen-e bármit belőlük az egyszerű földművesek előtt.

Egészen más elképzeléseket dédelgetett, mint amihez a parasztok a saját egyszerű nézőpontjukból hozzászólhatnának. A nyár derekán elhagyta az udvart, mert eldöntötte, elindul az elképzelt úton, és másfelé tereli a történelem menetét a birodalomban, mint amerre addig haladt. Eddig csak az elgondolt kezdőlépések helyszínét találta meg itt Corsán. Még tartózkodott az olyan cselekedetektől, amelyek után nincs többé módja visszafordulni. A szigeten töltött hetek után, mostanra látni vélte az útjelző köveket, amerre elindulhat tervei megvalósítása felé.

– Véget vetek ennek a bizonytalanságnak – döntötte el magában. Egyelőre még zavarta a lehetőség, hogy a jövő sorsdöntő kérdéseit megossza a műveletlen parasztokkal, vitatkozzék velük, de tudta, ezt sem kerülheti meg. Szüksége van a támogató tömegekre.

 A következő lépéseken törte a fejét, de nyikkant az ajtó, halkan, ahogyan a ferde utakon sántikálók szokták kinyitni. Puha léptek hallatszottak, majd könnyűt nyöszörgött az ágy, amikor Merlana melléfeküdt.

Számított a látogatására. Egész nap figyelte az asszonyt, aki bőségesen töltögette az italt a férje poharába. Az ember estére teljesen elázott, és Jonna tudta, miért itatja Turlont a felesége.

Az éjszakai látogatás legkevésbé sem kuszálta össze a terveit. Az északi lány és az érett asszony valószínűleg sosem találkoznak egymással azután sem, ha megvalósul a nagy terv. Igazán felesleges aggódnia amiatt, hogy az utak keresztezik egymást. Az a lényeg, hogy az úton sose járjon egy időben a két nő, és ez mindössze szervezési kérdés, aminek a megoldása semmiség a birodalom jövőjének megváltoztatásához képest.

Reggel ugyanúgy nem látszottak kettőjükön az éjszakai történések, mint bármely más napon. Ha valaki figyeli őket, csak annyit lát, megint rájuk köszöntött egy átlagos, csendes hajnal. A láthatatlan szál, amelyik az éj sötétjében összefonódott, azonban erősebb kötéssé vált annál, hogy egyetlen alkalom után elszakadjon. Oktalanág erővel széttépni, hiszen ezt a szálat kettőjükön kívül senki sem látta.

Az előző estén megpendített gondolatokhoz, csupán két nap múlva tértek vissza, amikor népes vendégsereg nélkül ültek az asztal körül a nagy parasztházban. A hegyen véget ért a munka, más teendők, a betakarítás egyéb tennivalói vártak rájuk.

Vacsoráztak. A napi fáradozás mindig a közös étkezéssel ért véget.

– Válasz nélkül hagytad múltkor a kérdésemet – feszegette tovább a félbehagyott beszélgetést Merlana. – Hallgattál arról, láttál-e a királyi repülőgépek közül valaha egyet is.

– Láttam – felelte kelletlenül Jonna. – Nemcsak láttam, vezettem is.

Most ült ki a meglepetés az asztal körül ülők arcára.

Jonna ezúttal elébe ment a kérdéseknek, maga kezdett beszámolóba.

– A király kenyerét ettem egészen addig, amíg a nyáron befogadtatok az otthonotokba. Megtanultam a gépeit használni, vezettem a repülőjét, és sokat ismerek az ottani tudományok közül.

– Akkor te tényleg felhőlovag vagy! – szólt közbe tiszteletlenül Norma.

– Hallgass! – mordult rá az apja.

Jonna fütyült rá, hogy a lány engedély nélkül beszélt bele a felnőttek eszmecseréjébe. Egyébként is majdnem felnőttnek számított a gyerekkort lassan elhagyó fiatal.

– Igazad van – ismerte el. – Felhőlovagnak neveztek a királyi udvarban, én azonban ezt szeretném elfelejteni.

– Mi a bajod azzal, hogy a kiváltságosok közé tartozol? – kérdezte Turlon.

– A kiváltságok. Szerintem a rangom nem valódi különbségen alapul, ezt csupán bemagyarázzák nekünk. Ugyanúgy kételkedem ebben, mint ahogy abban is, hogy a király az egyetlen ember, aki a népet vezethetné.

Merlanán látszott, ez alig érdekli őt. Szemlátomást untatta a politika, ezért nem erőlteti tovább a dolgot. Jonna tudta, hogy a gyakorlati kérdések úgyis a megfelelő irányba terelik majd az eseményeket, amikor annak elérkezik az ideje.

– Ha lenne egy repülőnk, akkor eladhatnánk a terményeinket az Északi Birodalomban – ábrándozott az asszony. – Igazam van?

– Azért fantáziálsz erről állandóan, mert régen jártál a szülőföldeden – korholta a férje.

– Pedig jól látja a feleséged a lényeget – igazította helyre Turlon gondolatait Jonna. – Pontosan erről beszéltem, amikor a király módszereit helytelenítettem. Jobban használhatná az eszközeit a nép üdvére.

– Szerezzünk meg egy repülőgépet! – vetette közbe Karol, a legnagyobb fiúgyerek. A lelkesedéstől elragadtatva beszélt, és alighanem úgy gondolta, ha az előbb Norma megúszhatta neveletlen közbeszólását dorgálás nélkül, akkor ő is megszólalhat kéretlenül.

– Jó az ötlet, sajnos a kivitelezése lehetetlen. – Jonna óvatosan, keveset kortyolva beleivott a borába – vagy majdnem lehetetlen – egészítette ki az elhangzottakat.

– Mi benne a lehetetlen? – kérdezte megint Karol.

– Fogalmatok sincs az egészről, csak képzelődtök – felelte. – A királyt szolgálóknak olyan fegyvereik vannak, amit el sem tudtok képzelni. Lehetetlen íjjakkal, késekkel és kaszákkal megszerezni egy járművet, ami még az Aranykorban készült, és a mi eszközeinkhez mérten félelmetes erők szolgálják a vezetőjét. A vitorlás hajó megszerzése is csaknem lehetetlen, hát még mennyire valószínűtlen ötlet a repülőgépre áhítozni. A hajó kapitányának kabinjában az Aranykorbál örökölt villámkardok vannak, és alkalomadtán egy nagy sugárvető ágyút is előhozhat onnan a parancsnok. Azt tudjátok-e, hogy az elektromos sokkoló, amit villámkardnak nevez a köznyelv jóval veszélyesebb és hatékonyabb eszköz az egyszerű acélkardnál, a sugárvetőről nem is szólva. Azzal rommá lőheti a kikötőt, és nincs ellene védekezés.

– Nem akarásnak nyögés a vége – nyögte ki lassan, gondosan az értéktelen közhelyet Turlon. – A hajót és a repülőt emberek irányítják. Te biztosan tudod, közülük való vagy!

– Éppen azért mondom, hogy esélytelen a vállalkozás! Elfoglalni egy repülőgépet!

Turlon megmakacsolta magát.

– Mindenkinek vannak gyenge pillanatai, és olyankor a legfélelmetesebb harci eszköz is értéktelen ócskavassá válik a kézben. A pénz mindenkire egyformán hat.

Jonna bólintott egyet, és magában elkönyvelte, bekapták a horgot a helybéliek.

– Ez valószínűleg igaz, csakhogy a pénz mennyisége általában lényeges. Az egész faluban nincs annyi ezüst, amennyivel megszédíthetnél egy felhőlovagot.

– Sok pénznél mindig jobb a több – felelte Merlana. – Mondhatok neked mást is. A pénztől néha jobb hajtóerő a szerelem. Egy csábító külsejű nő játszva elérhet olyan dolgokat, ami pénzzel teljesületlen vágyálom marad.

– Már megbocsáss! – vetett ellen Jonna. – Igazán nem szívesen becsülöm alá a vidéken élő asszonyok, lányok szépségét, vonzóerejét, a felhőlovagok azonban többnyire más körből választanak maguknak párt.

Az asszony megvető pillantást vetett felé.

– Egy felhőlovag nem is ereszkedne le az ágyainkhoz.

Jonna csapdába került. A Merlanával eltöltött éjszakák után hiba volt ezt mondania.

– Nem arra gondoltam, hogy az itteni nők méltatlanok egy felhőlovag érintésére. Arra céloztam, hogy a karrierjét nem áldozza fel miattuk – Tekintetét körbehordozta a társaság felett. Nem szándékozott erről a kérdésről sokat fecsegni. Kínos következményekkel járna, ha a férj kiérezné a személyes hangot a vitából, ezenkívül a célja továbbra sem egyezett mindenben a parasztokéval. Úgy vélte, elérkezett az ideje annak, hogy óvatosan elővegye a tervet, az igazit, a sajátját.

– Azt hiszem, késeknél, meg íjjaknál komolyabb fegyverekre is szert tehetnénk, és akkor már mindjárt megnőnének az esélyeink arra, hogy a magunk kedvére igazítsuk egy kicsit a lehetőségeket.

– Mégis, hogyan? – néztek rá többen.

– Tudjátok, hogy évente kétszer felhajózik Regulia felé a király háromárbocosa. Nincs tele katonákkal a hajó, és a fedélzeten őrzött villámkardok a kezünkben komoly támadó eszközt jelenthetnek a későbbiekben, ha rászánjuk magunkat arra, hogy adandó alkalommal birtokba vegyünk egy repülőgépet.

Karol fellelkesült, és ismét közbe szólt.

– Ha váratlanul meglepjük a háromárbocost, elfoglalhatjuk, megszerezhetjük a fegyvereket, és máris megnőnek az esélyeink, amikor megtámadjuk valamelyik fegyverraktárt vagy a helytartósági laktanyát. Az onnan zsákmányolt fegyverekkel könnyebben megszerezhetünk egy repülőgépet, mintha puszta kézzel kezdenénk hozzá.

Jonna ahelyett, hogy összeszidná Karolt a kéretlen megszólalásért, lemondott a fiataloknak járó korholásról, inkább tovább elemezte a kérdést. Látszólag vitatta a fú állításait, magában elégedetten vette tudomásul, jó úton halad tervei megvalósulása felé.

– Amit ajánlasz, nagy kockázattal jár. A két birodalom ezeréves fennállása óta még sohasem tört ki lázadás a király ellen, és nehéz kiszámítani, milyen lesz a nép válasza a rendkívüli eseményre.

Jonna szükségszerűen mondott ellent az ötletnek. Hagyta, hadd éledjenek gondolatai másnak is. Arra persze ügyelt, az elképzelések arrafelé mutassanak, ahol ő is megtalálhatja a hasznát.

– Azt mindenki megérti, hogy a hasznunkra válhat, ha a kereskedésbe bevonjuk az Aranykorból ránk maradt gépeket – érvelt Merlana. – Az Aranykor eszközeit nem a király örökölte, hanem az egész nép. Mind a hatvanmillió ember, aki a földön él, meg az összes leszármazott, aki ezután születik meg. Közösen kellene döntenünk arról, mire használjuk.

Jonna csendben bólogatott, a beszélgetéssel ismét közelebb került a célhoz, ami felé törekedett. Lassan beérett a terv, amelyet már régóta dédelget magában, és sikeresen intézte úgy, hogy más találja meg a vezérfonalat.

– Mikor jön erre a hajó? – játszotta a tájékozatlant. Tudta, még sok munka vár rá, amíg a szigetlakók maradéktalanul a magukévá teszik az elképzeléseit. Ugyanúgy szervezte a dolgait, mint Merlana szokta. Kedvelte, ha anélkül engedelmeskednek a vágyainak a kiszemeltek, hogy tudnának róla, az ő céljai valósulnak meg.

– Még tíz-tizenkét napunk van addig – számolt utána Karol.

Jonna elhatározta, másnap üzenetet küld a fővárosba. Azzal a nyugodt tudattal hunyta végre álomra a szemét, hogy elindította a világot a változás felé. Mostantól úgy fejlődik a birodalom, ahogy azt ő szeretné.

 

– 3 –

 

Jó szél vitte a nagy hajót észak felé. Fulla kapitány arra számított, másnap elérik Corsát, a tüzes borok szigetét, az utána következő napon nekivágnak a kontinens nyugati partja felé vezető útnak, és átkelnek a két földrész közötti szoroson. A Tengeri Kapu után felhajóznak egészen az Északi Birodalom nagy kikötővárosáig, Hambráig, ahol az egész rakományt átpakolják folyami bárkákra, és azokon viszik az árut Medvevárosba, az Északi Birodalom központjába. A kapitánynak a Hambráig tartó úttal kellett foglalkoznia, az is éppen elég nagy felelősséget rótt rá és a legénységre. Hambrában aztán új rakományt vesz fel, és azt hozza majd le Romokba.

Egyelőre a nagyobb távolság, a hosszabb út bizonyult a rövidebbnek és járhatóbbnak a két birodalom között. A hatalmas hegyeken, és a Nagy Sivatagon csupán a kalandorok merészkedtek át, az áruszállítást lehetetlen megszervezni a kietlen vidéken keresztül.

A kapitány a fedélzet fölé magasodó parancsnoki hídon állt, a kormányost nézte, aki egykedvűen tartotta a kezét a hatalmas kormánykeréken. Az utasításai nélkül is könnyedén haladtak előre, a szél nem csapkodott össze-vissza, egyenesen vitte a hajót a cél felé. Dagadtak a vitorlák, és a csendes hullámzás sem zavarta az utazást.

A legnagyobb kabin ajtaja kinyílt, Rolfa, a hambrai kormányzó és a lánya jelentek meg a fedélzeten.

– Jó szelünk, van? – érdeklődött a kormányzó.

– Kifogástalan – felelte Fulla kapitány.

– Mikor érjük el Corsát? – érdeklődött a tizenhat éves Mimo, akinek a szépsége mindenkit elbűvölt. A legénység szinte varázsütésre kapta felé a tekintetét, amikor megjelent a fedélzeten. Hosszú haja lobogott a vitorlákat dagasztó szélben, fehér pulóvere vakítóan ragyogott az őszi napfényben, és a kapitánynak megrovó tekintettel kellett körbehordoznia pillantását a legényei között, hogy tolakodó viselkedésüknek útját szegje.

– Ha nyugatra nézel, már láthatod a partot – mutatott a távoli földsáv felé. – Még messze leszünk az estétől, amikor kikötünk Corsacastellónál.

– Az nagyszerű! – lelkesedett Mimo. – Kiszállhatok egy rövid sétára?

– Semmi akadálya kisasszony – felelte a kapitány. – Rendkívül barátságos népek élnek a szigeten, és mindig tisztelettel fogadják a magas rangú látogatókat.

– Mennyit veszteglünk Corsán? – kérdezősködött tovább a kormányzó. – Szeretném, ha még a komolyabb hidegek beállta előtt elérhetnénk Hambrát.

– Kicseréljük a postazsákokat, és megyünk tovább. Holnap reggel a dagállyal kifutunk, és irány a Tengeri Kapu.

– Remélem, hogy a Gibrai Szoros túloldalán megkímélnek minket a komoly viharok – bizakodott Rolfa.

– Én is azt remélem – erősítette meg reményeiben a kapitány. – Még nincs itt az ideje az őszvégi időjárásnak.

Az egyenletesen zúgó szélben gyorsan közeledtek a nagy sziget partjai felé. A kapitány örült a csendes időnek, nem vágyott rá, hogy próbára tegye az alaposan megterhelt járművet egy durva viharban.

 

– 4 –

 

 

A rakodótérben alaposan lepányvázva, sok nehéz gép utazott Regulia fővárosa felé, cserében a sok ásványért meg más árucikkért, amit a teherhajók hoztak délre rendszeres fordulóik alkalmával.

A gépekkel mérnökök is utaztak, ők építik fel az Északi Birodalomban azt a gyárat, amelyik új ipari forradalmat indíthat el a Földön. Közülük néhányan, a hosszú utazás kezdetén végeláthatatlan kártyacsatákba kezdtek, amikor horgonyt szedtek a Romokhoz közeli kikötőben. Láthatóan módfelett ragaszkodtak a kártyaasztalhoz. Aki feleséget hozott magával, annak az asszony a válla felett kibicelt, drukkolt férjének a garasos alapon játszott partikhoz. Az egyikük éppen most tért haza a szülőföldjére, ahonnan évtizede elhozták Romokba tanulni. Ő a kivételek egyike, ott élhet felnőtt korában, ahol gyerekeskedett. Azok, akik délről származtak, várhatóan örökre elszakadnak a szülőföldjükről.

Amikor dörömbölve, csikorogva rátolták a kikötőhidat a hajóra, a legtöbben úgy gondolták, feleslegesen szakítanák félbe a játékot.

– Érdekel valakit rajtam kívül Corsa? – kérdezte Nanni, az egyetlen nő a mérnökök között. – Megnézném a várost, mielőtt itt hagyjuk Itliát.

– Félsz a parton egyedül? – kérdezte valaki a kártyázók közül.

Nanni a vállát vonogatta.

– Mitől félnék? Annyi az egyetlen bajom a parttal, hogy egyedül unalmas a csavargás.

– Elkísérlek, ha gondolod – ajánlkozott Rog, az egyik azok közül, aki a kártyaasztaltól távolabb töltötte az idejét. – Szívjunk magunkba még egy kis napfényt, mielőtt a zord hideg megtanít minket vacogni!

– Nyár arrafelé is lesz – bizakodott az egyik asszony a férje mellől.

– Persze, ha szerencsénk van, néha még a nap is kisüt – ijesztgette az egyik fiú.

– Ostobaság – morogta Ben, aki északon született. – Meleg nyarak járnak arrafelé, bár az igaz, hogy a tél nagyon zimankós.

– Menjetek, napozzatok! – küldte őket Kobak, aki éppen soros lett az osztásban. – Mi addig tartjuk a frontot.

– Valóban nehéz harcot vívtok a jövőért! – biccentett gúnyosan Nanni a kártyaasztal irányába – Rengeteg gondot hozott nektek az utazás itt a hajón! – visszafordult a kabinajtóból, és a csípős megjegyzés után kilépett a bágyadt őszi napsütésbe.

 

– 5 –

 

A parton nagy tömeg tolongott. Mindig érdeklődést váltott ki a helybéliekből a királyi hajó érkezése. A teherjáratok csak időnként ejtik útba a szigetet, és azok kevésbé látványosak, mint a király háromárbocosa. A kopasz fedélzet az alacsony parancsnoki híddal sokkal kevésbé romantikus látvány, mint a személyszállításra is használható hajó, amellyel körül járhatnák akár az egész földet, noha nincs értelme az utazásnak. Mindenki tisztában van azzal, a többi földrész lakatlan, nincs ott semmi, ami miatt odatelepüljenek. Hely van elég az öreg kontinensen, a föld is eltartja a rajta élőket.

A kapitány előzékenyen félrehúzódott a partra igyekvők útjából, és a postazsákok cipelésével elfoglalt matrózok meg helybéliek forgatagát figyelte. Kicsit nagynak találta a népes csapatot, amelyik a három zsákot a fedélzetre hozta.

A kormányzó, aki nézelődni induló lányát a hajókorlátig kísérte, visszaérkezett a kapitány mögé, és vele együtt mustrálgatta a corsaiak népes csoportját, amint a postával ügyködnek, forgolódnak, kérdezgetik hová tegyék a csomagokat.

– Úgy tehetetlenkedtek azokkal a zsákokkal, mintha először járnátok a hajón – mordult rájuk a kapitány, de abba kellett hagynia az ügyetlenkedő legények dorgálását, mert a parton zűrzavar támadt.

– Mi történik ott? – kiáltott fel haragosan, amikor látta, hogy a partra lépő vendégeket egy erőszakosnak látszó társaság veszi körül, akik láthatóan molesztálni készülnek a közéjük érkező utasokat.

A vendégeket készületlenül érte a harcias fogadtatás, meglepve bámultak a helybéliekre, akik hirtelen előkapott alkalmi fegyverekkel hadonásztak körülöttük. Kések villantak, egy-két kard is előkerült, hátrébb pedig vadászíjjal felfegyverzett legények nyújtogatták a nyakukat.

– Mi van ott? – ismételte meg a kapitány a kérdést.

Az egyik zsákot cipelő ember ledobta terhét a hajó padlójára, felegyenesedett, és a ruhája takarásából elővarázsolt kardjához kapott. Nem húzta ki a vasat a hüvelyből, csak őrizte a védőkosár mögé bújtatott markolatot.

– Ugyanaz, ami itt. – Az érthetőség kedvéért megmozdította a vasat a tokjában.

– A kapitány vagyok! – rivallt rá dühösen a tengerész. – Tedd hozzá a megszólításhoz a rangomat, különben a matrózaim tanítanak tiszteletre!

Két markos legény már ugrott nyomatékosítani a parancsnok igényét, a zsákokat kísérő, hozzájuk hasonlóan dagadó izmú férfiak elállták az utat.

– Mi a Robakot keresel itt Jonna? – fordult a kardot markolászó férfi felé a kormányzó. Felismerte a csapat vezetőjében a renegát felhőlovagot. – Útonálló lett belőled, miután elhagytad az udvart?

– Te pedig úgy káromkodsz, mint egy matróz – állapította meg Jonna a kormányzó indulatos kitörését hallva.

– Ne csodálkozz azon, ha káromkodásra fakadok, amikor fegyverrel fenyegetsz!

– Ki ez az ember? – kérdezett közbe a kapitány.

– A király egyik tudósa és bizalmasa – felelte a kormányzó. –  Volt! – tette hozzá nyomatékkal. – Addig, amíg hűtlenné nem lett a fogadalmához meg az uralkodóhoz.

– Én a népemhez vagyok hűséges! – vágott vissza Jonna, kezét mindvégig a kardján nyugtatva. – Nem bántunk senkit, és kínos következmények nélkül érhet véget a látogatásunk, ha átadjátok a hajón lévő fegyvereket – folytatta.

– Arról ne ábrándozz! – kiáltotta a kapitány. – Martalócokkal nem tárgyalok, és hiába követelőzöl, nem kaptok semmit.

– Úgy nevezel, ahogy tetszik, de azt ajánlom, add át a fegyvereket! A barátaim nagyon elszántak, és ritkán hallgatnak a szavamra.

– Ezt úgy mondod, mintha nem te lennél, aki bujtogattad őket – nézett rá lekezelően a kormányzó. – Milyen fegyverekre vágysz, és mire készülsz velük, miután megkaparintottad őket?

– Tudhatnád, hogy tisztában vagyok vele, milyen fegyvereket őriztek a hajón.

– A kardomat kívánod? – dühöngött a kapitány, aki a felhőlovag ismereteiről hézagosan tájékozódott addig. – Mi hasznod lenne belőle? Miután kiraboltál, visszafordulok a fővárosba, és onnan büntetőexpedíciót küldenek ide a szigetre. Eddig háborítatlanul és boldogan éltek az itteniek, ezután kemény büntetésre számíthatnak azok, akik részt vállaltak a támadásból.

– Jó, hogy figyelmeztetsz erre az eshetőségre – felelte Jonna. – Gondoskodunk róla, ne követhessetek ostobaságot.

– Mire célzol ezzel? – aggodalmaskodott a kormányzó.

– Csigavér! – intette Jonna, aki még mindig a kardja markolatán tartotta a kezét. – Először a fegyvereket, utána a továbbiakról.

– Itt a kardom – ajánlotta a kapitány. – Viheted, aztán engedj utunkra!

– Szeretnéd olcsón megúszni? – nevette el magát Jonna. – A kormányzótól már tudhatod, ki vagyok, előttem ne próbálkozz a titkolózással! Tudom, miféle fegyverek vannak a kabinod lezárt szekrényében! Nekem az a fél tucat villámkard kell, ami a falon függ, meg a nagy sugárvető ágyú.

– Ha a király udvarában szolgáltál, akkor tudhatnád, hogy azokat nem adhatom át csak a saját parancsnokomnak, aki az uralkodót képviseli.

A támadók, akik eddig szótlanul ácsorogtak, a korábbinál harciasabb pózba helyezkedtek. Jonna szemlátomást nem fáradozott azzal, hogy csendesítse az indulatukat.

– Említettem, hogy ritkán hallgatnak rám a barátaim – figyelmeztette a kapitányt. – A parton lévőknek még annyira sem vagyok a felettesük, mint azoknak, akik velem jöttek a fedélzetre.

– Összecsapást provokálsz? – kérdezte a kormányzó.

– Szó sincs róla! Nekünk csupán a fegyverek kellenek, azzal megelégszünk.

– Megmondtam, nem adhatom oda – szólt közbe a kapitány.

– Fütyülök az engedélyedre! – fölényeskedett az egyik betolakodó. – Jonna elmondta, merre van a kapitányi kajüt. Mi gátolhat meg bennünket abban, hogy odamenjünk, és elvegyük azt, amire szükségünk van?

– Hé, emberek! – szólította a kapitány a hátrébb szorult matrózokat, akik azonnal megindultak a támadók felé. Jonna kirántotta a kardját, és vívóállást vett fel.

– Puszta kézzel a kardom ellen? – kérdezte kihívóan, miközben a matrózok tovább nyomultak előre. Mindenki tudta, hiába van nála a szablya, attól még legyűrhetik őt a számbeli fölényben lévő matrózok.

A parton álló csoport vezetője figyelte a hajón zajló eseményeket, és elérkezettnek látta a pillanatot a beavatkozásra.

– A foglyokkal mi legyen? – kiáltott a hajó felé.

A rámpán álldogálók vitathatatlanul nagyobb erőt képviseltek a közéjük tévedt látogatóknál. Így kiegyenlítődött a hajóra lépők számbeli gyengesége.

– Sok baj keletkezne abból, ha rám rontatnának a matrózok – figyelmeztette a parancsnokot Jonna, közben a kormányzó felé is megvillantotta a pengét. – A lányod nincs túl nagy biztonságban a szárazföldön.

– Vissza! – rivallt a kapitány a tengerészekre, miután felmérte a kikötőben uralkodó erőviszonyokat.

A kormányzó nyugtalanul figyelte a rakparton csoportosulókat, vajon bántották-e már a lányát.

– Lázadásért életed végéig bányában töltöd az időt – mondta halkan, suttogva Jonnának.

– Ahhoz el kell fogni engem. Nehéz lesz, amikor fegyver van a kezünkben, és védekezhetünk. Nem érdemes próbálkozni.

– Azt hiszed tán, zsarolással kicsikarhatod tőlem a fegyverszoba kulcsát? – kérdezte meggyötört hangon a kapitány.

A válaszul kapott makacs hallgatás egyértelmű szándékot tükrözött a hajó parancsnoka felé. – Nyilván rájöttél, azt nem tudom meggátolni, hogy erőszakkal elvegyétek – szólt letörten.

– Okos beszéd – helyeselt Jonna. – Matrózok! – kiáltotta hangosan, mint akinek joga van parancsokat osztogatni. – Tünés a hajó tatjára!

Mindenki mozdulatlan maradt.

– Nem hallottátok a parancsot? – emelte fel a hangját a férfi. – A kormányzó lányának élete nektek semmit sem jelent?

– Menjetek hátra! – utasította őket halkan a kormányzó. – Vállalom a felelősséget azért, ami történik.

A matrózok morgolódtak, mégis elindultak a húsz méter távolságban lévő tat irányába.

– Menjetek el a korlátig, és feküdjetek a padlóra! – adta ki az újabb utasítást az egykori felhőlovag. A hajón lévő társai és a parton álldogáló többi lázadó most hallotta először úgy megszólalni őt, hogy hangjából a felhőlovagok határozottsága és parancsoló ereje szólt.

Az ellenállás megtört.

– Vegyétek el a kardját! – intett a fejével a kapitány felé Jonna.

– Egy vacak kard lesz a hadizsákmány? – kérdezte az egyik fiatalabb legény a szigetlakók közül, mire egy kemény pillantás csendre intette őt.

Az öreg tengeri medve megszégyenülten tűrte, amikor egy fegyvertelen civil lecsatolta a derekáról a kardot, amit két évtizednél régebben a főparancsnoktól kapott.

– Azt hiszed, tényleg a kard miatt csináltuk az egészet? – morogta Jonna a társa felé. – Azt szeretném elkerülni, hogy amíg a fegyverszobában dolgunkat végezzük, belekössön valakibe.

Kihúzta a hüvelyéből a pengét, és az egyik tapasztaltabbnak tűnő legény markába nyomta.

– Bemegyünk a kajütbe a fegyverekért. Tarts szemmel mindenkit, és ha bárki megmozdul, kaszabold le! Megértetted?

– Megértettem! – vágta rá katonásan a legény. Látszott rajta, készületlenül érte a harcias kérés, mégis visszatartó erőnek tűnt a kezében az éles szerszám.

 

– 6 –

 

Jonna nem számított rá, hogy bárki meggondolatlanságra szánná el magát. Az igazi fenyegetés a kardjától függetlenül állt fenn, a parton elfogott civilek biztonsága a visszatartó erő a tiltakozással szemben. Bízott benne, a rámpán ácsorgó felzaklatott tömeg kiszámíthatatlan viselkedése óvatosságra inti a kapitányt meg a kormányzót.

Két kísérőjével hamar visszatért a parancsnoki kajütből. Az egyszerű fakeret, amely lezárva tartotta a hat villámkardot meg a sugárvetőt, alig jelentett akadályt a szekercét lóbáló legénynek, aki pillanatok alatt lefeszítette a gyenge lakatot a káváról. Kifelé jövet a kis fejszét már az övében hozta, a hátán átvetett szíjon pedig büszkén cipelte a csillogó elektronágyút. A rövid villámkardokat a másik legény hozta az ölében felnyalábolva. Jonna még a kabinban eltette a kardját, amely már alig jelentett veszélyt az elektronikus sokkolókhoz képest. Azok közül kapott egyet a markába. Mindjárt beélesítette, úgy jött ki vele a fedélzetre, lövésre készen tartva. A fegyver harckészségéről a markolaton villogó kis piros fény tanúskodott, és mindenki tudta, hogy ebben az állapotban akár kábításra, de akár emberölésre is használhatja a sugárfegyvert.

A parton álló lázadók hangos üdvrivalgásban törtek ki, amikor meglátták a zsákmánnyal visszatérő embereket.

– Visszaadhatod a kapitánynak a kardját – utasította a legényt, aki veszedelmesen suhogtatta az éles szerszámot a megtörten álldogáló tengerész orra előtt.

– Nem lehet a miénk? – nézett sandán Jonnára.

– Azt mondtam add vissza! – rivallt rá, mire a legény megrettent, visszatolta hüvelyébe a pengét, és átnyújtotta a kapitánynak.

– Küldjétek fel a civileket – adta fel a harcot megtörten a kapitány.

– Akit lehet, visszaküldünk – felelte nemtörődöm hangon Jonna.

– Ezt hogy érted? – húzta ráncosra a homlokát a kormányzó. – Abban állapodtunk meg, hogy addig maradnak a foglyaid, amíg a fegyvereket megkaparintod.

Jonna megcsóválta a fejét.

– Nem ígértem ilyesmit.

– Mit jelentsen ez? – A kormányzó gyanút fogott.

– Azt jelenti, hogy nincs kedvem kockáztatni. Megfelelő biztosíték nélkül meglehet, hogy innen észak helyett visszafordultok Romok irányába, és estére a nyakunkra külditek a repülősöket.

– Úgy hittem, azért szerzel fegyvereket, hogy összecsaphassatok a király csapataival.

– Ezt eltaláltad, csakhogy az összecsapás időpontját én akarom meghatározni.

Jonna élvezte, ahogy a kormányzó aggodalma szemlátomást növekszik a felismeréstől, kevesli az elrabolt fegyvereket.

– Mi a terved?

– Mármint a fegyverekkel? – kérdezte a kormányzótól.

– Azokkal – felelte a kormányzó – meg a parton lévő emberekkel.

– A fegyverek dolgát találd ki magad – fölényeskedett Jonna. Úgy érezte, mostantól a javára billennek az esélyek. – A parton lévők közül majdnem mindenkit visszaküldök a hajóra. Lesz, aki velünk marad.

– Túszokat szedsz. Úgy viselkedsz, mint a legalávalóbb gonosztevő. Gyáva féreg vagy, aki ártatlanokat tart fogságban a saját aljas céljai érdekében. Rendeld vissza a legényeidet, és vívj meg velem férfi módra!

– Lovagias dolog lenne, ha leszúrok egy nálam huszonöt évvel idősebb embert párbajban? – vetette oda Jonna.

– Gyáva vagy! – állapította meg a kormányzó. – Megriadsz a küzdelemtől. Ha férfivér csörgedezne az ereidben, kifogások helyet megvívnál velem.

Jonna magában igazat adott az öreg kormányzónak, mégsem állhatott kötélnek, nem vállalhatta a párbajt, amely pontosan olyan törvénytelen és elfogadhatatlan a köznapi életben, mint a túszejtés. Minden bizonnyal elbírna az öreggel, aki alighanem évekkel ezelőtt használta utoljára a kardját verekedésre, azóta csupán dísznek hordja magával. Egy megalázó párbaj azonban nem vágott egybe az elképzeléseivel.

– Ne haragudj rám öreg! – mondta békülékeny hangon. – Nem kezdhetek veled verekedni, mintha a kikötői kocsmában civakodnánk. Nem törődhetek a magam személyes érdekével, nekem többre kell figyelnem. Amikor felhőlovag lettem, fogadalmat tettem, hogy a tudománnyal, amit elsajátítok, a jövőt szolgálom. Ha hiszed, ha nem, nekem meggyőződésem, hogy a jövő érdekében cselekszem. Számomra a gazdagság vagy hatalom értéktelen. Ha ezekkel törődnék, akkor még mindig az udvarban élnék, és ott építgetném tovább az előmenetelemet. Gazdagodnék, és bőségben, nyugalomban megöregednék. Másképp választottam, pedig a könnyebbik úton kevesebb akadály kerülne elém. Itt a szigeten barátokra leltem, és míg figyeltem az életüket, a gondjaikat, ráébredtem arra, akkor teszek helyesen, ha felforgatom ezt az egész ósdi, lassan, toporogva előrehaladó rendet.

– Lassan, toporogva haladunk? Ezért ejtesz túszokat?

Jonna dobbantott mérgében, lába alatt nagyot döndült a hajópadló.

– Eh! Csak locsogunk itt! – kiáltotta el magát. – Végzem a dolgom, akár van ellene kifogásod, akár nincs. Ti is ezzel foglalkoztok, és azt hiszitek, mindent a legjobban tesztek. Nekem is adjátok meg a jogot ahhoz, hogy a hitem szerint helyesen éljek!

– Mi nem rablunk el embereket – ellenkezett a kormányzó.

– Nem ejtek foglyul egy egész tömeget – legyintett Jonna. – Két embert tartok itt a szigeten. Az egyik azért nélkülözhetetlen, mert nincs közöttünk mérnök, a másik pedig a nyugalmunk záloga lesz.

– Ki lesz az a másik? – kérdezte reményt vesztett hangon a megtört öreg.

– Felesleges a kérdés, kitalálhatnád. A legértékesebb vendégünk lesz a lányod a szigeten. Amíg velünk lesz, úgy óvjuk a legkisebb bajtól is, akár az otthonában vigyázna rá seregnyi szobalány és cseléd.

Jonna megcsóválta a fejét. Egy ideje már számíthatna a válaszra a kormányzó. Bárkit elragad a csoportból, az kevés ahhoz, hogy meggátolja őt vagy a kapitányt abban, hogy egy hírvivővel értesítést küldjenek az udvarba az esemény leírásával. Jonna egyedül a lánya szabadságát és életét használhatta igazi fenyegetésnek.

– Meddig akarod itt tartani őt?

– Ne aggódj! Hamar véget ér a fogság. Amikor a hajó visszafordul északról, felveheti őt itt a kikötőben, és a következő járattal elküldheti hozzád Hambrába. Ha ahhoz lesz kedve, elmehet.

– Mi a biztosíték erre? Mivel garantálod, hogy bántódás nélkül elengeded?

– A szavamat adom.

A kormányzó keményen Jonna szemébe nézett.

– A szavadat? – kérdezte aztán megvetően. – A szélfuvallat többet ér a szavadnál. Egy lázadó esküje értéktelen.

Jonna megvonta a vállát.

– Átkozódhatsz, ha jónak látod. Ha kevés a szavam, akkor gondolj arra, nincs más választásod. Itt hagyod a lányodat és az egyik mérnököt! A fiatalember jövőjét nem garantálom, ő dolgozni fog, ha szeretné kiérdemelni a bizalmunkat és az életet. A lányod bántódás nélkül várhat a hajóra, feltéve, hogy a király nem értesül idejekorán arról, fegyverekhez jutottunk a tehetetlenségetek nyomán. Egy hónapnál tovább tart az utatok Hambráig, elég, ha addig hallgattok. Azt hiába kérném, hogy tovább is tartsátok a szátokat, nem tudjátok eltitkolni, hogy a létszámotok megcsappant, és tudom, a királynő első dolga lesz repülni a felhők felett felséges kollégájához, és felvilágosítani őt arról, mi történt veletek az utatok alatt. Ez már közömbösen érint. Addigra felkészülünk a repülőn érkező fegyveresek fogadására.

 

A lap tetejére


 

 

Hatodik fejezet – A királynő

 

–1–

 

Shaare még nem találkozott a közönynek azzal a formájával, ami utolérte az emlékezetes késdobálás után.

Az volt a kisebb gondja, hogy elfelejtették neki megköszönni Floria életét. Inkább az a szomorú tapasztalat bántotta, hogy miután előzőleg befogadták a társulatba, most kiközösítették. Megfagyott körülötte a levegő, szinte megállt az élet ott, ahol megjelent, és némaság fogadta, bármerre járt a társai között. Nem mertek előtte beszélgetni, féltek tőle, mintha bűnös szándékot rejtegetne. 

Senki sem bizonyíthatta rá titkos tudományát, amivel megakadályozta egy ember halálát, de mindenki sejtette, ő lehetett az. A kritikus pillanatban néhány szemtanú látta az arcán tükröződő kétségbeesést, a mérhetetlen szellemi erőfeszítést, és ebből levonták a megfelelő következtetést, csakis ő hajthatta végre a boszorkányos tettet.

Egy ízben halotta, amint összesúgnak mögötte, és Floria a védelmére kelt.

– Miért bántjátok? – állt ki a barátnője mellett. Szavaiban több volt puszta hálánál. – Megmentette az életemet! Mi a kifogásotok ez ellen?

– Boszorkány – suttogták rettegve. – Erre más képtelen, ezt csak egy boszorkány tehette.

– Szörnyűek vagytok! – dühöngött Floria. – Ha eltitkolja a tudományát, és én ott maradok holtan a porondon, akkor barátságosan beszélgetnétek vele arról, milyen rettenetes dolgok történnek olykor a mi munkánkban. Jobban viselnétek, ha elvérzek azon az estén, és nem tudjátok meg, milyen képességei vannak?

A suttogók ezt válasz nélkül hagyták.

– Bántott valakit közületek? – fortyant fel Floria.

– Még bánthat – ellenkeztek halkan.

Shaare azt hitte, egy idő után majd ismét barátságossá lesznek vele, megint hozzák a fellépő ruháikat, amik elfeslenek, elkopnak, néha elszakadnak, és javításra várnak. Kérik a segítségét olyan dolgokban, amit mástól is megkaphatnának, de éppen ő az, akinek jut rá kis ideje: odanyújtanak neki egy kötelet, ami egyedül tartva összegubancolódik, megkérik, tartson meg egy sátorrudat, amit különben nincs hová tenni, vagy kérnek tőle bármit úgy, ahogyan eddig.

Floria mellette maradt, de a többiek kerülték a társaságát.

– Azon töröm a fejem, hogyha nem éppen a te életedet mentem meg, akkor a többiekkel együtt tartva, hozzájuk hasonlóan elfordulsz-e tőlem – mondta neki egyszer elkeseredetten.

– A barátom vagy – felelte a lány. – Nem hiszem, hogy ártanál nekem.

– Szerintetek nagy különbség van közöttem meg közöttetek? – tört ki a hangos zokogás Shaaréból. – Reggeli nélkül ugyanúgy megéhezem, víz nélkül ugyanúgy megszomjazom, mint ti, és a nap végén ugyanúgy álmossággal küzdöm, mint ahogy közületek bárki. Miért nem álltok velem szóba?

– Én sosem hiszem el azt, amit a többiek mondanak.

– Mit mondanak? – kérdezte elkínzott hangon Shaare. – Boszorkány vagyok?

A barátnője némán nézett. Mit felelhetett volna erre?

Atlana, aki az első napon a védelmébe vette, a többiekhez hasonlóan elhúzódott tőle, talán úgy tartotta biztonságosnak, ha ő is távol tartja magát a lánytól. A harmadik napon azonban megtörte a hallgatást. Ebédkor melléült, és a tányérja mellé tette a sajátját.

– Arról beszéltél, neked is felhúzták az ujjadra agyűrűt – fogadta kedvetlenül a közeledést Shaare.

– Leesett róla.

– Akkor te nem vagy boszorkány.

– Tudod, mit beszélsz? – vonta kérdőre Atlana. – Van fogalmad arról, mit jelent a szó boszorkány?

– Én tudjam? Ti ítélkeztek felettem!

– Ők azt tudják, különbözöl tőlük. Ezért félnek.

– Te nem félsz?

– Én közel állok hozzád. Ők nem sejtik, hogy néha látom a gondolataikat, és ez mellesleg valóban ritkán sikerül. Elég kevéssé hasonlítok rád.

– Ezért ültél ide mellém?

– Szomorúvá tesz, amikor látom a magányodat. Én tudom, hogy senkinek sem okoznál kárt.

Shaare eltűnődött azon, vajon miért tűrik meg maguk között egyáltalán, ha ennyire félnek tőle. Miért adnak neki enni, miért hagyják, hogy velük lakjon, velük vándoroljon.

– A gyűrű – szólalt meg Atlana. – A királynő gyűrűje védelmez. Talán megköveznek, ha nincs az ujjadon a királynő jele.

Shaare a kezére nézett, a fényes karikára.

– A képességedet nem a gyűrűtől kaptad. A karika csupán egy jelzés. Ha nincs az ujjadon, akkor sem hagyod Floriát meghaln, a tudásod nem ebből a kicsiny fémdarabból ered. Benned már születésed óta megvan ez az erő, ami mostanra bontakozott ki. Fejlődtél, nővé lettél, és amikor veszélybe került a társad, feltört belőled az ösztön, és elejét vetted a halálának. Éppen a jóindulatod adta a végső lökést a benned rejlő képességnek.

– Ezentúl mindig így lesz? – Shaare kereste a reményt. – Mindig félni fog tőlem mindenki?

– Bízz benne, hogy előbb-utóbb elfeledkeznek a különleges erődről. Azoktól az emberektől, akiknek szokatlan képességei vannak, általában félnek a többiek. Megrémíti őket a tudásod. Ha szerencséd van, egy idő után elfelejtik vagy megszokják. Jobb lesz, ha hozzá edződsz az óvatosságukhoz.

Shaare éjszaka azon gondolkodott, távozik a cirkuszból. Elhagyja azokat az embereket, akik tudják róla a titkot, hogy boszorkány. Reggel éppen arra készült, hogy összeszedje a batyuját, és újra vándorbotot vegyen a kezébe, amikor zajt hallott.

– Erre – hallatszott egy hang a távolból. – Ott megtalálod. A zöld sátor mögött áll az övé.

– Ez az? – kérdezte egy férfihang, ami egészen közelről hangzott.

– Igen – felelte félős, már-már hisztériás beszéddel az egyik zsonglőr.

– Shaare gyere ki! – felismerte Floria szelíd hangját. – Keresnek.

Félrehúzta bejáratot fedő ajtólapot, a sátor előtt egy fegyveres férfit látott.

– Velem kell jönnöd! – közölte a férfi határozott hangon.

Shaare megrémült. Riadtan nézett körül, mint aki a menekülés útját kutatja. Hiába lesett akármerre, Florián kívül mindenki a hátát mutatta felé.

– Hová?

– A királynő parancsa – hangzott a szigorú válasz.

Floria félve közeledett hozzá, aztán erőt vett magán, és megölelte.

– Bátorság! – bíztatta szipogva.

– Börtönbe kerülök? Kivégeznek? – Shaare rémülten tekintett a fegyveresre.

– Nekem csupán annyi a dolgom, hogy elvigyelek a királynő elé – felelte a férfi mogorván.

Itt a vég! – gondolta Shaare. Megint befurakodott a tudatába a közelben lebzselő Atlana egy sugallata. – Ne félj! A királynő jó.

– Befejezhetem a batyumat? – kérdezte a férfit.

– Igyekezz! – sürgette.

Vajon megkötöz? – aggódott magában Shaare, és megint észlelte Atlana válaszát. – Azért van nála fegyver, hogy megvédjen, ha szükséges. Ha belenézel a gondolatai közé, magad is láthatod.

Sohasem kutatok senki gondolataiban – válaszolt kis sértődéssel, némán Atlanának.

– Köszönök mindent – fordult Floriához, és tétovázva megölelte.

– Én is köszönöm!

Barátnője a könnyeivel küszködött.

    

– 2 –

 

Álló napig tartott az út a főváros felé. Shaare női nyerget kapott és szelíd lovat, amin egy tapasztalatlan kezdő is megülhet. Csak egy gyors ebédre álltak meg délben, aztán máris mentek tovább. Ha elfáradtak alattuk a hátasok, másikra cserélték a királyi postaállomásokon, és folytatták az utat.

– Holnap lesz a királynő születésnapja – tájékoztatta őt a kísérője, amikor már a főváros határában jártak. – A felséges asszony még az este látni akar.

Shaare Atlana búcsúszavait ismételgette magában: A királynő jó. – Ez egybevágott azzal, amilyennek ő látta a nyáron a Kapros Völgyben, amikor a gyűrűt az ujjára húzta.

A főváros szélén álló postaállomásig lovagoltak.

– Adjatok kocsit! – rendelkezett a fegyveres, amikor leugrott a lóról. –  A királynő vár bennünket.

Azonnal kiszolgálták. Két legény elvezette a fáradt állatokat, és az udvar másik részén álló egyszerű fogathoz kísérték őket. A bakon egy férfi pattogtatta az ostorát, a gyeplőt tartva fogta vissza a türelmetlen, prüszkölő patásokat.

A fegyveres feldobta Shaare batyuját a saroglyába, a lányt felsegítette a keskeny ülésre, aztán mellé telepedett, majd kikiáltott a kicsiny fülkéből a kocsis felé.

– Hajts a királynő palotájába!

Shaare mélységes bánatot érzett. Úgy sejtette ez lesz az utolsó szabadon megtett útja. A királynő, aki a nyáron gyűrűt adott neki, talán értesült arról, hogy boszorkánnyá lett, és megbünteti őt. A jó embert is meg lehet haragítani, ha méltatlan lesz a bizalomra.

Bánatában nem figyelte az utat, amerre járnak, különben sem számított az útvonal, még sohasem járt Medvevárosban. A közelmúltban éppen azt gondolta, ide nem jut el soha, és másképp lett, mert itt van. Azt is tervezte, délre megy, Itliába, hogy megkeresse Doweent, és attól tartott, ez a terve is az ellenkezőjére fordul. Nemcsak délre nem jut el, sehová se mehet többé az életben.

Az elmúlt hónapok alatt sokat tanult, testben is gyarapodott, már kinőtt a gyermekkorból. Nyár eleje óta felnőtt lány lett, aki felismerte, hogy a szeretet, amit baráti vonzalomnak érzett a fiú iránt az szerelem. Tudta, mi az. Látta maga mellett az embereket barátkozni, szeretni, ölelni, néha hangokat hallott más sátrakból, és megismerte a vágyakozást az elvesztett fiatalember után. Doweenre vágyott, és nem akart meghalni vagy börtönbe kerülni. Mindegy melyik vár rá, Doweenről le kell mondania, és ez nagy fájdalmat okozott.

Besötétedett, de az utcákon, amelyeknek kövezett burkolatán a lovak patái csattogtak, még mindig nagyszerűen lehetett látni. Oszlopokra függesztett lámpák gondoskodtak a sötétség eloszlatásáról. Élvezhetné a látványosságot, ha nem félne a jövőtől, azonban úgy sejtette, az út a vesztőhelyre vagy a börtönbe vezet. Egyre megy, mi a cél, a jövőjének, vágyai teljesülésének befellegzett.

– Nagy a tömeg az utcákon – állapította meg a mellette ülő férfi. Először szólt hozzá barátságosan reggel óta. – A királynő születésnapja ünnep, minden évben sokan jönnek a közeli településekről a fővárosba.

– Kivégzések vannak az ünnep alkalmából? – kérdezte komoran Shaare, a férfi megrökönyödött.

– Megőrültél? A kivégzés törvénytelen dolog.

Shaare egy árnyalatnyit megkönnyebbült a választól. Ha nincsenek kivégzések, akkor életben maradhat – gondolta, azután megint elkomorult. Azon járt az esze, a halálnál is rosszabb, ha élete végéig börtönben tartják.

Az utcák egyre szélesebbek lettek, a forgalom olyanná vált, amilyent még sohasem látott. A kövezett úton egymás mellett két-két sorban nyargaltak a hintók elé fogott lovak, vagy ha lassabban is, végtelen sorban haladtak a társzekerek; a széles járdán hullámzott a járókelők tömege. A házak kivétel nélkül több emeletesre és az ablakaik sokkal nagyobbakra épültek, mint amilyen épületeket látott az addig megismert városokban.

– Ez gyönyörű! – Egy pillanatra elfeledkezett a veszedelemről, ami rá leselkedik.

Megállás nélkül hajtottak be a kastély széles kapuján. Úgy látszott, a kicsiny szigeten álló palota bejáratánál nincs őrség. Végighajtottak a parkon, amelyet szabályos utakkal elválasztott füves részekből, közéjük telepített nyírott bokrokból és apró kis épületekből terveztek. A fák vastag törzséből látszott, a kert több száz éve áll úgy, ahogy most látható.

Alig álltak meg a kocsifelhajtón, amikor a mellette ülő fegyveres leugrott a helyéről. Megvárta, amíg a kocsis behúzza a kerekeket rögzítő féket, azután behajolt a fülkébe, nyújtotta a kezét.

– Gyere! – lesegítette őt a két alacsony lépcsőn.

Maga elé tessékelte, úgy vezette be a kastélyba. Kisebb, nagyobb szobákon, termeken, folyosókon mentek keresztül, míg az egyik gyertyákkal világított helyiségben leültette egy székre.

– Várakozunk egy keveset – tájékoztatta a lányt.

Rövid idő után egy nő lépett be a szobába.

– Idehoztad? – kérdezte.

– Ő az – válaszolta a férfi.

– Mindjárt szólok a felséges asszonynak – mondta a nő, és kiment.

Hamarosan nyílott az ajtó, és megjelent a királynő. Szelíd arccal, jóságos tekintettel nézett rá, és Shaaréban megint feléledt a remény. Tényleg hihetetlennek gondolta, hogy a királynő gonosz lenne.

– Megismerlek – szólította meg köszönés helyett, amikor Shaare térdre esett előtte. – Mit művelsz gyermekem? – kiáltott, és utánakapott. – Elfelejtetted, hogy elítélem az efféle színjátékot? Itt, ahol magunkban vagyunk különösképpen felesleges. Ez többé eszedbe ne jusson!

– Kegyelmezz felséges asszonyom! – könyörgött Shaare.

A királynő értetlenül nézett rá.

– Kegyelmezzek? – kérdezte meglepve. – Elkövettél valamit?

– Boszorkánnyá lettem – sírta el magát Shaare.

– Boszorkánnyá? – csodálkozott rá a felséges asszony és elnevette magát. – Azt hiszed, bűnös képességeid vannak? – jókedvűen tovább nevetett. A hangja változatlanul kedvesen csengett, harag és bosszússág nélkül szólt.

– Köszönöm Morgan – intett a fegyveres felé. – Hagyjatok magunkra, innentől már az én dolgom.

A fegyveres, akinek Shaare végre megtudta a nevét, kis főhajtással távozott. Vele ment a nő is, aki a szobába kísérte őket. Ceremónia és hajlongás nélkül hátat fordítottak, majd kimentek.

– Nem esik bántódásod, ne félj – nyugtatta meg Shaarét a királynő. – Bizonyára fáradt vagy, talán megéheztél – megrántotta az ajtó mellett csüngő szalagot, és valahol a falakon túl megszólalt egy csengettyű.

Fehérkötényes asszony lépett be.

– Mit óhajtasz asszonyom? – kérdezte a nő.

– Hozzatok vacsorát a vendégünknek! – parancsolta. – Foglalj helyet! – intett Shaare felé, egy székre mutatva.

Pár pillanat múlva kis kerekes állványt gurítottak be, rajta mindenféle finomsággal: étellel, itallal.

A kocsmákban használt mázas cserépnél jóval fehérebb, szépen festett tálból levest szedtek egy tányérba, aztán jó étvágyat kívántak neki, és kisasszonynak szólították. Shaare csak ámult.

– Egyél nyugodtan! – bíztatta a királynő. – Utána is beszélgethetünk.

Shaare most eszmélt rá, hogy délben egy szerény ebédet ettek sebtében, és az azóta megtett hosszú út kimerítette. Éhesen nekilátott a vacsorának.

A leves kevés volt ahhoz, hogy jól lakjon, tétován nézett szét az asztal felett.

– Egyél, amennyi jólesik! – ajánlotta a felséges asszony. Látta a lány bizonytalankodását, megint a csengőhöz nyúlt.

– A vendégünk még zavarban van – intett a belépő személyzetnek. – Maradjatok itt, és szolgáljátok ki!

Shaare álmélkodott és meglepetten tűrte, hogy a kis asztalon hagyott edényekből sült húst, salátát, párolt káposztát rakjanak elé a tányérra, aztán amíg ő folytatta az evést, a kancsóból vizet töltöttek a poharába. Miközben falatozott, nézte a gyönyörű edényeket, amelyekhez hasonlatosat még sosem látott. A társulat tagjaként megvendégelték néhány gazdagabb családnál, és látott néhány puccos ebédlőt a módosabb polgárok otthonában. Az ott használt étkészleteket szépnek találta a fogadók máznélküli cserépedényeihez szokott szemével. A királynő asztalára tett tálak, edények vakító fehérsége viszont elkápráztatta és csodálatba ejtette. Ezekre kék mázzal ábrákat festettek, az üvegnél szebben csillogó kancsóra és pohárra valamilyen ügyes eljárással virágokat meg folyondárokat varázsoltak. A valóban gyönyörű környezet elringatta megviselt lelkét, és amíg evett, megfeledkezett a gondjairól.

A sült után sütemény várt rá. Édesen omlott a tészta, a töltelék sárga krémjében apró aszalt gyümölcs darabkák rejlettek.

Amíg váltogatták előtte a tányérokat, a királynő kiment egy rövid időre, aztán visszajött, és az egyik elfüggönyözött ablakon keresztül nézett kifelé a park gyengén megvilágított fái közé.

– Jól laktál? – kérdezte, amikor a süteménnyel végzett.

– Igen felséges asszony – hebegte Shaare. – Nem tudom, mivel érdemeltem ki a jóságodat.

– Ezt még én sem tudom pontosan – felelte a királynő. – Egyelőre azzal, hogy idejöttél a hívásomra.

Shaarét nyugtalanította a kérdés, vajon megbünteti-e a felséges asszony, noha ostobaságnak tartotta a fényűző vacsora után még egyszer ilyesmivel zaklatni őt.

– Nyugodtan elhagyhatod a cirkalmas beszédet – tanácsolta a királynő. – Akkor sem várom el, ha a nyilvánosság előtt szólsz hozzám. Itt a palotában végképp nincs rá ok. Nem kell felségesezni, hajlongani és hátrálva közlekedni előttem. Ezt azok gondolják, akik úgy vélik, a királynő kiváltságait majmolva a saját környezetükben hasonló előjogokra kereshetnek módot. Nincsenek ostoba mániáim. Szólíts asszonyomnak, abban ugyanannyi tiszteletet tudsz gyakorolni, mint bármilyen egyéb cifrasággal.

– Igen, asszonyom! – felelte Shaare, és majdnem meghajolt, aztán eszébe jutott a királynő tiltakozása.

– Azért hozattalak ide, hogy megkérdezzem tőled, akarsz-e itt lakni a palotában, és a szolgálatomban állni?

Shaare szétnézett a teremben, amelyik dísztelenségében is szebbnek látszott, mint az eddig megismert helyiségek közül bármelyik.

– Lehet egyéb válaszom, mint igen? – kérdezte fanyaron, és Doweenra gondolt, meg a Déli Birodalom felé vezető útra.

A királynő arcán nem látszott bosszússág a választól, amely esetleg tiszteletlenül hangzott.

– Szétnézhetsz a kastélyban. Itt önként dolgozik mindenki. Fizetséget kapnak a munkájukért, és aki akar, elmehet. Nincsenek rabszolgáim, és tőled is arra várok választ, fizetségért dolgoznál-e nálam. Visszautasíthatsz – felelte elgondolkodva –, de azt szeretném, ha maradnál. Minden ember szabadnak születik a birodalomban. Rajtam és a királyon meg egy maroknyi emberen kívül bárki dönthet úgy, hogy a saját életét éli, te is megteheted. Előbb-utóbb azonban mindenki belátja, hogy dolgoznia kell, hiszen feladataink vannak, amiket el kell végezni. Ha nem maradsz mellettem, akkor máshol vár rád munka. Dolgos embernek gondollak, alig hiszem, hogy a munka ellen emelnél kifogást. Az udvarban mellesleg nem kell megszakadnod a fáradozástól. Ha pedig egyéb ok miatt húzódozol attól, hogy a szolgálatomba állj, akkor meg akarom ismerni azt az okot, mielőtt nemet mondasz.

Shaare gondolkodott, meddig mehet el a tiltakozásban, és közben igyekezett felmérni, vajon tényleg kedve ellenére való-e a királynő környezetébe kerülni. Azután eszébe jutott magánya, amit a tőle félő társak között érzett, és mindjárt kevésbé vágyott vissza a mutatványosok közé. Kizárólag Doween miatt habozott a válasszal: igen itt szeretnék élni a palotában.

– Boszorkány vagyok asszonyom. Az emberek félnek tőlem, pedig nincs szemernyi bűnöm sem. Tartottam tőled, hogy megbüntetsz azért, ami szándékom ellenére történt velem. Azt hiszem, éppen nálad találhatom meg a legmegfelelőbb védelmet azok elől, akik félelmükben meg is ölnének.

Shaare tépelődött, elmondhatja-e vajon, Doweent szeretné felkutatni. A királynő elébe ment a kérésnek.

– Látom, még mindig habozol. Mi tart vissza a döntéstől?

  Hónapokkal ezelőtt azért indultam el a szülőfalumból, mert a barátomat akartam felkutatni.

– Akit elvitt a madár?

Shaare lehajtotta a fejét.

– Látod a gondolataimat? Asszonyom.

– Ezt magad mesélted el a nyáron, nekem nincsenek olyan képességeim, mint neked. Ezért remélem, hogy itt maradsz.

A királynő lassan járkált fel, s alá a szobában.

– Fogalmad sincs arról, mennyi mindent tehetnél az emberek érdekében. Nemcsak arra vagy képes, hogy gondolatokat olvass. Van egy Gép, amelyik elárulta nekem, sokkal több szereped lehet a jövő alakításában, mint néhány közönséges hazugság leleplezése. Az ujjadon lévő gyűrű összekapcsol téged ezzel a Géppel, amelyik a minap jelezte, átlépted a határvonalat, amelyiken túl már több vagy, mint sokan, akikre eddig felpróbáltam a kis fényes karikát.

Kopogtatás hallatszott, aztán mintha sürgetnék a felséges asszonyt, egy rövid idő után megismétlődött a kopogás.

– Ki az? – kiáltott ki a királynő. – Csak akkor zavarjatok, ha ég a ház!

Csend lett.

– A barátodra akkor találhatsz rá leghamarább, ha velem maradsz. Én vagyok az útleveled a Déli Birodalomba.

Shaare elröstellte magát.

– Nem haragszol rám? Asszonyom! – kérdezte.

– Ezer éve élek, mégsem látok bele senkinek a gondolataiba. Az elméd zárva van előttem, és ez így helyes. Ettől függetlenül haragudni fogok rád, ha rejtegeted előttem a gondolataidat. Kitalálom azokat úgy is, ha nem áll rendelkezésemre a bűbáj.

– Akkor miért kellek én, ha nélkülem is kitalálod az emberek rejtett titkait?

– Nyílt teremtés vagy, nem tudnál hazudni, bármennyire erőlködnél. Sokan vannak azonban, akik a mások kárára igyekszenek előbbre jutni, és megtanulták, hogyan lehet alakoskodva, hazudozva élni. Az ő gondolataikba nem látok bele – meg aztán hallottad, ennél sokkal több feladat vár rád. Először tanulnod kell.

A királynő elfáradt a győzködésben, hátával a hatalmas fényes üveg felé fordult, megállt az ablak előtt. Nekitámaszkodott a könyökdeszkának, kezét karba fonta, és úgy kérdezte.

– Itt maradsz tehát?

– Köszönöm a bizalmadat asszonyom! A szolgálatodba állok.

 

– 3 –

 

Shaare addig elképzelhetetlen kényelemben tért nyugovóra a fárasztó nap után. Nem terpeszkedett körülötte káprázatos pompa vagy pazarló jólét, ennek ellenére az addigi szállásaihoz képest a fehér falú szoba, a széles, kényelmes ágy a tiszta takaróval, jóval többet nyújtott annál, mint amihez szokott.

Másnap hét óra körül kopogtatásra ébredt.

– Ébresztő kisasszony! – hallotta a vastag faajtó túloldaláról a kissé tompán érkező hangot.

Shaare kiugrott az ágyából, és szétnézett a helyiségben, amit este fáradtságtól és izgalomtól elgyötörten elmulasztott megnézni.

– Tessék! – kiáltott ki.

Nyílt az ajtó, és egy fehérkötényes lány lépett be.

– Én vagyok a szobalány, kisasszony.

– Shaare vagyok – nyújtózkodott és a haját rendezgette. – Azt szeretném, ha te is így hívnál. Sosem neveztek kisasszonynak.

Shaarét zavarba ejtette a változás. Egy nappal korábban az életéért rettegett, és alig tekinthette magát egyenrangúnak a mutatványosokkal, reggel pedig arra ébred, szobalány sertepertél körülötte.

– Az én nevem Karlina – mutatkozott be a lány, és új ruhákat vett elő egy szekrényből. – Azt hiszem, hogy a méret éppen rád illik.

Shaare nézte a ruhát, amilyet ismeretei szerint általában magas rangú hölgyek viselnek.

– Fürödj meg, öltözz fel és reggelizz meg! A királynő születésnapi ünnepsége kilenc órakor kezdődik, ott a helyed.

A trónterem feldíszítve várta az ünnepséget. A falakat virág borította, a terem közepén, hosszú asztalon ételek és italok várták a vendégeket; a székekkel takarékoskodtak csupán. Csak a királynőnek és a kíséretének jutott ülőhely.

Shaarét az uralkodónő közvetlen közelében ültették le. Ha a felséges asszony szólni akart hozzá, megtehette halkan.

– Több évszázados szokás, hogy a születésnapomon eljönnek hozzám az alattvalók közül azok, akik kérnek valami olyat, amiről azt hiszik, tőlem megkaphatják. Néha tudok rajtuk segíteni, máskor az is elég, ha meghallgatom a panaszukat.

A királynő hatalmas, szétnyitott legyezőt tartott a kezében. Nem a meleg ellen védekezett vele, az őszi idő beállta után hűvösség járta át a palotát, a legyező azt a célt szolgálta, hogyha feltűnés nélkül akart szót váltani a tanácsosaival, akkor a hatalmas tollak mögött megtehette.

– Akik körülvesznek, azok mind a tanácsadóim – folytatta. – Számvevők, bírák, orvosok és más szakterületek képviselői. Szükségem lehet rájuk, amikor mindent fontolóra veszek egy döntés előtt. Számítok a segítségedre. Nem kényszerítelek arra, hogy mindenkinek minden gondolatát figyeld meg! De néha jó, ha tudom, igazat mond-e az, aki kéréssel áll elém.

– Figyelni fogok asszonyom – ígérte Shaare.

Sokáig ült a székén unatkozva. Az emberek olyan panaszokkal, kérésekkel álltak elő, amihez elegendőnek bizonyult a királynő bölcsessége és figyelme.

Az első kérelmező egy öntözőcsatornáról kívánt leágazást a saját földje felé, hogy a szárazabb nyári évszakban is legyen vize a szántójának, a másik egy kisváros elöljáróságával állt vitában. Egy kérvényező szélmalomépítésbe kezdett, kevés pénzével nem ért a végére, a királynő kincstárából várt hitelt. Megint más azt kérte, építsenek utat az ő földjén keresztül két falu között. Amíg az ehhez hasonló ügyeket előterjesztették, Shaare egykedvűen nézelődött, a királynő a segítsége nélkül figyelte a kihallgatásra jelentkezők panaszait és kéréseit. A felséges asszony többnyire csupán kiadta a munkát valamelyik hivatalnoknak kivizsgálásra és elintézésre.

– Gondom lesz rá, hogy ne akadjon el az ügyed sehol – ígérte nekik, és útjára bocsátotta a kérelmezőket.

Hosszan, több min két órán keresztül tartott a közügyekben zajló meghallgatás, majd ebéd előtt két egész órát kaptak azok, akik más természetű kéréseikkel járultak a felséges asszony elé.

Egy fiatal férfi nyitotta a sort, aki az apjának kért kegyelmet. Az öreg állandóan a környékbeli gazdák földjeit dézsmálta. Csínyjeivel kevés kárt okozott csupán, mégsem lehetett büntetlenül hagyni, hogy munka nélkül éljen egész életében. Az év negyedét, felét általában fogházban töltötte valami csip-csup lopás miatt. Most éppen féléves fogházbüntetés várt rá a városi börtönben. A büntetés kezdetekor megbetegedett, és a fiú kezében lévő orvosi igazolás szerint a halálán jár.

A királynő megkegyelmezett az öregnek, intézkedett a szabadon bocsátásáról, és gyorsan útjára engedte a kérelmezőt.

Egy fiatal lány, aki pár réztallért lopott a munkaadójától és várandós lett, arra vágyott, hogy gyermekét a börtönön kívül szülhesse meg. A királynő megrövidítette a büntetését, kiszabadulhat, mire a baba világra jön.

Aztán jött egy jól öltözött ügyvéd. A védence számára kért kegyelmet, aki szörnyű gyilkosság miatt kapott hosszú börtönbüntetést. Meggyalázta kicsiny gyermekét, és kiirtotta a családját.

– Mit vársz tőlem? – kérdezte az ügyvédtől a királynő kissé felháborodva. – Érvénytelenítsem a büntetését?

– Ezért jöttem felséges asszonyom.

– Kétséges az ítélet igazsága? – palástolta a haragját, és tovább faggatta az ügyvédet.

– Az mindig kétséges – ravaszkodott a védő.

A tanácsnok a királynőhöz hajolt. – Felséges asszony! Az elítélt beismerte a cselekedetet, és seregnyi tanú bizonyította, ő követte el a szörnyűségeket.

– Van valamilyen újabban előkerült bizonyíték, amit eddig figyelmen kívül hagytak a bírák? – próbálkozott tovább a felséges asszony az igazság kiderítésével.

– A kegyes jóindulatod királynő. Ez az a tényező, amivel a bíróság nem számolhatott.

– Enyhítő körülmény nélkül kérsz kegyelmet egy gonosztevő számára? – rökönyödött meg az uralkodónő.

– Kegyelemért mindenki idejöhet felséges asszony – mondta az ügyvéd.

– Valóban – felelte fakó hangon a királynő. – Ezért tartom ezeket a meghallgatásokat. Most hiába fáradtál. Elismerem, az a dolgod, hogy védenced érdekében minden követ megmozgass. Nekem meg az a dolgom, hogy az igazságot szolgáltató döntéseket meg a törvényeket betartassam. Védenced örülhet, mert a birodalom törvényei tiltják a halálos ítéletet. Nincs olyan szörnyű büntetés, ami elkövetett bűneihez méltó lenne.

– Enyhíthetnéd az ítéletet.

– A bíróság döntését érvényben hagyom. Ha megváltoztatnám, szégyent hoznék rájuk és magamra. Legyetek hálásak, amiért a börtönben engedik dolgozni, és nem kötelezték arra, hogy élete végéig egy koszos lyukban töltse a napjait!

Több bűnöző ügyében jött még ügyvéd ezen a napon. Egy asszonyt, aki lopásból tartotta fenn magát, nemrég ítéltek kétévnyi börtönre, mert visszaesőként kifosztott egy házat.

Megszülte a gyermekét, és az ügyvédje az ő kegyelmi kérelmével jött a királynő elé.

– Hadd adja elő ő maga a kérelmét! – kérte az ügyvéd.

– Elhoztad az asszonyt? – kérdezte meglepetten a királynő.

– Fegyveresek kísérték ide hozzád. A börtönparancsnok megengedte, hogy eljöjjön.

– Vezessétek be!

A fiatal anya csecsemővel a karján járult elé.

A királynő gyanakodva nézegette a nőt.

– Ravasz ügyvéded van – mondta az anyának, aki gyermekével a karján térdre esett előtte. Nem szólt rá, hogy álljon fel. Talán arra gondolt: aki bűnös hadd térdepeljen!

– Megbántad legalább a bűnödet? – kérdezte, mire az asszony hevesen bólogatott.

– Igen, asszonyom – felelte lesütött szemmel.

– Nézz rám! – szólt rá mérgesen.

Az asszony száraz szemmel, büszkén tekintett a fel rá.

A királynő Shaare felé fordult. – Mit gondol magában? – Kérdezte legyezője mögé bújva.

Shaare megrémült a kérdéstől. – Nem tudom, felséges asszony – dadogta hirtelen. Készületlenül érte a kérés, hogy eddig titkolt képességével, amelyik megengedi a kutatást mások agyában, beavatkozzék egy idegen ember életébe.

– Tudom, tehernek érzed azt, ha szavaid nyomán eldől egy ember sorsa, de szembe kell néznünk a saját feladatunkkal! – súgta a legyezője mögül a királynő. – Nehéz a dolgom, és még nehezebb lenne, ha az igazság ismerete nélkül döntenék.

– Bocsáss meg asszonyom! – szabadkozott Shaare. – Váratlanul ért a kérdésed.

– Tudsz válaszolni? – kérdezte a királynő. – Látod a gondolatait?

– Igen – felelte még mindig kis habozással. – Arra gondol, jó tanácsot adott neki az ügyvéd, amikor azt ajánlotta, vegye a karjára a gyermekét, mert ezzel szánalmat ébreszt benned, és így enyhítesz majd a büntetésén.

– Megbánásnak van-e nyoma a gondolataiban?

Shaare megint megrémült. Sokat edződött ugyan az eltelt fél esztendő alatt, már valóban túljutott a gyermekkoron, de még nagyon nehezen azonosult egy olyan ember világával, aki az egész birodalomért felel.

– Ne habozz lányom!

Shaare lelkében viharokat okozott a mások sorsával való szembenézés, valamint az, hogy királynő ragaszkodik a kívánságához. Ha teljesíti a kérést, egy ember sorsa dől el.

– Alattomos és sunyi emberek eszén túljárni, nehéz dolog. Vannak örömtelibb pillanatai a munkámnak, később azokban lesz részed, most ehhez várom a segítségedet. Nem testálom rád az ítélkezést, csak az igazat várom. Az én feladatom marad a döntés, neked arról kell engem tájékoztatnod, mi lakozik a lelkében. Ha csupán annyit teszel, hogy elmondod, amit ott látsz, azzal nagy szolgálatot teszel mindenkinek. Nekem is és neki is. A helyes ítélet egy kis szerencsével értékesebb embert farag belőle.

– Nem bánta meg, amit tett – válaszolt Shaare habozva. – Azt figyeli, milyen könnyen leakaszthatná a medált az ajtó mellett álló udvarhölgy nyakából.

Elfehéredett az ifjú anya.

– Királynőm! Ne ítélj el egy fiatal lány szavai alapján!

A felséges asszony fáradtan nézte az alakoskodó nőt.

– A bíróság ítélkezett feletted, rám a kegyelem tartozik. Méltányos ítéletet hoztak, olyat, ami egy megrögzött tolvajnak jár. Mégis enyhítem a büntetésedet. Nem azért, mert megérdemled, hanem azért, hogy ez a kisgyermek ne a börtönben kezdje meg az életet.

Remény csillant az anya szemében.

– Nem lettél bűntelen, amikor megszülted a gyermeked. Le kell töltened az ítéletben kiszabott időt, mert ha szabadon bocsáttatnálak, bátorítanám a tolvajokat, azonban valamennyit enyhítek rajta. Van egy kolostor az udvaromban. Választhatsz a börtön és a zárda között, ahol közösen dolgozhatsz a többi befogadottal. Háborítatlanul együtt lehetsz a gyermekeddel, kikerülhetsz a többi bűnöző társaságából, de nem hagyhatod el a zárdát.

Nem lett vidámabb az asszony. Számára a zárda alig vonzóbb a börtönnél, mégis a kolostort választotta.

 

– 4 –

 

Lassan telt az idő, zajlott a meghallgatás. Anna, a királynő néhányszor még igénybe vette Shaare képességeit, aki később kevesebb lelki tusa után adta át ismereteit a királynőnek.

Már majdnem véget ért a királynőnapi kihallgatás, amikor egy földműves jött a fiával.

– Mit kérsz tőlem? – kérdezte a királynő fáradtan. Eleget hallgatta már a sok kegyelmi kérvényt és mindenféle kunyerálást. A környezete szavak nélkül is kitalálhatta, tehernek tartja az ilyen szertartásokat.

– Semmit felséges asszony – felelte a földműves. – Ajándékot hoztunk neked.

Az uralkodónő felélénkült a hírtől – Mivel lepsz meg? – lopva Shaaréra tekintett, aki kitalálta a néma kérdést. Figyelni kezdett az öreg szavaira, és bólintott felé alig láthatóan. Igazolta a gazdát.

Anna megnyugodott, várta a választ.

– Idén nagyszerűen termett a szőlőnk, és úgy gondoltam, nemcsak istennek adok hálát a termésért, neked is hozok a pincémből, a legjobb évjáratból egy hordócskával.

A fia letett a válláról egy szépen faragott és barnára pácolt kishordót a trón elé.

A királynő megörült annak, nem azért jön valaki, hogy kegyelmet, protekciót vagy bármi mást kérjen tőle, ezért hálásan fogadta az ajándékot.

– Az egészségetekre fogyasztok ebből a borból.

– Hoztunk még valamit – mondta szerényen a férfi. – A bőséges termés után nagyobbítattuk a pincét, és a fiam ásás közben egy üreget talált mögötte. Bementünk, és azt láttuk, valami nagyon régi épület maradványai közé kerültünk. A falak nagyon erősek lehettek, mert a barlangban alig találtunk omladékot, és épségben megmaradt sok minden. Úgy gondoltuk, téged vagy a tudósokat érdekelheti az, ami ott van. Visszafalaztuk a nyílást, a professzoroknak készséggel megmutatjuk a bejáratot a régi épületbe. A tanító szerint az Aranykorból származik ott minden. Onnan hoztuk magunkkal mutatóba ezeket – kis csomagot nyújtott át a felséges asszonynak.

A királynőt megbabonázta a kezében tartott ajándék. Nyolcszáz éve, mialatt a járvány elől bujkáltak a Holdon, senki sem foglalkozott az Aranykornak nevezett idő kincseinek megmentésével, utána pedig rengeteg egyéb dolguk akadt. A veszély elmúltával ők ketten Gáborral tetszésük szerint közlekedhettek a földön, bármikor teleportálhatták magukat bárhová, csak éppen rengeteg egyéb tennivalójuk miatt nem kutathattak a kevésbé fontos értékek után.

Később néhány katonát bíztak meg azzal, hogy a múltból átmentett repülőgépekkel bejárják a földet, és keressék a megmenthető értékeket, de ők nehezen boldogultak. A víztározók átszakadt falai és a medrüket elhagyó folyók özönvizeket zúdítottak a városokra. Ahol a rombolás kisebb pusztítást végzett, gépek és népes mentőosztagok hiányoztak a feltáráshoz, másutt a két év alatt elvaduló növényzet birtokba vette az elhagyott területet, és az nehezítette a munkát. Találtak kevésbé megviselt könyvtárakat, üzleteket, onnan kimentettek ezt-azt, de kevesen foglalkozhattak a hatalmas feladattal. Végül a repülőgépek személyzete kiöregedett, és alig kerültek a helyükre páran, akik értettek a kincsek mentéséhez. Egyre csekélyebb energiát fordíthattak a kultúra emlékeinek keresésére, és az Aranykor emlékeit, mintha rejtőzködnének, egyre nehezebben találták meg. Szinte majdnem mindent elveszítettek az Első Civilizáció műveltségéből.

Nemcsak a tárgyak, az eszközök is koptak, romlottak; eltűnt a használatukhoz szükséges energia. Elenyészett minden, amivel megnézhették a régi filmeket, meghallgathatták a hanghordozókat. Semmivé lett az elektronikus korszak összes emléke, egyedül a könyvek maradtak meg. A mágnesszalagok elporladtak, elvesztették a hangjukat a CD lemezek, és amikor eltűnt az áram a vezetékekből, törlődtek a számítógépekben a memóriák. Semmibe vesztek az adatok a Saddle RAM-okból, bénákká lettek a Winchesterek, elnémultak a mikrolejátszók, a kristálymodulok, a Riffle Táblák, a letöltő központokból már nem szerezhettek meg pár fillérért egyetlen hangot vagy képkockát sem. Azóta nincsenek percek alatt összeállítható zenei listák, amik rendelésre szólnak reggel a kávé mellé a felhőből, nincsenek holografikus játékfilmek, amiket esténként megnézhetnének a családok a nappalikban, és már olyan készülékek sincsenek, amik képesek lennének ezeknek a képsoroknak, hangoknak a visszaadására.

Sok minden merült feledésbe a királynő számára is az elmúlt ezer év alatt. Nehezen idézte fel ebből a mélységből az apró emlékeket. A testüket megfiatalítja a Gép, de az emlékezetük kopik, lehetetlen minden valaha megszerzett tudást megőrizni.

Ha igazat szólt a földműves, ezer esztendő kútja nyílik meg a csomag kibontásával. Annak az ezer esztendőnek a mélysége, amelyet végigélt, és amelynek alakításában Gáborral együtt részt vett. Szerette volna azt hinni, hogy kifogástalan munkát végeztek, azonban tudta, ettől nagyon messze járnak. Félt, hogy ezúttal a múlt hirtelen előbukkanó emléktárgyai ítélkeznek vagy kegyelmet gyakorolnak felette, mint pár perccel korábban ő tette az eléje járulókkal.

Az öregtől kapott vászoncsomag mérete és formája ismerősnek tűnt a régmúltból. Kibontotta a szépen formált batyut, amiből két doboz került a kezébe. Megindultan nyitotta fel a fedelüket, és kis híján elsírta magát az emlékek rohamától.

A két dobozban színes nyomatokkal díszített tokokban bakelit korongok lapultak. Egyenként kihúzta a fényes korongokat a tasakokból, közben uralkodott magán, hogy ne fakadjon könnyekre a rátörő érzésektől. – A királynő nem fakadhat sírva néhány egyszerű hanglemez miatt – gondolta, és elfojtotta könnyeit.

– Köszönöm – mondta megilletődötten.

Szerencsések voltak a relikviákkal a szőlős gazdák, mert a pince légmentesen elzárt mélyében épségben megmaradtak. A levegőn, a változó páratartalomban, és a napon ennyi idő alatt elporladnak a papírtasakok, a bennük lévő műanyag korongok tönkremennek. Hála a sötétnek és a páramentes levegőnek ezek a hanghordozók épségben megmaradtak ezer esztendőn át.

Nézte a színes borítókat. A két dobozban külön csomagolva Beethoven utolsó szimfóniája és egy opera lapult – a Bánk Bán.

Simogatta a nagy kincset, elképzelte az évszázadok óta néma lemezekről felhangzó muzsikát. Emlékezete birokra kelt a nyolc évszázaddal, amelyben egyre kevesebbszer idézte fel ezt a zenét.

Egy sor motoszkált agya legmélyén az egyik ária szövegéből.

Hazám, hazám, te mindenem!

A haza, amelyikben született, és amelyiknek területéből valamennyit jóhiszeműen átengedtek a vendégeknek, akik hódítóként a Föld lakósságának kipusztítására törekedtek. Azóta a Kárpátoktól az Alpokig megolvadt homok, egybefüggő üvegtábla feszül a hegyek karéjában. Egy keskeny csík maradt meg bejárhatóan akkori hazája földjéből, a többinek Nagy Sivatag a neve a térképeken. Két folyó szeli át az üvegpusztát, amin nem hajózik senki, mert a vizük is járhatatlan, és zabolázatlanul kanyarog a kihalt táj néptelen földjén át mindenféle zegzugos utakon a nagy hegyekig, amin áttörve a tengerbe ömlik. Még halak sem élnek a medernek ebben a szakaszában, mert úgy látszik a növények örökre kipusztultak belőle.

Nincs remény arra, hogy meghallgassa a korongokra jegyzett zenét, pedig nagy értéket tároltak a bakelit lemezek. Mégis megbizseregtette a szívét a néhány fekete hanglemez, a Huszadik század egyik technikai remeke.

– Hol van a szőlőhegy, ahol a bort termelitek? – kérdezte, miután magához tért a múlt emlékeinek feléledése által okozott megrázkódtatástól.

– Az Északi Birodalom délkeleti csücskében, a Kanyargós folyó egyik nagy ívű öble mellett.

Anna fejből tudta, hol vannak a határai a birodalomnak.

– A Nagy Sivatag szélén?

– Borbély-hegynek nevezzük a helyet.

– Különös név.

– Olyan az alakja a hegynek, mint a tálkának, amit a borbélyok használnak borotváláshoz meg hajmosáshoz. Ha lefelé fordítva leteszik, pontosan úgy néz ki, mint a Borbély-hegy.

Anna kutatott az emlékeiben. A birodalom délkeleti határát az egykori szőke folyó, a Tisza szegélyezte. Most egy kis szakaszát járhatták be ott, ahol a Bodroggal találkozik.

– Tokajnak hívták egykor azt a hegyet. Messze földre eljutott borának a híre. Arrafelé nevelkedtem – árulta el a feledésbemerülő adatot a szőlésznek.

– A Kanyargós folyó partján?

– Kicsit idébb, a Kék folyó mellett. Akkor Budapestnek hívták azt a helyet, a folyót pedig Dunának. Ma ott is csak olvadt homok van – az uralkodónő még egy kicsit merengett az emlékein. – Nagy örömet szereztetek ezzel az ajándékkal. – Rövid idő múltával teljesen úrrá lett magán. – Valóban ezeréves emléket hoztatok nekem. Nem tudom megmondani, kaptam-e ilyen kedves ajándékot valakitől mostanában – tapsolt kettőt, mire elé penderült egy szolgáló.

– Üssetek csapot a hordóba, és vegyetek ki belőle egy kancsóval! Hozzatok poharakat is! Megkóstoljuk ezt a bort.

Hamar előkerült az ünnepi asztal tartozéka, a kristálykancsó a hozzávaló poharakkal.

– Keveset! – intette a szolgálót a királynő. – Úgy emlékszem, ez erős bor.

Belekortyolt az italba. Ízlelgette, forgatta szájában, és ismét feltámadtak az emlékek. Az ünnepek, amikor tokajival fejezték be az étkezést. Karácsonyok, esküvők, keresztelők és a szomorúbb alkalmak, a temetések.

– Kiváló borod van gazda – dicsérte meg a tokajit. – Mit kérsz tőlem az ajándékodért?

– A rangodat felséges asszony. – A borász fejet hajtott az uralkodó előtt – Engedd meg, hogy azt írjam a cégtáblámra, a királynő borát termesztem.

– Ez a magam kívánsága is – válaszolta a felséges asszony. – Minden évben küldj egy kis hordócskával a borodból, a Királynő Borából! Nevezd ezentúl így! A kincstár pedig kiutalja számodra az árát.

Később, amikor a díszebéd végeztével minden vendég kivonult a teremből Shaare megszólította a királynőt.

– Eddigi életemben ahhoz szoktam, a születésnapra kapják az ajándékot az ünnepeltek. Te eléd egy kivételtől eltekintve kéréssel jöttek az emberek, csak egy akadt köztük, aki neked hozott ajándékot.

– Ezért mondtam neked tegnap este, nagyjából ketten vagyunk a földön, akik nem tiltakozhatunk a munkánk ellen. A király és én.

– A férjed, a király elmulasztotta az ünnepélyt.

– A király? – csodálkozott rá a felséges asszony – Akit királynak neveztél, az a Déli Birodalom uralkodója. Egy ideje nem a férjem.

 

A lap tetejére11 megjegyzés:

 1. Végre úton vagyunk egy újabb utazásra ebben a szomorú(hiszen kipusztult az emberiség nagy része), de mégis olyan izgalmas és szerethető világban. Köszönöm Önnek az eddigi történeteket és kívánom, hogy minél hamarabb a ciklus többi darabja is a "Robinson" sorsára jusson! Ne csak magánkiadás, hanem valamelyik nagyobb kiadó gondozásában. Személy szerint nagyon örülnék neki, akkor is, ha ugyanúgy költenem kéne rá, mint ahogyan az előző kötettel is megtettem.

  További sok sikert és nyugodt életet kívánok Önnek, hogy minél több ideje legyen ehhez hasonló történetek megírásához!

  Tisztelettel és üdvözlettel: Kis Tibor

  VálaszTörlés
 2. Kedves Tibor!
  Köszönöm szépen a figyelmet, a vásárlást és a jókívánságokat!. A ciklus teljes egészében kész, és a terveim szerint minden kötetét feltöltöm a Book And Walk kiadóhoz. Dolgozom a borítón, a fedlapokon és a trailereken, és remélem, rövid idő elteltével a Robinson sorsára jutnak.
  Jó olvasást kívánok!
  Demeter Attila

  VálaszTörlés
 3. Köszönöm a gyors a választ a megjegyzésemre. Ezért hálám jeléül elárulok egy kis titkot a saját életemből:

  Azt írta a jegyzetekben, hogy a ciklus összes szereplője hallgat immáron. Önnél lehet, hogy így van, azonban az én fejemben az egyik történet egyik mellékszereplője nem akar elhallgatni, be van börtönözve elmém zegzugos útjaira. Ő azonban ki akar törni börtönéből, folyton kiabál odabent, hogy valaki zárja le az ő történetét is.

  Én pedig hamarosan kinyitom az ajtót előtte, hogy megtérhessen teremtőjéhez, aki majd eldönti mi legyen a további sorsa... Az, hogy kiről van szó, legyen egyelőre titok. Csak annyit árulok el, hogy az Ösvény az időben egyik szereplőjéről van szó... Remélem, hogy tetszeni fog Önnek a novella, amit kerekítek a szereplő köré.

  Majd ezzel a novellával szeretném egy kissé rendhagyó módon kifejezni a személyes hálámat azért, hogy megajándékozta az olvasóit ezzel a csodálatos történet sorozattal, ami oly közel került a szívemhez.

  Továbbra is tisztelettel: K.T:

  ui.: Ha adna számomra egy elérhetőséget a kistibor(kukac)index(pont)hu címre akkor tudnám, hogy hova küldjem az írásomat.

  VálaszTörlés
 4. Kedves Tibor!
  Szeretettel várom az írást! A címemet elküldtem a megadott postafiókra.
  Demeter Attila

  VálaszTörlés
 5. Vinum regnum - rex vinorum. Ahogy a napkirály mondta...

  VálaszTörlés
 6. Kedves Alkonyi Barátom! (Ugye, megengeded, hogy így szólítsalak?)
  Köszönöm, hogy még mindig követed az írásomat!

  VálaszTörlés
 7. Ez csak természetes! Hétről-hétre türelmetlenül várom a folytatásokat és meg kell mondanom nagyon tetszenek!!! :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Köszönöm szépen, a figyelmet!
   Örülök annak, ha tetszik, de most olyan hírrel szolgálok, ami nem biztos, hogy elnyeri a tetszésedet, és talán a többi olvasó sem fogadja kitörő örömmel - bár ki tudja. Természetesen ezt a regényt sem folytathatom itt tovább, hiszen azzal a kiadó üzletét rontanám. Ugye, tudjátok, ebből mi következik? A folytatáshoz hozzájuthattok akár egyszerre is, de csak a kiadó weboldalán keresztül.
   Tudjátok?
   https://bookandwalk.hu/A-vegveszely-hajnalan-9141-ebook.aspx
   Ez a kötet sem terheli meg nagyon a pénztárcát. Vásároljátok! Szeretettel írtam, fogadjátok szeretettel!

   Törlés
 8. Válaszok
  1. Köszönöm szépen!
   Kövesd tovább a történetet az ötödik részben is, és utána keresd majd meg az előzményeket is! Bennem, a szerzőben kíváncsi gondolatok születtek, amikor megírtam a befejező részt. Vajon hogyan kezdődhetett az egész? A legelőször megírt "Ösvény az időben" már az első pillanatban nem a történet kezdetét írja le, ez a végén egyértelműen kiderül, bár azt öt évvel ezelőtt, amikor a mesét elkezdtem, még nem láttam. Nem rég befejeztem azt a kötetet, amely választ ad a kérdésre. Furcsa módon tehát a történet vége adott fényt arra, hol lehetett a kezdet. Ha szerencsénk lesz, talán ez az izgalmas epizód is kikerülhet a könyvespolcra, és természetesen ide, a blogra.
   További jó olvasást kívánok!

   Törlés
 9. Kíváncsian várom a történet befejezését, és majd a végét is, ami az eleje... Na, ez elég kacifántos így, de aki érti, az tudja miről beszélek!

  Egyetlen apró dolog miatt vagyok még egy kicsit bánatos, hogy a 4. rész egyik nagy csattanóját már a második rész közepén kitaláltam, így nem ért igazi meglepetés miatta. De ezt csak a saját állandóan kíváncsi, elemző gondolkodásomnak köszönhetem.

  Sok kérdés van most bennem a történettel kapcsolatban, de azokat hiába is tenném, fel akár privát levélben is, hiszen gyanítom, hogy az 5. rész választ fog rájuk adni.

  Tényleg, szinte ordít a 4. rész a folytatásért. A negyedik rész ismeretében már tudom, hogy kifélék-mifélék a Travella bolygóra látogatók, de ezt mindenki más is megtudhatja, aki megveszi a 4. részt!

  Annyit mondok: Érdemes!!!!

  Üdv: T-A

  VálaszTörlés